fbpx Smittevernutstyr skal fremdeles brukes i møte med koronapasienter i helsetjenesten Hopp til hovedinnhold

Smittevernutstyr skal fremdeles brukes i møte med koronapasienter i helsetjenesten

Jeg håper at vi alle kan være enige om at smittevernutstyr fremdeles skal benyttes i helsetjenesten i møte med koronapasienter, skriver Bård Reiakvam Kittang.

Den 13. januar 2023 ble en artikkel med tittelen «Koronastudie: Smittevernutstyr liten effekt mot smitte» publisert på nettsidene til Sykepleien.

Jeg er redd en slik overskrift kan gi uheldige signaler til pleiepersonell og leger. Ja, jeg fikk sågar en henvendelse fra en kollega som fikk forespørsel fra en sykepleier om hensikten med bruk av smittevernutstyr i møte med koronapasienter etter at hen hadde lest artikkelen.

Jeg vil derfor gjerne presisere følgende:

Vi kan, på bakgrunn av vår studie, ikke si noe om effekten av bruk av smittevernutstyr mot koronavirusinfeksjon. Dette er det flere grunner til.

For det første var det en relativt liten studie i et land med lav forekomst av covid-19 i studieperioden. Det betyr at det var et lite antall smittede i begge grupper, noe som betyr at alle funn må tolkes med stor forsiktighet.

For det andre; selv om vi spurte deltakerne om privat eksponering for koronavirus og relaterte dette til andre funn, så har vi på ingen måte garanti for at de var smittet på jobb.

For det tredje; vi vet ikke om dem som rapporterte at de ikke brukte fullt smittevernutstyr, manglet frakk, hansker, øyebeskyttelse eller munnbind/maske, eller om de ikke brukte smittevernutstyr i det hele tatt.

Det er ingen grunn til å tro at gode rutiner for smittevern ikke hjelper mot smitte med koronaviruset.

Jeg håper derfor at vi alle kan være enige om følgende: Smittevernutstyr skal fremdeles benyttes i helsetjenesten i møte med koronapasienter

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse