fbpx – Vi må oppsøke innvandrere med vaksineinfo Hopp til hovedinnhold

– Vi må oppsøke innvandrere med vaksineinfo

bildet viser Olivia Obtinario

Olivia Obtinario er vaksinekoordinator i Sauda kommune. Hun er ekstra opptatt av å få med innvandrerbefolkningen, og hennes beste tips er å oppsøke folk der de samles.

Folkehelseinstituttet (FHI) har nylig publisert «Verktøykasse for et likeverdig vaksinasjonstilbud».

Det handler om tilrettelegging og informasjonstiltak som kan sette grupper med ulike forutsetninger i stand til å ta et informert valg om vaksinasjon.

– Kapittelet er utarbeidet i forbindelse med koronavaksinasjonsprogrammet, men deler av innholdet vil ha overføringsverdi også til annet vaksinasjonsarbeid, sier sykepleier og seniorrådgiver Ragnhild Storstein Spilker ved enhet for migrasjonshelse hos FHI.

Spesielt for sykepleiere

Spilker og kolleger jobber tett sammen med avdeling for smittevern og vaksine for å legge til rette for at helsepersonell og andre kan nå ut til alle med god informasjon om vaksiner og vaksinasjon. Det gjelder spesielt deler av innvandrerbefolkningen, men også andre utsatte grupper som kan ha risiko for ikke å ta vaksinen, for eksempel eldre og rusmisbrukere.

– Sykepleiere har en sentral rolle i dette informasjonsarbeidet, og det er viktig at de tilrettelegger kommunikasjons- og informasjonstiltak til ulike grupper. Det håper vi at verktøykassen fra FHI kan hjelpe dem med, sier Spilker.

bildet viser Ragnhild Storstein Spilker

I verktøykassen får de som organiserer vaksineringen, råd om å identifisere grupper som kan være sårbare for «et lavere vaksineopptak», det vil si at de i større grad enn andre grupper ikke vil ta vaksinen.

– Innvandrergruppene er nevnt her, men vi vet egentlig ikke om det virkelig er større vaksineskepsis blant disse gruppene. Det kan være at de rett og slett ikke har fått den informasjonen de trenger for å ta et informert valg, sier Spilker.

Kontaktet voksenopplæringen

Ved Sauda legesenter jobber sykepleier Olivia Obtinario som enhetsleder og vaksinekoordinator.

– Innvandrere vet ofte ikke hvem de skal spørre, eller hvor de skal gå, for å få informasjon. Derfor må vi som er helsepersonell, drive oppsøkende virksomhet. Vi må dra til steder der de samler seg for å treffe dem og hanke dem inn, slik de gjorde i Groruddalen i Oslo, sier hun.

Obtinario henvendte seg derfor til kommunens ansvarlige for voksenopplæringen og spurte om hun kunne komme på besøk for å informere om koronavaksinen. Også deltakere på kommunens introduksjonsprogram for flyktninger kom på møtet. Menneskene hun snakket til, var flyktninger, og noen var familiegjenforente.

Mange spørsmål

– De hadde mange gode spørsmål om vaksinen, blant annet om hvordan den var laget, hvordan den kunne fremstilles så raskt og hvorfor såpass mange av de eldre døde etter vaksinasjon, slik mediene rapporterte om til å begynne med, før man visste om det hadde noen sammenheng med vaksineringen.

Obtinario svarte så godt hun kunne og henviste dem til FHI sine nettsider, hvor de kan finne informasjonsmateriell både om korona og vaksine på mange ulike språk.

Nå er kommunen godt i gang med koronavaksinasjonen.

– Heldigvis holder vi til innerst i Ryfylkefjorden, så viruset har ikke riktig funnet veien til oss ennå. Vi har bare hatt noen få tilfeller av smitte, den siste i november, sier Obtinario.

– Tror du at innvandrergruppene vil vaksinere seg i like stor grad som resten av befolkningen nå?

– Jeg håper det, særlig dersom vi får de ulike religiøse lederne til å snakke om hvor viktig det er, slik jeg vet biskoper på Filippinene gjør under messe. Der følger også kirkene strenge smitteverntiltak. Hvis man får se en imam som vaksinerer seg på Dagsrevyen, er mye gjort.

Flerkulturelt helsepersonell i smittevernberedskapen

FHI skriver i verktøykassen at det tiltaket med størst positiv effekt på vaksineopptak er en personlig anbefaling fra en helsefaglig person de stoler på.

Ragnhild Storstein Spilker legger til at de har fått innspill på at helsepersonell med samme kulturelle bakgrunn er noe som kunne hjulpet.

– Derfor mener jeg at helsepersonell med flerspråklig og flerkulturell bakgrunn skulle vært en del av smittevernberedskapen, sier hun.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse