fbpx – Ungdomshelsetjenesten trenger vedlikehold og modernisering Hopp til hovedinnhold

– Ungdomshelsetjenesten trenger vedlikehold og modernisering

Som helsesykepleier er jeg oppdratt til å være en samfunnsaktør. Det har ikke vært enkelt under pandemien. Vi ser at satsing på den helhetlige ungdomshelsen ikke har fått den oppmerksomheten den burde.

I en tid hvor krigen herjer og millioner av mennesker blir fordrevet på flukt, undrer jeg meg over hva som kan være viktig å formidle som spaltist og helsesykepleier?

Svaret er vel at det faktisk er viktig ikke å sette seg i skyttergraven – for å bruke militær terminologi – men lære av gårsdagen, face dagen, planlegg morgendagen.

Og det er jo nettopp det vi gjør som helsesykepleiere. Vi forebygger og helsefremmer på grunnlag av erfaring, kunnskap og forskning i dag. Og det er vi gode på, men vi trenger ressurser og nytt – sterkt –søkelys.

Anbefalingen er langt fra oppfylt

Mitt felt er ungdomshelse, og jeg gjør meg følgende tanker:

Helsestasjon for ungdom (HFU) – ungdomshelsens lokomotiv – trenger vedlikehold, smøring, økte midler og politisk vilje til videre utvikling og satsing.

Som helsesykepleier har jeg nå i 24 år jobbet for og med ungdomshelse. Jeg har jobbet i videregående skole og jobber nå på helsestasjon for ungdom. Jeg underviser også kommende helsesykepleiere i, blant annet, ungdomshelse på Høgskolen på Vestlandet.

Det hjertet er fullt av, renner tankene over med (fritt omskrevet). Jeg har derfor lyst til å bruke dette meningsinnlegget til å fronte og fremme HFU. Det er viktig, nødvendig og på høy tid!

Helsestasjon for ungdom har en lang historie i Norge og er en vel etablert gratis helsetjeneste i de fleste kommuner. I utgangspunktet er det i forskrift fra Helsedirektoratet anbefalt at alle kommuner skal ha et gratis helsestasjonstilbud for ungdom opp til 20 år. Den anbefalingen er dessverre langt fra oppfylt.

I noen kommuner er det ønskelig å utvide tilbudet til å omfatte ungdom opp til 25 år. Dette er et tilbud i større byer, kommuner med høyskoler, folkehøgskoler, universitet eller andre studiesteder, eller kommuner som av andre grunner har mange tilflyttede unge eller unge voksne.

Viktig med lavterskeltilbud

I Bergen, hvor jeg har mitt daglige virke, samarbeider kommunen med studentsamskipnaden slik at en av HFU-ene også er en helsestasjon for ungdom og studenter. I en tid med korona, dårlig relasjonsbygging og med en «peak» på ensomhetsfølelse, ser vi at det er spesielt viktig å ha et etablert lavterskeltilbud også for studentene. Dette er en gruppe hvor svært mange ikke har fastlege på oppholdsstedet.

Vårt særlige fokus i HFU er å fremme trivsel og mestring og forebygge uønskede svangerskap. Helsesykepleiere og jordmødre har rekvireringsrett for hormonell prevensjon til alle fertile personer. Vi har god kompetanse på seksuell og psykisk helse. Vi forebygger og behandler seksuelt overførbare infeksjoner og forebygger og avdekker psykiske plager og lidelser.

Sikre ungdommens behov

Tjenesten har drop in-tilbud slik at ungdommer og unge voksne slipper å bestille time. Når ungdom trenger helsehjelp, vil de helst ha denne i går. HFU har vært et av de få helsetilbud som gjennom hele pandemiperioden, har holdt åpent og vært en tilgjengelig tjeneste for brukerne. Bravo!

HFU har åpningstider om ettermiddagen/kveldstid som gjør at ungdom ikke trenger å være borte fra skole eller arbeid for å oppsøke tjenesten. Tilbudet er også tilgjengelig for ungdom som ikke går på skole.

Vi sikrer ungdommens behov for anonymitet og har oversikt over aktuelle tilbud og tjenester for ungdom. Hvis behov, vektlegges tverrfaglig samarbeid med ulike instanser for å kvalitetssikre og sikre helhetlige tilbud på hjelpen ungdommene kan tilbys.

HFU skal gi informasjon som når all ungdom og unge voksne, også dem med spesielle behov.

HFU har kunnskapsrike og engasjerte ansatte som har kunnskap om ungdomshelse og hvordan man kommuniserer med ungdom, hvilket er helt essensielt.

Etterlyser helhetlig satsing

De seneste årene har det vært et internasjonalt søkelys på om helsetjenestene har vært godt nok tilrettelagt for å håndtere ungdoms behov. Ifølge WHO må helsetjenester for ungdom være:

  • Tilgjengelige og til å stole på,
  • Akseptable slik at ungdommen er villig til å bruke tjenesten,
  • Rettferdige og gi et tilbud til alle – ikke bare til utvalgte grupper,
  • Passende til ungdommenes behov og
  • Effektive, slik at tjenesten blir gitt på riktig måte.

Undersøkelser viser at brukere av HFU er vanligst blant ungdom i familier med lav sosioøkonomisk status, og da særlig blant jenter. HFU kan derfor også oppfattes som et viktig tiltak for å redusere sosiale ulikheter i helse blant ungdom og unge voksne.

Som beskrevet, er dette en bunnsolid, vel etablert tjeneste i de fleste kommuner, men ikke i alle, dessverre). HFU er et lokomotiv innen ungdomshelsetjenesten i Norge. Nå knirker det imidlertid i skinnegangen, og lokomotivet trenger vedlikehold og modernisering.

Vi opplever at kommuner oppretter nye helsetilbud for ungdom som får midler og ressurser HFU ikke har eller får. Ikke for det, vi vil jo alle det beste for ungdommene, men skal HFU bli stående som et somletog i konkurranse med dyre ekspresstog? Hvor er den helhetlige satsingen på ungdoms helse?

Vi har sett det nå under pandemien. At flere helsetilbud dukker opp for så å bli lagt ned. Rene pop up-helsetilbud. Ressursene er brukt opp … og hva da? Jo, da blir ungdom henvist tilbake igjen HFU. De blir fanget i en loop.

Ikke nok oppmerksomhet

Som helsesykepleier, er jeg oppdratt til å være en samfunnsaktør. Det har ikke vært enkelt under pandemien. Kanskje forståelig nok, men vanskelig når vi ser at satsing på den helhetlige ungdomshelsen ikke har fått den oppmerksomheten den burde.

Jeg har en bønn til de bestemmende myndigheter; Sats på et helhetlig ungdomshelse-tog!

Vi trenger modige politikere som tør å jobbe sammen med oss for å fronte og styrke både helsefremmende og forebyggende arbeid. Det er et arbeid som tar tid og trenger langsiktig investering. Dette er ingen quick-fix.

Ansatte på HFU er mer enn klar for satsing og samarbeid for å støtte og bedre ungdom og unge voksnes fysiske, psykiske og seksuelle helse.

Jeg ønsker meg politikere som vil være med på veien også utover deres egne neste valgperiode. Ungdom fortjener det. Utfordring herved skrevet.

Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse