fbpx – Helsetjenesten trenger din hjelp, så ta et stikk for fellesskapet! Hopp til hovedinnhold

– Helsetjenesten trenger din hjelp, så ta et stikk for fellesskapet!

Bildet viser en ung kvinne med tommelen opp etter å ha tatt vaksine.

– Vaksinasjon er frivillig, men ikke bare en privatsak. Eldre og sårbare personer har mindre effekt av vaksinen enn unge friske, skriver innleggsforfatterne.

De siste to–tre ukene har antall innlagte pasienter med covid-19 ved sykehusene i Nord-Norge blitt tidoblet fra 2 til 27 pasienter. Det er mange flere enn vi har hatt på noe tidspunkt i pandemien, og det legger beslag på viktige intensivressurser.

Flere sykehus i Helse Nord øker derfor sin beredskap samtidig som samfunnet senker skuldrene for covid-19. Helsetjenesten har vært i høy beredskap flere ganger tidligere i pandemien. Våren 2020 medførte den økte beredskapen at mye planlagt behandling ble utsatt.

Sykehusene jobber fortsatt med å hente inn igjen de utsatte pasientbehandlingene som da oppsto. Dersom antallet pasienter med covid-19 fortsetter å øke, vil sykehusene igjen måtte utsette planlagte undersøkelser, innleggelser og operasjoner.

Smitten øker

Nord-Norge har for tiden den tvilsomme æren av å være det rødeste området på smittekartet. Samtidig har flere kommuner i nord lavere vaksinasjonsdekning enn ønsket. Spesielt blant yngre voksne under 40 år er det mange som ennå ikke har tatt vaksinen.

Smitten øker, spesielt blant personer som ikke er vaksinert.

Nå har befolkningen begynt å treffe hverandre igjen – på arbeidsplasser og i fritiden. Da øker smitten, spesielt blant personer som ikke er vaksinert.

Vaksinasjon er frivillig, men ikke bare en privatsak. Eldre og sårbare personer har mindre effekt av vaksinen enn unge friske og er avhengig av at de ikke møter smitte i befolkningen. Det er derfor viktig at flest mulig takker ja til vaksinen – også du som er under 40 år.

Kjente argumenter

Det er forskjellige årsaker til at noen ikke vaksinerer seg. Her er noen argumenter mot vaksinasjon vi har møtt, samt vårt tilsvar til disse.

«Vaksinen er ny, og bivirkninger er ikke kjent.»

Det er satt nesten åtte millioner covid-19-vaksinedoser i Norge. Bivirkninger overvåkes nøye, og nettopp derfor er noen vaksiner tatt ut av vaksinasjonsprogrammet. Covid-19-vaksiner som brukes i Norge, er trygge.

«Å få forskjellige vaksiner ved første og andre dose er utrygt.»

Under utvikling og utprøving er vaksinene gitt som flere doser av samme vaksine. Det er etter hvert solide erfaringer også med kombinasjoner av de vaksiner som benyttes i Norge. Dersom det er noen forskjell på å få ulike vaksiner fremfor to doser av samme vaksine så er det at forskjellige vaksiner antakelig virker bedre.

«Covid-19 er ikke så farlig.»

Det gjelder for de fleste, men likevel er dødeligheten og risiko for alvorlig sykdom mange ganger høyere enn for influensa. Og med mye høyere smittsomhet enn influensa, er risiko for alvorlig sykdom av covid-19 helt reell.

Vis hensyn

Selv om du kanskje vil tåle sykdom med covid-19 godt er det ikke sikkert dette gjelder personen som sitter ved siden av deg på kafeen, din nabo, din bestemor eller ditt barns venn med underliggende sykdom.

Vi trenger å få befolkningen i nord med på en siste innspurt.

For å få hele Nord-Norge inn i trygt farvann igjen, og for å sikre at vi skal slippe høyere beredskapsnivåer hvor vi må utsette annen viktig behandling, trenger vi å få befolkningen i nord med på en siste innspurt i vaksineringen. Alle kommuner har et lett tilgjengelig gratis vaksinasjonstilbud.

Helsetjenesten trenger din hjelp – vi håper du vil ta et stikk for deg selv og for fellesskapet!

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse