fbpx – Dette er ikke en debatt om abortgrense, men om selvbestemmelse Hopp til hovedinnhold

– Dette er ikke en debatt om abortgrense, men om selvbestemmelse

Bildet viser en illustrasjon med en knyttneve som kommer ut av kvinnesymbolet.
OPP TIL KVINNEN: – Kvinnen kjenner sin egen situasjon best og er best i stand til å vurdere om svangerskapet bør avsluttes eller ikke, skriver innleggsforfatteren. Foto: Nicolas Menijes Crego / Mostphotos

– Vi har fått et annet syn på både seksualitet og retten til å bestemme over egen kropp siden den viktige seieren for dagens abortlov. Nå er det på tide at kvinners abortrettigheter styrkes, ikke bare angripes, skrives Seher Aydar.

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning.

Jordmorforbundet i Norsk Sykepleierforbund var fredag ute i Sykepleien og argumenterte for å ikke utvide selvbestemmelsen i dagens abortlov. Utspillet deres opprørte meg fordi jordmødrene er en gruppe som normalt står på kvinners side og fremmer deres rettigheter og interesser. Slik de argumenterer i denne saken, svikter de kvinnene.

En umyndiggjøring

Dette er ikke en debatt om abortgrense. Det er en debatt om selvbestemmelse. Dagens abortlov åpner for at kvinner kan ta abort også etter uke 12, men det er ikke selvbestemt etter det. Da må kvinnen møte i en nemnd som tar avgjørelsen, noe som fører til at hun mister selvbestemmelsen.

Det flytter makt vekk fra kvinnen selv og over til noen andre som får mulighet til å sortere verdige og uverdige begrunnelser. Nemndene er rester fra en tid da kvinnene ikke ble vurdert som myndige nok til å bestemme over egen kropp og eget liv. 

Kvinnen kjenner sin egen situasjon best og er best i stand til å vurdere om svangerskapet bør avsluttes eller ikke.

Må styrke selvbestemmelsen

Jordmorforbundet sier følgende til Sykepleien: «Våre jordmødre er spesielt opptatt av å ivareta kvinner i en sårbar situasjon». Det er vanskelig å forstå hvordan de kan mene at en nemndbehandling – der et panel av fremmede skal gjøre et livsavgjørende valg på dine vegne – er å ivareta sårbare kvinner.

Abort etter uke 12 kan ha ulike grunner, og kvinners rett til å ha noen å snakke med og oppfølging må ligge fast som en rettighet. Men alle vet at det ikke er det nemnden er til for. Du kan ikke snakke fritt dersom du vet at den på den andre siden av bordet har makt til å tvinge deg til å bære frem et barn du ikke ønsker eller tror du kan ta vare på.

Vi må både styrke selvbestemmelsen og sikre alle rett til veiledning fra helsepersonell ved behov eller etter eget ønske.

Gir ikke flere aborter

Det er ikke sant at økt selvbestemmelse gir flere aborter. Det gir først og fremst tryggere aborter. Nederland har hatt selvbestemt abort frem til uke 22 siden 1984. De har de siste ti årene hatt en abortrate som er stabil og lavere enn i Norge. Det er altså ingen klar sammenheng mellom antall utførte aborter og hvor en setter grensen for selvbestemt abort.

Jordmorforbundet løfter frem at tidlige aborter er mindre smertefull og gir mindre komplikasjoner som argument for å ikke utvide grensen for selvbestemmelse, men det er ikke det denne saken handler om.

Det er ingen grunn til å tro at flere vil ta abort senere om selvbestemmelsen utvides. Selv om det nå er selvbestemt abort frem til uke 12, utføres de aller fleste aborter før uke 9. Når kvinner får sjansen, tar de abort så tidlig som mulig.

Island har fjernet nemndene sine. Flere land har mer selvbestemmelse enn Norge. Vi har fått et annet syn på både seksualitet og retten til å bestemme over egen kropp siden den viktige seieren for dagens abortlov. Nå er det på tide at kvinners abortrettigheter styrkes, ikke bare angripes.

Les også:

Jordmødre vil reservere seg om politikerne endrer abortloven

Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen, leder i Jordmorforbundet
– UKLOKT: Hanne Charlotte Schjelderup i Jordmorforbundet NSF mener det vil være uklokt av politikerne å tukle med abortloven, slik både SV og Rødt går inn for. Foto: Norsk Sykepleierforbund

Halvparten av jordmødrene vil bruke reservasjonsretten, dersom selvbestemt abort utvides til uke 22.

Jordmorforbundet NSF har nylig utført en undersøkelse blant sine medlemmer om utvidelse av kvinners rett til selvbestemt abort. Av de jordmødrene som har svart, er det seks prosent som i dag har benyttet seg av reservasjonsretten når det gjelder å bistå kvinner ved abort.

Halvparten vil reservere seg

Dette bildet vil endre seg drastisk om retten til selvbestemt abort utvides. Dersom retten utvides til 18 uker, sier hver fjerde jordmor at de vil benytte reservasjonsretten. Utvides den til 22 uker, vil nesten halvparten reservere seg. Det samme gjelder hvis grensen fjernes helt.

– Uklokt

Leder i Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup, mener derfor det vil være uklokt av politikerne å tukle med abortloven, slik både SV og Rødt går inn for.

– Jordmødre har flere ganger varslet om svært krevende situasjoner, der barnet overlever aborten, sier Schjelderup til Sykepleien.

– Har du eksempler?

– På Rikshospitalet har jordmødrene tidligere varslet om uheldig praksis der det har blitt abortert over ti fostre som det ikke var noe galt med. Noen aborterte hadde et hjerte som slo mellom 45 og 90 minutter før det stoppet. Det ble konkludert med at ti barn ble abortert etter uke 22 som kanskje hadde hatt en sjanse til å leve, sier hun og viser til en artikkel fra NRK

– Dagens lov har stor oppslutning

Jordmorlederen er bekymret for at en grenseheving vil føre til økt motstand mot abortloven.

– Både blant helsepersonell og befolkningen for øvrig. Det vil være uheldig når loven i dag har så stor oppslutning, sier hun.

Schjelderup sier det er delte meninger i medlemsmassen til Jordmorforbundet rundt dette temaet.

– Men undersøkelsen vår viser tydelig at enda flere vil ønske å reservere seg mot abort, om grensen endres til så tett opp mot levedyktighet for barnet, sier hun.

– Må gis et alternativ

Schjelderup sier at jordmødre allerede er bekymret for at kvinner ikke ivaretas godt nok, dersom dagens system med nemnder avvikles.

– Det finnes per i dag ikke et godt alternativ for å ivareta medisinsk informasjon og ivaretakelse av kvinnen som er i en sårbar situasjon. Det kan tenkes at kvinner som står i et krysspress, der de selv ønsker å beholde barnet uten støtte, vil oppleve mer abortpress lenger ut i svangerskapet, sier hun.

Hovedfunnene i undersøkelsen
  • 75 prosent av Jordmorforbundets medlemmer mener at dagens abortlov bør bestå, 15 prosent mener nei og 10 prosent vet ikke.
  • På spørsmål om abortnemndene bør avvikles, svarer 17 prosent ja. 75 prosent av jordmødrene mener abortnemndene bør bestå slik de er i dag.
  • 46 prosent av de som mener abortnemndene bør bestå, mener nemndens navn, form og innhold bør utredes.
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.