fbpx – Kjære politikere, fremtidens sykepleiere er også deres ansvar Hopp til hovedinnhold

– Kjære politikere, fremtidens sykepleiere er også deres ansvar

Sigrid Husøy Larsen

– Sykepleierutdanningen er kraftig underfinansiert. Konsekvensene av dette angår alle og er større enn mange innser. Skal vi sikre pasientsikkerheten, må det investeres i fremtidens sykepleiere, skriver studentnestlederen.

La oss se det slik: Ingen går gjennom livet uten å møte på en sykepleier – enten det er når du blir født, skal ha en vaksine eller om du legges inn på sykehus.

Siden rundt 50 prosent av studiet til en sykepleierstudent er praksis, er det urealistisk at du som pasient aldri vil treffe på en sykepleierstudent på noen av disse møtene.

Dårlig økonomi

På studiet lærer vi mye om hvor viktig det er å ivareta pasientsikkerheten. Men spørsmålet er om dagens finansieringssystem ivaretar pasientsikkerheten.

Utdanningsinstitusjonene ikke har råd til nytt utstyr.

Sånn det er i dag, kan du faktisk risikere at den første levende personen sykepleierstudenten setter en nål i, er deg. Hvorfor? Jo, fordi utdanningsinstitusjonene ikke har råd til nytt utstyr, og sykepleierne kun får stikke på dukker med brukt utstyr før de møter pasienten. Og det tristeste med det, sånn jeg ser det, er at det først er da du innser at det ikke er pasientsikkerhet.

Trenger oppdatert utstyr

Legges det egentlig til rette for sikkerheten til pasientene når mange av lærerne på studiet ikke har fått oppdatert seg klinisk på mange år fordi kombinerte stillinger ikke blir prioritert inn i budsjettet til fakultetet?

For å ruste sykepleierstudentene til arbeidshverdagen, må simuleringssentrene på skolen ha oppdatert utstyr og undervisningsopplegg slik at simuleringen kan sammenliknes med det studentene må håndtere i møte med pasienter.

Brutalt, sier du? Ja, men dessverre også realiteten for både deg som fremtidig pasient og for mange sykepleierstudenter som ikke føler seg godt nok rustet for praksisperiodene og yrkeslivet. Løsningen er enkel, men samtidig vanskelig for mange politikere å forstå og utføre. Vi får lovord om at utdanningen skal forbedres, og de som står i yrket får applaus. Men når det handler om bevilgning av penger, da blir det stille.

En livsviktig investering

Når skal dere – politikere – forstå at en slik investering er lønnsom i det lange løp og at det ikke handler om å gjøre seg populær for å vinne neste valgperiode?

Det handler om pasientenes sikkerhet og sykepleierstudentenes evne til å ivareta denne. Det gjelder kanskje ikke deg i dag, men det er så uendelig mange som trenger at vi er kompetente og godt rustede sykepleiere hver dag. Og for at dette skal fungere, er vi helt avhengig av et samarbeid.

Om dere ikke gjør det for studentene, gjør det i alle fall for pasientene.

Norsk Sykepleierforbund, med over 122 000 medlemmer i ryggen, mener at det må tas grep for fremtidens sykepleiere og pasienter. En økning av finansieringen for sykepleierutdanningen – fra kategori E til kategori C – er et steg i riktig retning for kvalitetssikring av denne samfunnskritiske utdanningen.

Om dere ikke gjør det for studentene, gjør det i alle fall for pasientene.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse