fbpx – Hun vant over rusen – nå er hun sykepleierstudent Hopp til hovedinnhold

– Hun vant over rusen – nå er hun sykepleierstudent

Bildet viser to føtter plassert på hver sin pil som peker i forskjellige retninger

– Dette er ikke en solskinnshistorie, men en historie om kamp og om seire. Noen av dere sykepleiere er kanskje blant dem som reddet livet til denne studenten. Nå er hun en som gir tilbake til samfunnet, skriver Katrine Eeg Sand.

I fjor høst kunne vi lese i Sykepleien om den 30 år gamle sykepleierstudenten som av klagenemndene ble utestengt fra studiet på grunn av tidligere dommer knyttet til rusmisbruk. Det til tross for at studiestedet gikk inn for at hun skulle beholde studieplassen. Studenten anket og vant i tingretten og fikk studieplassen tilbake.

Motivert for å bli sykepleier

Jeg var realfagslærer for denne studenten på videregående (voksenopplæring) etter at hun var rusfri. Jeg visste ikke den gangen at hun hadde hatt et omfattende rusproblem. Den jeg så var en hyggelig, dyktig og positiv elev som var sterkt motivert for å bli sykepleier.

Aldri har jeg sagt til en elev at dersom du trenger en referanseperson, så stiller jeg gjerne opp for deg. Etter å ha jobbet i ti år i helsesektoren, så jeg en person med de kvalitetene sektoren trenger – nøye, behagelig, pålitelig, pliktoppfyllende og dyktig. Det var først da året var omme, hun delte historien sin. Ofte fornemmer jeg når noen har en rusbakgrunn, men ikke denne gangen. Jeg tenkte at det kunne like gjerne vært meg, mine barn eller hvem som helst.

Ble utestengt, tross anbefalinger

Studenten kom inn på et studiested med høyt snitt og godt rykte. På grunn av fortiden, måtte hun ha inngående samtaler med skolen, som så det samme som meg. Prosedyrene krever at studiestedets klagenemnd godkjenner studenten, men til tross for svært sterke anbefalinger fra studiestedet og for øvrig gode attester, fattet Klagenemda vedtak om utestengelse med begrunnelse at «det ikke var forsvarlig av hensyn til pasienters sikkerhet og deres behandlingsmiljø osv.».

Studiestedet oppfordret til anke og støttet studenten fullt ut, men resultatet ble det samme. Deretter gikk saken til Fellesklagenemda. Kortversjonen er at Fellesklagenemda opprettholdt utestengelsen, og studenten fikk den endelige beskjeden 14. april – dagen før hun skulle ut i mange uker med praksis. I mellomtiden hadde hun gjennomført og bestått eksamener og fått positive tilbakemeldinger på praktiske ferdigheter.

Vi var mange som støttet studenten

Det står respekt av studenten når hun valgte å føre saken for retten. Allerede før rettssaken hadde hun selv klart å skaffe seg arbeid blant annet innen helse og i barnehage i hjembyen. Vi var flere som vitnet i studentens favør i Oslo tingrett sommeren 2021, blant annet studiestedet, arbeidsgivere, undertegnede med flere.

Merknadene på politiattesten var handlinger utført i en tid da rusmisbruket var omfattende. Dessuten er merknadene av en slik karakter, at de uansett vil være foreldet i 2024. Vi var mange som støttet studenten, men jeg tror likevel at det var henne selv med sin framferd og uttalelser som overbeviste dommerne. Samtidig velger jeg å tro at også Kunnskapsdepartementet og nemndene var glad for rettsavgjørelsen.

Bør vurderes individuelt

Jeg har tidligere arbeidserfaring fra blant annet Kirkens Bymisjon, Nav, helse- og omsorgssektoren og fengsel og har, inntil studentens sak, vært av den oppfatning at merknader på politiattesten skal få følger. Det mener jeg fortsatt, men det bør etter mitt skjønn, ses på individuelt og vurderes grundigere. For meg er det et stort paradoks at jeg med mine 59 år glatt hadde kommet inn på sykepleien fremfor en som har en «forlatt fortid» og som er mye bedre skikket.

Rus er komplisert. Studenten hadde gjennomgått behandling, hadde en trygg og god oppvekst, et godt nettverk av familie og venner og var, etter min oppfatning, svært skikket til yrket. Det er et tankekors at nemndene ikke innkalte til intervju ettersom blant annet studiestedet anbefalte henne og at Klagenemda ikke hadde et enstemmig vedtak.

Må være til alles gagn å gi tillit

Dommen i Oslo tingrett er forhåpentligvis til gagn for flere i samme situasjon og for samfunnet. Allerede har samfunnet stor gevinst av jenta som fikk begynne livet sitt på nytt. Et felles mål i både Kriminalomsorgen og rusinstitusjonene, er å veilede innsatte og brukere tilbake til samfunnet, gi mestringsfølelse og at de med sitt liv kan tjene samfunnet. Når man da endrer sitt liv radikalt, har etterlengtet kompetanse og sterk motivasjon for profesjonen, må det gagne alle å vise tillit. 

Jeg har lært mye av denne saken. Gjennom kampen for å beholde studieplassen har vi blitt svært godt kjent. Jeg er like trygg nå som tidligere på at tingretten fattet et riktig vedtak.

Hvilke personer trenger helsetjenesten?

Studenten besøkte psykologiklassen min i vinter og fortalte sin historie. 70 elever satt helt stille og lyttet. Ved slutten av året, ba jeg elevene om å fortelle om den timen de hadde lært mest. Det var sykepleierstudenten som ydmykt fortalte om et liv vi alle kunne ha noe å lære av.

Hvilke personer trenger vi i helsesektoren? Jo, de med faglig kompetanse, gode kommunikasjonsevner, holdninger som danner grunnlaget for likeverdige tilbud om helsehjelp for alle grupper i samfunnet, omgjengelig, snarrådig, selvstendig, kunne ta ledelsen i kritiske situasjoner, må tørre og ta ansvar og sette seg inn i pasienters kritiske situasjon, datateknologiske og tekniske ferdigheter, faglig interesse og kompetanse, tillitvekkende, pålitelig og sterk.

Jeg krysser frimodig av på alle punktene.

Vi trenger slike sykepleiere

Fra å være en sikkerhetsrisiko for brukere ifølge nemndene, har hun fått sin identitet som sykepleierstudent tilbake. Hun har flyttet tilbake til hjembyen og tar sykepleiestudiet der. Det er rørende å se studiestedets tilbakemeldinger på innleveringsoppgaver, gode eksamensresultater og sist, men ikke minst, at det tok to dager på praksisstedet før hun ble tilbudt sommerjobb med mer. Hun viser stor omsorg for brukerne og er svært interessert i faget.

Vi trenger slike sykepleiere. La oss ikke hindre dem som virkelig kan gjøre en solid innsats. La oss fortsatt bevare tro og håp på hva vi jobber med – mestring og rehabilitering. Dette er ikke en solskinnshistorie, men en historie om kamp og om seire. Kjære sykepleiere, dere får etter hvert en dyktig, motivert og pålitelig kollega i deres team som både ansatte og brukere kommer til å bli glad i. Noen av dere sykepleiere er kanskje blant dem som reddet livet til denne studenten. Nå er hun en som gir tilbake til samfunnet.

Sykepleien er kjent med identiteten til sykepleierstudenten, og hun har selv lest og godkjent teksten.

Fakta
Hva vil det si å være skikket som student?

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning §4 sier dette om hva som skal til for at en sykepleierstudent ikke er skikket:

  • a) studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg, forståelse og respekt for elever, pasienter, klienter eller brukere.
  • b) studenten viser manglende vilje eller evne til å samarbeide og til å etablere tillitsforhold og kommunisere med elever, pasienter, klienter, brukere, pårørende og samarbeidspartnere.
  • c) studenten viser truende eller krenkende atferd i studiesituasjonen.
  • d) studenten misbruker rusmidler eller tilegner seg medikamenter på ulovlig vis.
  • e) studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser.
  • f) studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet og kommende yrkesrolle.
  • g) studenten viser uaktsomhet og uansvarlighet som kan medføre risiko for skade av elever, pasienter, klienter eller brukere.
  • h) studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel atferd i samsvar med veiledning.

    Kilde: Lovdata

0 Kommentarer

Annonse
Annonse