fbpx Er ukultur i Forsvaret et speilbilde av ungdomskulturen? Hopp til hovedinnhold

Er ukultur i Forsvaret et speilbilde av ungdomskulturen?

Bildet viser helsesykepleier Solveig Dorthea Enger

Det er flott og vel og bra at arbeidet med forebygging og varsling i Forsvaret nå skal intensiveres, men jeg tenker at forebyggingen må skje mye før.

Med Forsvaret i nyhetsbildet og det som kom frem i Debatten på NRK 21. februar, levner det ingen tvil om at det norske forsvaret har en vei å gå for å få bukt med ukultur, seksuell trakassering og håndtering av varsler om sådan.

Jeg blir i grunnen litt i stuss over at det kun er Forsvaret som trekkes frem som syndebukk i denne saken. Hvem er Forsvaret vårt egentlig?

Unge kvinner og menn som kalles inn til verneplikt, blir ikke til seksistiske og trakasserende individer idet de ikler seg Kongens klær vel? Det har skjedd mye før de –i en alder av 19 år – trer inn i det som skal være vårt lands stolte, uniformerte nasjonale hær.

Forebygging må skje mye før

Det er flott og vel og bra at arbeidet med forebygging og varsling i forsvaret nå skal intensiveres, men jeg tenker at forebyggingen må skje mye før.

Hvor lærer ungdommer i dag om kjønnsroller, grensesetting, respekt for andre uavhengig av kjønn? Det er et felt som oftest overlates til egenlæring via sosiale medier, til foreldre flest og i sammenlikning med de rollemodellene som man har rundt seg i hverdagen.

Ansvaret for unge menneskers syn på kjønn, likestilling, respektfull behandling av medmennesker ligger hos mange flere enn Forsvaret. Ansvaret hviler på foreldre som har oppdrageransvar.

Ansvaret deles av utdanningsinstitusjoner i barne-, ungdoms- og videregående skoler. Ansvaret ligger hos skolehelsetjeneste og helsestasjoner for ungdom og de som bevilger ressurser til forebyggende og helsefremmende arbeid.

Ansvaret ligger også hos ungdommene selv og de som er tilhørere og deltakere når «guttastemningen» stiger i garderober og russebusser. Men ikke hos ungdommene alene!

Vi må bistå, veilede og utdanne

I skolehelsetjenesten arbeider vi med undervisning til barn og ungdommer som handler nettopp om dette. Kropp, egenverd, respekt for andre, hva er greit å gjøre og hva gjør man når grenser ikke respekteres er viktige tema å reflektere med barn og unge om.

Våre unge lovende trenger god og kvalitetssikret informasjon og læring om helse –fysisk, psykisk, sosial, åndelig og seksuell helse.

Dessverre er ikke helsetjenestenes budsjetter i nærheten av å kunne sammenliknes med Forsvarets lommebok. Forståelig nok når ett jagerfly koster flere milliarder.

Men jeg har et ønske om å kunne snu kabalen og se at det er politisk vilje til å bistå, veilede og utdanne våre unge lovende før de kommer i vernepliktig alder. Det er der forebyggingen starter.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse