fbpx – Den gode lederen er viktig Hopp til hovedinnhold

– Den gode lederen er viktig

– Politikere har et stort ansvar for at vi rekrutterer flere sykepleiere og beholder sykepleierne vi allerede har. Men minst like viktig er god ledelse.

Hva kjennetegner den gode sykepleieren? Er det at hun eller han legger den kalde kluten på den varme pannen? Som har det våkne blikket som ser forandringer? Gjør den raske bevegelsen som sikrer frie luftveier? Strekker ut den varme hånden som stryker over kinnet?

Les også: Nye faste spaltister i Sykepleien

Og hva kjennetegner så den gode lederen? Kanskje er det rett og slett evnen til å lede, motivere og utvikle sykepleieren, som hver eneste dag tar beslutninger som har betydning for pasienters liv og livskvalitet.

Bør undersøke og analysere

Jeg har møtt mange dyktige og erfarne sykepleiere, men jeg har til gode å møte helt utlærte sykepleiere. Jeg blir fascinert av den faglige nysgjerrigheten – og stoltheten – som preger mange sykepleiere.

Da Sykepleien i fjor spurte sykepleierne om hvilke grunner de har for å vurdere å slutte, var lønnsnivået definitivt en årsak. Men ikke den eneste. 7 av 10 oppga at de mente bemanningen ikke samsvarte med behovet der de jobber. Over halvparten mente det var for lite rom til faglige diskusjoner. Og 3 av 10 var direkte misfornøyd med ledelsen.

Ansvaret for å rekruttere og beholde sykepleiere hviler ikke ene og alene på oss som er politikere, selv om vi selvsagt har et særlig ansvar for å sikre en bærekraftig helsetjeneste i årene fremover.

Det er ikke politikeren som er den enkelte sykepleiers synlige og tilstedeværende leder. Det er avdelingslederen, institusjonslederen og sykehusdirektøren. Jeg håper Sykepleiens undersøkelse har fått og får betydning på avdelingsnivå i hele helsesektoren. Jeg forventer at ledere i helsetjenesten går inn i slike undersøkelser og analyserer grundig hvilke faktorer de kan påvirke.

God ledelse er drivkraften

Ledere i helsesektoren må merke seg at mange sykepleiere sier de har en arbeidshverdag med belastning som er tøffere enn kropp og hode kan tåle. Ledere må lytte når 1 av 4 sykepleiere sier arbeidsoppgavene er lite faglig tilfredsstillende.

Sykepleiere ønsker faglig påfyll, kompetanseutvikling og videreutdanning. Selvfølgelig skal fagutvikling være en like naturlig del av en sykepleiers arbeidskarriere som for enhver annen arbeidstaker i norsk arbeidsliv. Heldigvis forstår mange ledere dette.

Sykepleiens undersøkelse viser at det nok finnes en del ledere som aldri forstår fullt ut betydningen det har for en sykepleier å oppleve at arbeidsoppgavene i hverdagen er faglig tilfredsstillende, eller hvor viktig det er å motivere til livslang læring og utvikling.

I årene fremover må vi jobbe mer målrettet med å gi støtte og faglig påfyll til ledere i helsesektoren. Særlig fordi vi vet at god ledelse er selve drivkraften for innovasjon, kulturskaping og forbedringsarbeid.

En leder som viser interesse, anerkjenner og ser ansatte, betyr mye for kvaliteten på tjenestene og for ansattes engasjement og arbeidsmiljø. God ledelse vil ikke bare kunne redusere motstand mot nye løsninger og endrede arbeidsrutiner, men bidra til at de ansatte er med på å utforme nye løsninger.

Kjernen i ledernes ansvar

Skal helsetjenesten være bærekraftig i årene fremover, må vi benytte de mulighetene som innovasjon gir oss. Å avlaste sykepleieren for oppgaver andre kan gjøre kan være en mulighet for å sikre mer tid til å jobbe pasientnært.

Alle erkjenner at oppgaver må løses og fordeles på nye måter, at endring er det permanente og at oppgaver må løses i team – på tvers av fag og institusjoner. Dette vil i årene fremover kreve mye av den enkelte sykepleier, men det vil også kreve ledere som bidrar til kompetanseutvikling og kunnskapsbasert praksis. Ledere som skaper trygghet for de ansattes plass og som motiverer til å se nye måter å jobbe på.

Systematisk arbeid med ledelse er viktig for å rekruttere og beholde ansatte, men også helt avgjørende for bedre kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten. Den eneste farbare veien ut av utfordringene med små stillinger, høyt sykefravær og lite kontinuitet i helsehjelpen er å skape en heltidskultur i helsetjenesten.

I dette arbeidet er lederens rolle helt vesentlig. Vedvarende arbeid på områder som bidrar til faglig utvikling og god kultur for samhandling på avdelinger er også det som skal til for å bygge godt arbeidsmiljø og skape gode resultater. Alt dette er kjernen i ledernes ansvar.

Viktig for å sikre gode helsetjenester

Sykepleiens undersøkelse ble gjort blant NSFs medlemmer som jobber i kommunehelsetjenestene, hvor ledertettheten er ganske lav.

I enkelte kommuner kan det være over 50 ansatte per leder på grunn av mange deltidsstillinger. Lav ledertetthet kan by på utfordringer i muligheten til å følge opp ansatte og drive et systematisk fornyings- og utviklingsarbeid.

Da Høyre for noen år siden etablerte lederutdanningen i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, var det et tydelig signal på vår anerkjennelse av lederen som en svært viktig faktor i pasientens helsetjeneste. Når 72 prosent av sykepleierne i kommunal sektor vurderer å slutte, er det helt nødvendig å investere mer i gode ledere.

Det er lønnsomt for å beholde dyktige sykepleiere i sektoren, og det er viktig for å sikre gode helsetjenester til pasientene.

Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse