fbpx – Skal vi godta at utdanningen ikke gjenspeiles i samfunnets teknologiske utvikling? Hopp til hovedinnhold

– Skal vi godta at utdanningen ikke gjenspeiles i samfunnets teknologiske utvikling?

Edel Taraldsen

– Ikke alle utdanningsinstitusjoner har samme muligheter i utdannelse av sykepleiere. Sykepleierutdanningens innhold er ulik og varierer ut ifra hvor i landet du studerer, skriver studentlederen i NSF.

Sykepleieryrket har forandret seg – mye – i løpet av de siste årene. Utdanningen henger derimot etter. Selv om veldig mye har skjedd flere steder, er det fortsatt ikke godt nok. I denne sammenheng er man derfor ikke sterkere enn det svakeste ledd – eller skole om du vil – da hele befolkningen skal tilbys et forsvarlig helsetilbud nå og i fremtiden.

Selv om man har tatt samme utdanning, blir ikke sykepleiere utdannet på en fabrikk hvor alle utgaver vil være like og passe inn på alle helseinstitusjoner og -avdelinger. Det er store forskjeller på sluttresultatet – altså de nyutdannede sykepleierne. Ikke bare fordi mennesker er forskjellige, men fordi sykepleierutdanningens innhold er ulik og varierer ut ifra hvor i landet du studerer.

Lite utvikling

Nå skal jeg beskrive et helt reelt eksempel hvor det har skjedd en liten utvikling hva gjelder teoretisk undervisning:

 • Foreleser anno 1980 startet med å ha høytlesning fra pensumbok.
 • Samme foreleser fortsatte sin høytlesning, men gikk over til «overheadprojektor» i år 2000.
 • De siste årene har foreleseren brukt PowerPoint, men fortsatt med høytlesning.

Tror du meg ikke? Det er realiteten noen steder.

Jeg vil også dele et eksempel på liten utvikling når det gjelder praksisforberedende undervisning:

 • Et tilfeldig rom på utdanningsinstitusjonen som har blitt fylt med gamle, utslitte pasientsenger fra en nedlagt helseinstitusjon. I tillegg til utgått utstyr, dukker til å stikke (kanyler) på – siden det ikke skal stikkes med utgått utstyr på mennesker.
 • Nye dukker kommer (som kunne vært hentet fra klesbutikk) som man kan øve på.

Mer utvikling

Men det er ikke alle steder det er så ille som beskrevet over. Det finnes også gode eksempler på utvikling. Bare sjekk denne utviklingen på teoretisk undervisning med samme utgangspunkt som med høytlesning.

De siste årene har høytlesning blitt byttet ut med:

 • Involvering av studenter og studentmedvirkning
 • Quiz
 • Flipped classroom
 • Undervisere med førstekompetanse, både eksterne og interne
 • Animasjoner og illustrasjoner

Under beskriver jeg enda et godt eksempel på god teknologisk utvikling. Denne gang når det gjelder praksisforberedende undervisning:

Denne skolen har hatt samme utgangspunkt som over med utgått utstyr, men som de siste årene har blitt byttet ut med:

 • Høyteknologiske dukker
 • Oppdatert utstyr
 • Simuleringsmuligheter
 • VR-briller
 • En stor skjerm («iPad») for å illustrere diagnoser og tiltak som studenter sjelden opplever gjennom praksisperioder.
 • Samkjøring og samhandling mellom studiested, praksissted og student for å sikre at det som læres den ene eller andre plassen er i tråd med virkeligheten.

Mulighetene er mange

Med dagens finansieringssystem er det ikke mulig at alle utdanningsinstitusjoner som tilbyr sykepleierutdanning har samme muligheter i utdannelsen av sykepleiere. Derfor må finansieringen til sykepleierutdanningen økes for å bedre standard og kvalitet – overalt. Det vil videre sikre at alle fremtidige pasienter kan få et forsvarlig helsetilbud.

Øker man finansieringen vil man kunne tenke nytt – se fremover.

Teknologien må bedres, og det er viktig at den tilpasses pasientens behov. Like viktig er det å presisere at nye teknologiske løsninger, for eksempel simulering, skal være et supplement til og ikke en erstatning for menneskelig kontakt gjennom praksis. I tillegg til at undervisning om den teknologiske utviklingen inneholder hvordan man best sikrer ivaretakelse av personvern, verdighet og pasientsikkerhet.

Det er mange muligheter, og vi må lære av hverandre innad i landet – hvor det fungerer. Men vi må også lære av våre venner utenfor vår landegrense. Ved å tørre og investere i livsviktig kompetanse, vil vi sikre et trygt og godt helsevesen i fremtiden.

Kjære sykepleierstudenter: Gratulerer med overstått. Dere er livsviktige, og dere er fremtidens helsevesen!

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse