fbpx Sykepleierstudent gikk til sak etter å ha blitt vurdert som uskikket: Tapte i retten Hopp til hovedinnhold

Sykepleierstudent gikk til sak etter å ha blitt vurdert som uskikket: Tapte i retten

Bildet viser sykepleiere rundt en seng.

Buskerud tingrett slår fast at studenten ikke er skikket til å jobbe som sykepleier og stenger ham ute fra sykepleierutdanning i Norge i fem år.

Sykepleierstudenten var i andre studieår da Klagenemnda ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) vedtok å utestenge ham på grunn av manglende skikkethet. I etterkant har avgjørelsen vært til behandling flere ganger, og til slutt blitt opprettholdt av Felles klagenemnd ved USN i oktober 2020.

Studenten har hele veien vært sterkt uenig i at han er uskikket, og mener avgjørelsen er basert på uriktige opplysninger.

Derfor gikk han til sak mot Felles klagenemnd for å kjenne deres vedtak ugyldig.

Les mer:Sykepleierstudent gikk rettens vei etter å ha blitt vurdert som uskikket til yrket

Studenten er ikke enig

Motparten, Kunnskapsdepartementet, mener derimot at det var helt nødvendig å stenge studenten ute fra studiene og anførte at han utgjorde en «mulig fare» for liv, helse, rettigheter og sikkerhet til pasienter og andre som han vil komme i kontakt med i løpet av studiet eller i yrket.

Studenten er ikke enig i at han utgjør en «mulig fare», men erkjenner at han i noen tilfeller kan ha uttalt seg krenkende overfor lærere.

I retten fremholdt han at han ikke var konfrontert med anklagene om at han var en fare for pasienter, at han ikke gjorde det han skulle, var aggressiv eller umulig å samarbeide med.

Opphevet vedtak

Saken begynte da studenten i andre studieår fikk beskjed om mulig ikke-bestått kirurgisk praksis. I etterkant sendte studenten flere tekstmeldinger til en lærer og beskyldte henne for løgn. Skolen holdt et møte med studenten om disse meldingene og sendte i etterkant av møtet en tvilsmelding om studenten.

Flere praksisveiledere sendte også en felles tvilsmelding, med konkrete eksempler fra praksis, og mente at studenten ikke var skikket for å jobbe som sykepleier.

USN vurderte innholdet i disse meldingene som så alvorlige at det ble fremmet sak for universitets klagenemnd, som vedtok å utestenge studenten.

Dette vedtaket ble senere opphevet av Felles klagenemnd, som ikke anså kriteriene for utestengelse som oppfylt. Det ble startet skikkethetsvurdering og en lærer fikk i oppgave å gi studenten utvidet oppfølging og veiledning.

Dømt til fengsel

Studenten fortsatte å fremholde at innholdet i tvilsmeldingene ikke stemte overens med virkeligheten, mens læreren mente studenten ikke hadde hatt progresjon eller vist større forståelse eller selvinnsikt i egen situasjon under veiledningen.

I oktober 2019 ble han idømt fengselsstraff for blant annet flere tilfeller av vold, trusler, skremmende og plagsom oppførsel.

Disse forholdene lå også til grunn for at skolen fremmet sak for skikkethetsnemnda, som fant det utvilsomt at studenten måtte anses som uskikket og utestenges fra studiene i fem år.

Vedtaket ble påklaget av studenten, men opprettholdt både i Klagenemnda og Felles klagenemnd.

Tar hensyn til pasientene

Vedtaket fra Felles klagenemnd ble behandlet i Buskerud tingrett i april, og nå er dommen falt.

Retten finner at vedtaket fra Felles klagenemnd, både om uskikkethet og utestengning i fem år, bygger på en korrekt forståelse av loven.

I dommen kommer det frem at retten er enig i at studentens uskikkethet som sykepleiere ikke er av midlertidig og forbigående art. «Selv om han personlig ønsker å fortsette i studiet, må hensyn til pasienters trygghet veie tyngre», heter det i dommen.

Om studentens mening om at saken ikke er godt nok begrunnet, sier dommen dette: «Det er på det rene at ikke alle konkrete hendelser er nøyaktig tidfestet. Retten mener det sentrale er summen av hendelsene, som åpenbart ligger innenfor den tidsperioden vedtaket gjelder.»

Studenten opplyser, via sin advokat Tale Hagtvedt, at han ikke har noen kommentar til saken utover det som kom frem i rettsforhandlingene.

– Stoler på vurderingen

Edel Marlèn Taraldsen, leder i NSF Student, sier hun ikke kjenner den konkrete saken.

– Men generelt kan jeg si at det er mange ledd man skal gjennom i en skikkethetsvurdering, og jeg stoler på at det blir gjort en grundig jobb, sier hun.

NSF Student får noen saker om skikkethet, men Taraldsen har ikke tall på hvor mange.

– Det jeg kan si, er at det er lurt å involvere oss tidlig, påpeker hun.

– Om man får et varsel eller en bekymringsmelding, er det mange som møter veggen. Men det er mange muligheter, nettopp fordi det er så mange ledd i en prosess som leder frem mot skikkethetsvurdering.

Men om NSF Student skal ha mulighet til å vurdere om de kan bistå, må de komme inn før saken har gått for langt.

– Vi har opplevd å få saker som er så langt ute i prosessen, at de er forbi det stadiet hvor vi kan hjelpe, sier hun.

– Derfor oppfordrer jeg til å ta kontakt så fort som mulig, så vi har sjansen til å se om vi kan bistå på noe vis.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse