fbpx – Brent student skyr ilden Hopp til hovedinnhold

– Brent student skyr ilden

Bildet viser Gjermund Øysteinsson Moe, nestleder i NSF Møre og Romsdal

– Praksisstudiene påvirker hvor sykepleierstudenter søker jobb etter endt studie. Derfor må kommunene satse på gode praksisperioder for studentene, og særlig i sykehjem og hjemmesykepleie, skriver Øysteinsson Moe.  

Startskuddet har gått for studiestart! Tusenvis av sykepleierstudenter har startet en fantastisk reise gjennom 180 studiepoeng til målet: bachelor i sykepleie!

Det kribler nok i magen til mange av studentene, forhåpningene er høye og iblandet litt redsel når man skal bevege seg ut i en ny stor verden. For at våre framtidige kolleger skal fullføre studiene og bli værende i sykepleieryrket, må et helt apparat trø til og vise interesse.  

Veilederne er avgjørende

Det er ikke mange månedene før de skal bevege seg ut i praksisfeltet. Halvparten av sykepleierutdanningen er praksisstudier. Når det skjer, åpner det tilgang til framtidig arbeidskraft for sykehusene og kommunene.  

Undersøkelser NSF Student (studentorganisasjonen i Norsk Sykepleierforbund) har utført blant avgangsstudenter, viser at mange studenter velger å søke jobb de stedene de har hatt gode opplevelser i praksis. Både ved siden av studiene og særlig ved fullført utdannelse.

Sykepleiere må ha tid til å veilede.

Kompetente praksisveiledere er avgjørende for at sykepleierstudentene gjennom praksisstudiene skal knytte sammen teori med de praktiske ferdighetene. Dette må være sykepleiere som har tid til å veilede. De må være opptatt av å dele den livsviktige kompetansen videre. De må ha store stillinger slik det blir kontinuitet – både for studenten og sykepleieren. 

Ikke godt nok rustet

Virkeligheten er ikke alltid sånn som ønsket. Sykepleiermangelen preger hverdagen og som de fleste vet, blir den også større om det ikke tas grep. Undersøkelser gjennomført av Norsk Sykepleierforbund (NSF) viser at om lag 18 prosent av vaktene hvor det skulle vært sykepleier i kommunehelsetjenestene, enten blir erstattet av personer med annen og lavere kompetanse, ufaglærte assistenter eller ikke erstattes i det hele tatt.

Nesten hver femte sykepleier er altså ikke til stede! Det får konsekvenser for kvalitet, arbeidspress og for veiledning av studenter. For studenten kan det bety at man ikke får gjøre oppgaver som gir læring og som videre vil medføre at studenten ikke blir rustet til å gjøre den jobben sykepleiere skal gjøre.  

Et varsku til arbeidsgiver

NSF har flere studier som viser at arbeidspresset på sykepleierne er veldig høyt. Veiledere kommer ofte i rollekonflikt fordi det er ikke tid nok til veiledning av studentene. Når oppgavene blir for mange og tiden for knapp, vil pasientenes behov alltid gå foran studentenes. 

Vi vet at gode praksisopplevelser rekrutterer.

Rekrutteringssituasjonen i kommunene er spesielt utfordrende. NSF Student undersøker årlig hvor avgangsstudentene ønsker å jobbe. Den seneste undersøkelsen viser at én av ti nyutdannede sykepleiere har sykehjem eller hjemmesykepleien som førsteprioritet. Hver tiende! Dette må kommunenes ledere og politikere ta på alvor.  

Dette er et varsku til arbeidsgivere!

Legg vekt på sykepleierstudentenes praksisperioder i sykehjem og i hjemmesykepleie. Gi studentene kvalitetssikrede praksisplasser med gode veiledere som former fremtidens sykepleiere. Dette er god investering fordi vi vet at gode praksisopplevelser rekrutterer!  

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse