fbpx UNN i Tromsø: – Intensiven er sprengt og helt på randen Hopp til hovedinnhold

UNN i Tromsø: – Intensiven er sprengt og helt på randen

UNN har bedt om flere sykepleiere fra andre steder i landet til å avhjelpe situasjonen, men har fått liten respons. – Det er knagert over alt, sier spesialsykepleier og foretakstillitsvalgt Mai-Britt Martinsen.

I en pressemelding fra NTB, virker det som om Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har det lettere denne uken enn forrige: Da var det 25 koronapasienter innlagt på det meste, mens det tirsdag denne uken var redusert til 16.

Har mange avisolerte covid-pasienter

Men så vel er det ikke, ifølge foretakstillitsvalgte for Norsk Sykepleierforbund (NSF), Mai-Britt Martinsen.

– Det virker som om befolkningen tror vi har en synkende belastning, men de tallene som oppgis gjelder isolerte koronapasienter. Vi har fremdeles mange avisolerte covid-pasienter som ikke er smittefarlige lenger. Men de krever oppfølging, hjelp og støtte. Noen trenger kanskje også intensivbehandling og overvåkning. I tillegg har vi unger med RS-virus og en kommende influensasesong i vente, forteller hun.

– Trenger dere mer hjelp fra sykepleiere fra andre steder?

– Det er liten respons på det å få hjelp fra andre steder, fordi det er knagert overalt, selv uten pandemi. Da må andre sykehus nedskalere pasientbehandlingen, og da spør de heller om ikke UNN kan nedskalere selv.

– Intensiv er jo sprengt

– Hvor er sykepleierne mest stressa?

– Intensiven er jo sprengt og helt på randen. UNN vurderer daglig om vi må åpne en kohortavdeling for intensivpasienter med covid-19. Vi har allerede fylt opp infeksjonsavdelingen, samt åpnet en ny infeksjonspost med covid-pasienter. Daglig vurderes det om vi har kapasitet til ø-hjelpspasienter på intensiv før vi må åpne kohorten. Når det skjer, må vi ta ned betydelig operasjonskapasitet.

Sykehuset har allerede flyttet på personell for å avhjelpe situasjonen.

– Det er snakk om sykepleiere som ble lært opp sist, som nå er reopplært. De vanlige infeksjonspasientene er nå spredt rundt på huset, mens infeksjonsposten har covid-pasienter isolert, før de eventuelt blir så syke at de må på intensiv.

– Det strammer seg til?

– Ja, og vi får en del spørsmål om når tredje dose vaksine for helsepersonell kommer, men har ikke fått noe tidspunkt for det ennå. Noen av de som er alvorlig syke nå, er de gamle og pasienter med svekket immunforsvar som har tatt vaksinen for så lenge siden at virkningen er i ferd med å gå ut. Derfor haster det også med tredjedosen for denne gruppen.

Omplasseres uten kompensasjon

– Andre er frustrert over trykket, både de som jobber på sine faste poster og de som omplasseres på et døgns varsel uten kompensasjon. Det er også slik at intensivsykepleierne på intensivavdelingen får et stabiliseringstillegg. Det får ikke spesialsykepleiere som er omplassert dit.

– Får de hjelp til å kreve kompensasjon?

– NSF er stadig i dialog med arbeidsgiver, men til nå er det ikke gehør for noe ut over vanlig tarifflønn.

Sykepleien spør personalsjef Gøril Bertheussen om hvorfor det ikke er gehør for annet enn tarifflønn for dem som omplasseres.

– Det er viktig for UNN å ha stabil bemanning på intensivavdelingen for å bygge opp og ivareta viktig kompetanse og erfaring, sier hun.

– Lønnstillegget du viser til, gis til intensivsykepleierne som blir i stillingene over flere år, for å stimulere dem til å bli i jobb i avdelingen, sier Bertheussen og legger til:

– De sykepleierne som omplasseres skal i utgangspunktet ikke være der i så lang tid, og får dermed ikke dette tillegget. For øvrig følger vi avtalte tariffer.

– Sykepleierne er slitne

Rita Paulsen, intensivsykepleier på UNN og lokalgruppeleder for intensivsykepleierne i Troms, er veldig bekymret for at smittetallene skal stige. Hun håper utsatte grupper og helsepersonell vil få en tredje boosterdose snart.

– Viruset venter ikke, sier hun.

– Mange kolleger er smittet, og vi går og kjenner på at vi ikke er så godt beskyttet. Vi tar forholdsregler, men er redd for å smitte pasienter og kolleger.

– Hvordan opplever du at intensivsykepleierne på UNN har det nå?

– Alle er slitne. Men det gjelder ikke bare oss, men sykepleiere over hele landet. Vi i Tromsø har på et vis vært heldige, siden vi ikke har hatt koronapasienter hele tiden under pandemien, slik de har på for eksempel Ahus og OUS. Men med liten tilgang på vikarer og lav grunnbemanning, er jeg redd for at flere ikke vil orke å stå i dette, sier Rita Paulsen.

Vaksinekartlegging

– Hva er det viktigste å ta tak i nå?

– At vi alle bidrar til at vi ikke får så veldig mye mer smitte til utsatte grupper, sier Mai-Britt Martinsen.

– Det er bra at det nå er vedtatt smitteverntiltak i Tromsø kommune. Videre vaksinering er viktig.

UNN er også i ferd med å kartlegge hvem av personellet som er vaksinert og ikke.

– De som ikke vil svare på det, vil måtte behandles som om de ikke er vaksinert, og så blir det opp til lederne å finne ut hvordan de skal beskytte pasientene mot disse, sier Martinsen.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse