fbpx De fire sykepleierne møter Sykehuset Østfold i omkamp i retten Hopp til hovedinnhold

De fire sykepleierne møter Sykehuset Østfold i omkamp i retten

Fire sykepleiere som er saksøkt av sin arbeidsgiver Sykehuset Østfold

Denne uken er det duket for ny runde i retten mellom Sykehuset Østfold og de fire sykepleierne som krevde fortrinnsrett til hel stilling, men som endte opp med å bli saksøkt av egen arbeidsgiver.

Onsdag 4. mai skal Borgarting lagmannsrett vurdere sykepleiernes sak. Rettssaken skal gå over tre dager.

– Retten skal ta stilling til om alle fire har krav på erstatning, størrelsen på erstatningen og om bare én av de fire sykepleierne hadde krav til å få utvidet sin stilling som tingretten ga dom for, er riktig, sier Magnus Buflod, advokat i Sykepleierforbundet (NSF).

Sammen med NSF-advokat Ingrid Enoksen forsvarer han sykepleierne i saken.

Mange følger med

Ann Christin Skrøder har siden saken startet tilbake i 2019, vært den som uttaler seg på vegne av alle de fire sykepleierne.

– Hvilke forventninger har dere?

– Vi stiller med åpent sinn, og er spent på hva som kommer frem i løpet av de tre dagene rettssaken varer, sier Skrøder.

Støtteerklæringer fra sykepleiere over hele landet fortsetter å strømme inn.

– Dette er en viktig sak for mange sykepleiere, den handler ikke bare om vår sak. Å føle at vi har stor støtte og får hurrarop, hele veien, hjelper på.

Skrøder virker rolig når Sykepleien snakker med henne på telefonen.

– Vi er nok langt mindre nervøse nå enn vi var i første runde. Vi har fått mer erfaring, sier hun.

Bakgrunn

I april 2019 stilte fire spesialsykepleiere krav om fortrinnsrett til en ledig stilling i seksjon nyfødtintensiv ved Sykehuset Østfold. Sykehuset avslo kravet, og sykepleierne brakte saken inn for Tvisteløsningsnemnda. Nemnda ga sykepleierne medhold. Ledelsen ved Sykehuset Østfold bestemte imidlertid for å ikke følge nemndas vedtak, og saksøkte de fire sykepleierne for å få avklart forståelsen av regelverket rundt fortrinnsretten.

15. september 2020 startet rettssaken i Tingretten i Fredrikstad. I sitt åpningsinnlegg ba sykepleiernes advokat, Magnus Buflod, dommerne avvise saken. Retten støttet sykepleiernes advokater, og Tvisteløsningsnemndas avgjørelse ble dermed rettskraftig. Sykehuset Østfold mente imidlertid at de kun trengte gi den ene av sykepleierne full stilling og erstatning for tapt inntekt. 

I denne saken ga retten Sykehuset Østfold medhold. Sykepleiernes advokater mente imidlertid at alle fire har krav på hel stilling og erstatning. Denne uken skal saken opp for Borgarting lagmannsrett.

Det er ventet at dommen faller om cirka fire uker.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse