fbpx SSB: 3 av 4 kommuner omdisponerte helsesykepleiere i 2020 Hopp til hovedinnhold

SSB: 3 av 4 kommuner omdisponerte helsesykepleiere i 2020

Jente bruker stetoskop på kosedyr

Pandemien bidro til at de fleste norske kommuner i fjor satte helsesykepleiere til koronarelaterte oppgaver, og aktiviteten ved helsestasjonene ble redusert, ifølge SSB.

Helsestasjoner og skolehelsetjenesten rundt om i landet har måttet avse personell til koronaarbeid i forbindelse med pandemien, og flere har uttrykt bekymring over mulige konsekvenser for de mest sårbare blant barn og unge.

Nå viser tall fra Kommune-Stat-Rapportering (KOSTRA) og Statistisk sentralbyrå (SSB) at slik omdisponering av helsesykepleiere har foregått i så mange som 73 prosent av landets kommuner i løpet av 2020.

Redusert aktivitet

Aktiviteten knyttet til helsestasjonene har også blitt redusert på flere områder i 2020, ifølge SSB.

Andelen barn som har fått hjemmebesøk av helsesykepleier innen to uker etter hjemkomst fra føde- eller barselavdeling, gikk for eksempel ned fra 90 prosent i 2019 til 74 prosent i 2020.

Dessuten gikk andelen barn med fullførte 2- og 4-årskonsultasjoner ved helsestasjon ned fra nær 96 prosent i 2019 til 89 prosent i 2020.

Mest omdisponering Oslo og Viken

I Viken fylke ble helsesykepleiere omdisponert i hele 86 prosent av kommunene, mens alle bydeler i Oslo rapporterer at dette har skjedd.

Agder er fylket med minst omdisponeringer. Her oppgir 52 prosent av kommunene at helsesykepleiere har blitt satt til andre oppgaver i pandemiåret.


 

Tallmaterialet spesifiserer ikke når i løpet av året og hvor lenge omdisponeringene har foregått, men allerede 17. april 2020 understreket Helsedirektoratet at tilbudet ved helsestasjoner og i skolehelsetjenesten burde opprettholdes eller gjenopprettes til normal aktivitet.

I mai var fortsatt 6 av 10 helsesykepleiere i koronatjeneste ifølge en spørreundersøkelse gjennomført av Sykepleien, og også utover høsten ble det rapportert om omdisponeringer.

Vanligst i større kommuner

Kommunene har også omdisponert annet helsepersonell, men i langt mindre grad, viser tallene fra KOSTRA/SSB.

9 prosent avga jordmødre og 26 prosent omdisponerte annet personell ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten, som andre sykepleiere, fysioterapeuter, helsesekretærer, leger og ergoterapeuter.

Tallene viser at omdisponering har vært langt vanligere i større kommuner enn i mindre.

Blant kommuner med under 2000 innbyggere var det 54 prosent som omdisponerte personellet sitt ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

I kommunegruppene med 5000 eller flere innbyggere lå andelen på rundt 90 prosent.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse