fbpx 45 sykepleiere har fått godkjent covid-19 som yrkessykdom Hopp til hovedinnhold

45 sykepleiere har fått godkjent covid-19 som yrkessykdom

Sykepleier med korona, covid-19

Ni av ti helsepersonell som har meldt covid-19 som yrkesskade, har fått avslag. Nav vet ikke hvor mange sykepleiere dette gjelder. 

834 sykepleiere og sykepleierstudenter i praksis har sendt skademelding knyttet til covid-19 til Nav. Sykepleierne er den yrkesgruppen som har sendt flest skademeldinger. (Se oversikt nederst i saken.)

Så langt har 45 sykepleiere fått godkjent covid-19 som yrkessykdom, opplyser Nav til Sykepleien.

Så mange saker har Nav hittil godkjent og avslått: 

 • 45 sykepleiere har fått godkjent covid-19 som yrkessykdom av Nav. Nav har ikke oversikt over antall avslag.
 • For alt helsepersonell (sykepleiere, leger, pleieassistenter, hjelpepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, helsesekretærer) er tallene slik: 1224 avslag (91,4 prosent) og 105 godkjenninger (8,6 prosent).
 • For alle yrkesgrupper har Nav fattet 2362 vedtak: 6,9 prosent innvilgninger, 93,1 prosent avslag.

Tallene, som er opptelt manuelt, og derfor kan medføre avvik, er fra midten av januar 2022.

Nav: – Symptomer kan være tap av smaks- og luktesans

– Vi har ingen registrerte godkjenninger av følgetilstander etter covid-19 per i dag, opplyser Mona Kagnes, fungerende seksjonssjef i ytelsesavdelingen i Nav, via pressevakten.

Kagnes viser til at i disse vedtakene er det covid-19 som er godkjent som yrkessykdom, ikke følgetilstandene.

– Hodepine eller tap av smaks- og luktesans kan typisk inngå i symptombildet sammen med flere andre symptomer. Dette er vurdert å være en del av covid-19-infeksjonen og ikke blitt vurdert som separate følgetilstander, skriver hun i e-posten.

– På sikt kan det komme krav om godkjenning av helseplager som følgetilstand av covid-19. Da er det en forutsetning for godkjenning at primærsykdommen, altså covid-19, er godkjent og i tillegg hovedårsak til eventuell påvist sykdom som anføres å være følgetilstand, skriver Mona Kagnes.

NSF-advokat: – Vet ikke hvem som blir varig ufør

Norsk Sykepleierforbund (NSF) behandler i overkant av 50 yrkesskadesaker knyttet til korona for sine medlemmer. Ti av dem gjelder vaksineskader.

Advokat Marit Gjerdalen bistår flere av disse sykepleierne.

– Ingen av Navs vedtak gjelder følgesykdom av covid-19. Er du overrasket over det?

– Jeg er litt usikker på hva Nav mener med dette. Når sykepleierne har fått godkjenning hos Nav, innebærer det at disse har oppfylt kravet i forskriften «Covid-19 med alvorlige komplikasjoner», sier Gjerdalen.

Dette innebærer, ifølge Navs rundskriv, én eller flere av disse kriteriene:

 • sykehusinnleggelse
 • behov for medisinsk oppfølging av sykehusspesialist som følge av covid-19-smitte
 • dødsfall
 • varig medisinsk dokumentert svekket helse som følge av smitte

– Mange av sykepleierne vi bistår, mottar nå arbeidsavklaringspenger med yrkesskadefordel. Det er for tidlig å vite sikkert hvem som blir varig ufør, sier NSF-advokaten.

Fikk korona, måtte utsette sykepleierstudiet 

«Silje», som vil være anonym, er en av dem som har fått godkjent sykdommen sin som yrkesskade av Nav. Hun har fått bistand av NSF.

Hun fikk avbrutt sykepleierstudiet da hun fikk korona høsten 2020, bare 21 år gammel. Hun ble smittet på jobb på Ahus, og det tok lang tid å komme seg igjen.

Les historien hennes: – Jeg blir ikke dårlig, jeg som er så ung, tenkte jeg

Hvordan har det gått med henne? Hun har gode nyheter å fortelle:

– I høst fullførte jeg bacheloroppgaven og de to praksisperiodene som sto igjen, forteller hun.

Hun fikk autorisasjon som sykepleier etter jul. Nå har hun fast hel stilling i todelt turnus på to omsorgssentre på Sørlandet.

Hadde angst for aldri å bli frisk

– Det tok over ett år å bli frisk. Jeg har brukt mye tid på psykomotorisk fysioterapi og yoga. Det har hjulpet både for pusten og mot muskelsmerter, som jeg fikk på grunn av angst. Kostholdsendringer har jeg også hatt, forteller Silje.

De psykiske ettervirkningene har vært verst:

– Jeg slet med angst for aldri å bli frisk, og det var vanskelig å godta at jeg trengte hvile på grunn av fatigue. Det hjelp meg mye å endre på tankemønstrene mine.

– Det har vært en kamp, men nå er jeg helt frisk og på vei til å kunne trene for fullt. Men jeg kunne aldri jobbet på sykehus i tredelt turnus, slik jeg hadde tenkt, forteller hun.

Fikk forskudd på 50 000 kroner fra KLP

Silje er takknemlig for hjelpen hun har fått fra NSF-advokaten.

– Hadde jeg ikke hatt henne, hadde jeg ikke orket å ta stilling til dette med yrkesskade.

Før jul fikk hun et forskudd på 50 000 kroner fra KLP, som er sykehusets forsikringsselskap.

– Det tok veldig lang tid før KLP godkjente følgesykdommen. Plagene mine ble først ikke sett som alvorlige nok. Men nå blir det snart gjort en konkret beregning av tapet mitt.

Silje ble altså sykepleier et semester senere enn hun ville blitt uten koronasykdommen. Den gangen var hun uvaksinert, som alle andre. Nå er hun fullvaksinert.

– Og jeg er ikke redd for å bli smittet igjen, forsikrer hun.

Planen hennes nå er å bli helsesykepleier.

Redd for å miste både jobb og inntekt

Også «Kim», som Sykepleien har fortalt om før, har fått innvilget yrkesskade hos Nav. Men det butter hos arbeidsgiverens pensjonsforsikring.

Les Kims historie:Redd og alene som utenlandsk sykepleier med korona

Kim, som jobber på sykehjem i Oslo, fikk hjerteproblemer etter at han fikk covid-19 i mars 2020. Han var blitt smittet av en pasient, som ikke hadde symptomer på korona da Kim stelte pasienten.

Han ble veldig dårlig, var stadig på legevakt og innlagt på sykehus. I desember 2020 ble han hjerteoperert.

Som utlending i Norge har Kim vært ekstra redd for å miste både jobb og inntekt.

– Hjerteproblemene regnes som senskade

– Jeg har prøvd å jobbe 30 prosent og har hatt 70 prosent arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav, forteller han.

Nå får han hjelp fra NSF med å sende brev til Oslo Pensjonsforsikring.

Han har akkurat fått vite at han skal ha en ny hjerteoperasjon om under en uke. Hjerteproblemene regnes som senskade av covid-19, forteller han.

Kim er altså ikke frisk ennå, og er fortsatt stresset, ikke minst på grunn av økonomien.

NSF-advokat: – Tar lang tid i forsikringsselskapene

– Yrkesskadesaker tar dessverre lang tid i forsikringsselskapene, sier NSF-advokat Marit Gjerdalen, som har hjulpet både Silje og Kim.

– Det gjør at Kim ennå ikke har fått dekket noe av sitt tap, selv om det er snart to år siden han ble smittet og har gått mye ned i inntekt, sier Gjerdalen.

NSF har klaget til Finansklagenemnda, som har bedt Oslo Pensjonsforsikring ta saken tilbake til behandling, noe de har gjort.

– Vi har på nytt fremmet krav om forskuddsbetaling, sier Gjerdalen.

– Skaper unødig økonomisk bekymring

– Den lange behandlingstiden setter våre medlemmer i en vanskelig situasjon og skaper unødig økonomisk bekymring når de har nok med den helsemessige, sier Marit Gjerdalen.

– Arbeidsgivernes yrkesskadeforsikringer er jo nettopp der for å avhjelpe den økonomiske situasjonen man havner i når man får en yrkesskade eller yrkessykdom, sier NSFs advokat.

Flest skademeldinger fra sykepleierne

Nav har mottatt totalt 2922 skademeldinger knyttet til covid-19. Av disse er altså 834 sykepleiere og sykepleierstudenter i praksis.

Tallene er fra 1. januar 2022 og basert på en manuell opptelling.

Om lag 1900 av skademeldingene kommer fra helse- og omsorgssektoren.

Av dem jobber 1745 direkte med pasienter og beboere:

 • Sykepleiere og sykepleierstudenter i praksis: 834
 • Helsefagarbeidere: 483
 • Pleiemedarbeidere og pleieassistenter: 165
 • Leger: 122

Også paramedic/ambulansemedarbeidere, vernepleiere, jordmødre, tannleger, fysioterapeuter, psykologer med flere har sendt skademeldinger til Nav.

Rundt 160 av skademeldingene kommer fra helsepersonell uten direkte tilknytning til pasienter og beboere: Ledere, sykehusadministrasjon, vedlikeholdsavdeling, renholdsmedarbeidere, bioingeniører, vektere og helsesekretærer med flere.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse