fbpx Jordmorforbundet: – Dagens abortgrense bør bestå Hopp til hovedinnhold

Jordmorforbundet: – Dagens abortgrense bør bestå

Portrett av Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet NSF
MENER DAGENS LOV FUNGERER BRA: Leder i Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup. Foto: NSF

Men leder Hanne Charlotte Schjelderup er positiv til at det settes ned et utvalg som skal vurdere hvor grensene for selvbestemt abort skal gå.

I dag er det selvbestemt abort frem til uke 12. Nå skal et nytt utvalg vurdere om denne grensen bør flyttes.

Det opplyste helseminister Ingvild Kjerkol onsdag.

Leder for Jordmorforbundet i Norsk Sykepleierforbund, Hanne Charlotte Schjelderup, er klar på at majoriteten av jordmødrene mener dagens abortgrense bør bestå.

Har drøftet det grundig

– Undersøkelser viser at et flertall i befolkningen vil beholde denne grensen. Jordmorforbundet har også konkludert med at den er riktig avbalansert opp mot både kvinnens rett til selvbestemmelse, og fosterets rettigheter, sier hun.

– Våre jordmødre er spesielt opptatt av å ivareta kvinner i en sårbar situasjon. 

Schjelderup sier det er kommet mange begrunnelser både for og imot å endre abortloven.

– Alles meninger respekteres i Jordmorforbundet, og er kloke innfallsvinkler som belyser saken fra mange sider. Men flertallet av jordmødrene mener kvinner må få tatt abort tidlig nok for å unngå unødige smerter og komplikasjoner, og slippe unødig press fra partner, sier hun.

Hun peker på at fosteret blir mer og mer levedyktig etter hvert som ukene går, og medisinsk sett er det gunstig med en abort så tidlig i svangerskapet som mulig.

Mener nemnder fungerer

Etter dagens lovverk kan man få abort frem til uke 18, men etter uke 12 må dette avgjøres av en nemnd.

Arbeiderpartiet har tidligere gått inn for å utvide retten til selvbestemt abort frem til uke 18. Da vil man slippe å søke abortnemnd.

Men Hanne Charlotte Schjelderup sier at nemndenes oppgave er å ivareta både fosterets rettsvern, og kvinner i vanskelige valg. 

– Dette er noe jeg håper vil komme frem i debatten, sier hun.

– Jordmødre vil ha en praksis som fungerer godt for de kvinnene som søker abort. De er i en vanskelig situasjon, og min egen yrkeserfaring er at gynekologene og legene i nemndene møter dem på en god og respektfull måte. Kvinnene får støtte og faglig informasjon, og vi som er helsepersonell må forsikre oss om at kvinnen ikke er presset til å ta abort langt ut i svangerskapet.

Schjelderup mener kvinner ikke skal stå alene om en vanskelig avgjørelse, som når fosteret har ulike former for sykdom eller utviklingshemming.

– I dagens nemnder vektlegges det at kvinner skal møtes i den situasjonen de er i, og veldig få får avslag, sier hun.

– Der det blir gitt avslag, har fosteret ofte passert grensen for å være levedyktig.

Vil ha med jordmor

– Ser du ingen fordeler med eventuelt å utvide grensene for selvbestemt abort?

– Flertallet av medlemmene våre mener at dagens abortlov er fornuftig innrettet. Vår arbeidshverdag vil bli påvirket av en lovendring. Og essensen i debatten om en utvidelse, er at jordmødre vil være med å berge liv, samtidig som det vegg i vegg blir abortert foster som er kommet tilnærmet like langt i fosterutviklingen. For noen jordmødre og fødselsleger er dette etisk problematisk, og det skal respekteres, sier Hanne Charlotte Schjelderup.

– Å utvide grensen kan føre til at dagens abortlov får unødig motstand, både blant fagfolk og i befolkningen. Det er uheldig om Norge skulle sette i spill viktige og nødvendige kvinnerettigheter, mener hun.

– Hva mener du om å sette ned et utvalg som skal vurdere grensene for abort?

– Vi er informert om at regjeringen skal sette sammen et bredt sammensatt utvalg, med kompetanse på både arvelige sykdommer og tilstander, utviklingsavvik, filosofi, etikk, diagnostikk, oppfølging og behandling av gravide og erfaring fra abortnemnd. Jordmorforbundet er også glad for at Regjeringen beskytter helsepersonells reservasjonsrett, og at den vil forebygge svangerskapsavbrudd, sier Schjelderup og understreker:

– Å få oppdatert kunnskap, og ha en konstruktiv debatt i denne prosessen er viktig.

Hun sier det også er kommet signaler om at Regjeringen ønsker en jordmor med i utvalget.

– Og det er vi glade for.

Dette er utvalgets mandat:
  • Samfunnet skal så langt som råd sikre alle barn betingelser for en trygg oppvekst. Samfunnet skal sørge for at alle får etisk veiledning, seksualopplysning, kunnskap om samlivsspørsmål og tilbud om familieplanlegging, slik at antall svangerskapsavbrudd blir lavest mulig.
  • Er det grunn til å anta at fosteret er levedyktig, skal tillatelse til svangerskapsavbrudd ikke gis.
  • Medfører svangerskapet overhengende fare for kvinnens liv eller helse, kan det avbrytes uten hensyn til bestemmelsene i loven.
  • Helsepersonell skal fortsatt ha rett til å reservere seg av samvittighetsgrunner mot å utføre eller assistere ved svangerskapsavbrudd.
Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.