fbpx – Endringene i sykepleiepraksis må ikke gå på bekostning av kvalitet Hopp til hovedinnhold

– Endringene i sykepleiepraksis må ikke gå på bekostning av kvalitet

Edel Marlén Taraldsen

Studentlederen forstår at sykepleierstudentene er frustrerte over halvert sykehuspraksis. Hun tror likevel at de kan klare å oppnå læringsutbyttene ved å ha praksis på sykehjem.

Sykepleierstudentene i Haugesund er frustrerte fordi de får halvert den kirurgiske og medisinske sykehuspraksisen de skal ha.

Les saken her:– Vi frarøves åtte uker praksis på sykehuset

De mener de dermed ikke får den utdanningen de har krav på. Instituttlederen på Høgskulen på Vestlandet mener derimot at tilbudet er forsvarlig.

Men hva mener Norsk Sykepleierforbund (NSF) Student?

– Må bli rustet til jobben som sykepleiere

– Hva syns du om å halvere sykehuspraksisen det er snakk om?

– Det viktigste for oss er at endringene ikke går på bekostning av kvalitet, slik at studentene oppnår læringsutbyttene de skal og blir rustet til jobben som sykepleiere, sier Edel Marlèn Taraldsen, leder i NSF Student.

En midlertidig forskrift ble vedtatt 20. mars og er forlenget til 1. juli 2021:

«Forskriften lar institusjonene gjøre unntak fra forskrifter om rammeplaner og nasjonale retningslinjer i forbindelse med utbruddet av covid-19, så langt det er nødvendig og forsvarlig, skriver Kunnskapsdepartementet om den midlertidige forskriften.

Hensikten er at studenter kan gjennomføre påbegynt utdanning uten forsinkelser. Men skolene kan ikke fravike de fastsatte læringsutbyttene for utdanningene.

– Mange studenter har tilpasset seg på kort tid

– Haugesund-studentene er redde for ikke å bli gode nok sykepleiere? At de blir såkalte B-sykepleiere?

– Vi har sett dette gå igjen fra tidlig i pandemien. Mange studenter har måttet tilpasse seg på kort tid, slik som her. I stedet for å ha praksis på sykehus, må de ha den på sykehjem, sier Taraldsen.

– De som vanligvis tar imot studenter på sykehus, har tilpasset seg de læringsutbyttene som forskriften krever. Så må sykehjemmene plutselig tilpasse seg disse læringsutbyttene. Jeg forstår at det er utfordrende for dem. Og vi er ikke akkurat bortskjemte med praksisplasser fra før. Verken før eller under pandemien.

– Vi vil at de skal komme seg gjennom utdanningen

– Hva vil du si til studentene i Haugesund som er oppi dette nå?

– Det er utrolig viktig at de setter søkelyset på de utfordringene de opplever. Vi hører på dem og tar dem på alvor, vi vil at de skal komme seg gjennom utdanningen på best mulig måte til tross for pandemien.

– Skolen sier praksisen er forsvarlig, studentene mener den ikke er god nok?

– Informasjonsflyt er svært viktig for tiden, ikke minst fra institusjonen til studentene, men også mellom dem. Det er også viktig at praksisstedene og institusjonen samarbeider godt, og at det ikke er studentene som nok en gang skal tape under pandemien, sier studentleder Edel Marlèn Taraldsen.

– Jeg håper de vil si fra om hva de erfarer i praksis

– Jeg skjønner at studentene i Haugesund er bekymret. Jeg håper at de vil fortsette å si fra om hva de erfarer i praksisperiodene sine. Både om det som er positivt og det motsatte, slik at man kan ta lærdom av det.

Taraldsen legger til:

– Høgskulen på Vestlandet kan være et godt eksempel, eller ikke, ut fra de erfaringene studentene gjør seg med denne endringen som skolen nå gjennomfører.

Måtte brått bytte praksis fra sykehus til sykehjem i Hammerfest

– Har du hørt om liknende tilfeller før?

– Ja, i Hammerfest var det lokalt koronautbrudd på sykehuset i oktober. Da måtte studentene ut fra praksisen de hadde på sykehus og flytte til sykehjem. Kommunene stilte på kort varsel.

Den gangen var studentene glade for at de fikk gjennomført praksis i det hele tatt, forteller studentlederen.

– Men dette varte bare en kort periode. De var tilbake i praksis på sykehuset etter jul, forteller hun.

Taraldsen syns det virker som det stort sett har går fint rundt om i landet, men hun forstår Haugesund-studentenes konkrete innvendinger:

– Det er helt andre miljøer og omgivelser på sykehjem enn på sykehus. Men så lenge man fokuserer på læring, og sykepleierne får tid til å veilede, kan studentene klare å oppnå læringsutbyttene de skal, sier hun.

– Det er viktig at studentene deler det de opplever, og at de ikke blir glemt. Da er det sjans til å gjøre noe med problemet.

– Endringer i praksis skal begrunnes med pandemien

Edel Marlèn Taraldsen understreker at endringer som gjøres i praksis, skal begrunnes med pandemien.

– Og så må kvaliteten være god nok. Men hvis endringene skyldes innføringen av Rethos, så kan ikke skolen bruke det som en unnskyldning. Det står klart i den midlertidige forskriften. Her handler det om endringer som sørger for å få studentene gjennom utdanningsløpet under pandemien.

Rethos er Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene.

– Skolene gjør sitt ytterste

– Fires det nå litt på kravene til læringsutbyttene for å få flest mulig gjennom utdanningen, tror du?

– Læringsutbyttene er de samme som før, de er ikke endret på etter at pandemien brøt ut. Men den midlertidige forskriften gir utdanningsinstitusjonene handlingsrom til å gjøre tilrettelegginger for å få studentene gjennom studiet til normert tid. Og der er det viktig at kvaliteten ikke påvirkes.

– At universitetene og høyskolene gjør sitt ytterste for å få studentene gjennom studiet, og at de jobber for at studentene oppnår det de skal, er jeg ikke i tvil om, sier Edel Marlèn Taraldsen.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse