fbpx – Vi må utdanne flere helsesykepleiere Hopp til hovedinnhold

– Vi må utdanne flere helsesykepleiere

– Helsesykepleierne spiller en svært viktig rolle i arbeidet med å forebygge og avdekke vold og seksuelle overgrep mot barn. Derfor trenger vi flere av dem, skriver innleggsforfatteren. 

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en unik og viktig tjeneste som møter både barn, ungdom og familier. Tjenesten skal blant annet forebygge og avdekke vold og seksuelle overgrep mot barn og gi opplæring om seksuell helse.

Det er et lavterskeltilbud som gir hjelp, veiledning og støtte. I Redd Barnas rapport «Elevers stemmer om trivsel og mobbing» etterlyser barn og ungdom selv en mer tilgjengelig skolehelsetjeneste.

Etterlyser en bemanningsnorm

I flere år har det vært en satsing på tjenesten gjennom økte rammetilskudd til kommunene. Det er selvfølgelig bra, men det er usikkert hvor mye av dette som har blitt benyttet til formålet.

For å sikre at tilbudet er godt nok i hele landet, etterlyser Redd Barna en oppdatert og forpliktende bemanningsnorm fra den nye regjeringen. Vi mener også at det må føres bedre statistikk som gjøres offentlig tilgjengelig slik at vi vet at midlene som bevilges til kommunene – til dette formålet – faktisk brukes til å ansette flere helsesykepleiere ute i tjenesten.

Det mangler tiltak

I Hurdalsplattformen uttrykker den nye regjeringen en tydelig ambisjon om å styrke helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Redd Barna er imidlertid svært bekymret for at det utdannes for få helsesykepleiere. Det sier seg selv at man ikke kan styrke en tjeneste om det er mangel på folk til å bemanne stillingene.

En Sintef-rapport fra 2020 anslår at det i dag mangler 2000 helsesykepleiere, at utdanningskapasiteten er for lav og at helsesykepleierutdanningen ikke er en prioritert satsing ved studiestedene. Helse- og omsorgsdepartementets har en plan for å sikre, blant annet, flere sykepleiere og spesialsykepleiere, men det mangler tiltak for å sikre at det utdannes nok helsesykepleiere.

Det er helt nødvendig å satse på å utdanne flere nå – om regjeringens løfter skal bli mer enn fagre ord.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse