fbpx Rett til heltid gjelder ikke for sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Rett til heltid gjelder ikke for sykepleiere

Fulle, faste stillinger må være hovedregelen i norsk arbeidsliv – også på sykehus. Slik er det dessverre ikke, skriver Linda Lavik.

I april 2019 krevde de fire spesialsykepleierne Maria Worren Vågsholm, Ann Christin Skrøder, Agnethe Karlsen og Elin Gunther Jensen fortrinnsrett til en ledig stilling i seksjon nyfødtintensiv ved Sykehuset Østfold. De fikk avslag.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) vil takke de fire sykepleieren for at de har tatt belastningen med å fronte sykepleiernes rettmessige kamp for heltid. Kravet har vært behandlet i rettssystemet, og i oktober i år, etter nesten fire års behandlingstid, ble avslaget på krav om heltid endelig. Høyesterett avslo å behandle Lagmannsrettens avslag. Dermed blir dette avslaget stående.

Hvordan skal loven forstås?

En avklaring i Høyesterett ville bidratt til å få avklart hvordan lovens bestemmelse om fortrinnsrett til hel stilling skal forstås og praktiseres. Og hva Tvisteløsningsnemndas medhold i krav om full stilling egentlig betyr.

Uten en slik avklaring vil flere sykepleiere som krever full stilling måtte gå til retten for å få avklart kravet sitt. Det er urimelig og uheldig. Og også en belastning mange deltidsansatte vil vegre seg for.

Det kan ikke fortsette

Det er stor sykepleiermangel. Sykehus og kommuner bruker millioner av kroner på vikarbyråer for å dekke opp for mangelen. Likevel opplever sykepleiere å bli holdt på deltid, fordi arbeidsgiver hevder å ikke få turnusen til å gå opp uten utstrakt bruk av deltid. Dette kan rett og slett ikke fortsette. Sykepleiere har også rett på fast, hel stilling, forutsigbar inntekt og arbeidstid, samt mulighet til å sikre fremtidig pensjon.

Regjeringen har vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven med mål om å styrke arbeidstakernes rett til heltid. Vi frykter imidlertid at endringen ikke vil styrke rettighetene til sykepleiere og annet helsepersonell som arbeider turnus i vesentlig grad. Det står at utøvelse av fortrinnsretten ikke må være til vesentlig ulempe for virksomheten.

Dette er kjente argumenter som har holdt våre medlemmer på deltid i mange år. Det er imidlertid positivt at det er slått fast at før arbeidsgiver fatter beslutning, skal tillitsvalgte drøfte arbeidsgivers begrunnelse for eventuell deltidsansettelse.

Takk til fire modige sykepleiere

Det er snart fire år siden spesialsykepleierne Maria Worren Vågsholm, Ann Christin Skrøder, Agnethe Karlsen og Elin Gunther Jensen fremmet krav om heltid. Det har vært tøft for dem å stå i dette. Men Skrøder har uttalt til Sykepleien at de har fått veldig god hjelp fra tillitsvalgte på Sykehuset Østfold. De har også fått mye støtte fra medlemmer i hele landet og fra lokalsamfunnet rundt seg.

Som fylkesleder er jeg stolt over innsatsen til de foretakstillitsvalgte og alle tillitsvalgte ved Sykehuset Østfold i denne saken. Jeg vil også berømme advokatene i forhandlingsavdelingen i NSF. De har gjort en veldig god jobb i denne saken.

Det er en stor belastning å bli saksøkt av sin egen arbeidsgiver for å ha fremmet et rettmessig krav om heltid. Vi håper å unngå liknende rettssaker i fremtiden. Arbeidsgiver må snart ta til vettet og tilby sykepleiere og jordmødre faste, hele stillinger. Dette er viktig for likestilling, pasientsikkerhet og kvalitet.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse