fbpx – Vi er viktige rollemodeller Hopp til hovedinnhold

– Vi er viktige rollemodeller

Det er viktig at befolkningen har tiltro til dem som yter helsehjelp. Om vi selv ikke etterlever de pålegg og anbefalingene myndighetene kommer med, vil våre omgivelser tenke at det ikke er så farlig, skriver Line Marie Birkelid.

I sin tale på den internasjonale Sykepleierdagen i 2018 snakket Elizabeth Iro, WHOs sjefsykepleier, blant annet om hvor viktig det er at befolkningen har tiltro til dem som yter helsehjelp. Hun argumenterte for at tiltro er en viktig forutsetning som øker sannsynligheten for at pasienter etterlever råd og følger behandlingsplaner.

Det bør være samsvar mellom liv og lære

Sykepleiere og annet helsepersonell er forbilder for den øvrige befolkningen. Det er det viktig å ta inn over seg, og særlig i forbindelse med pandemien. Hvis ikke vi etterlever de pålegg og anbefalingene myndighetene kommer med, vil andre legge merke til det og kanskje tenke at det ikke er så farlig likevel.

Som helsepersonell har vi en lovpålagt plikt til å bidra til at folk skal ha tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenestene. For å sikre tillit må det være samsvar mellom liv og lære.

Tenk på hvordan du framstår

Helseminister Bent Høie uttrykker skuffelse over de unges festing og manglende etterlevelse av gjeldende anbefalinger med hensyn til smittevern. Voksne må være gode forbilder for ungdommer, og det er det særlig viktig å være bevist på for oss som jobber i helsevesenet.

Vi må også tenke over de valgene vi tar ut ifra den situasjonen vi befinner oss i.

Det er derfor kanskje ikke det rette tidspunktet for oss å legge ut bilder fra private arrangementer på sosiale medier der vi står tett i tett med venner og bekjente. Hvorfor skal ungdom som ønsker å ha det gøy med vennene sine se alvoret om vi selv ikke klarer å etterleve våre egne anbefalinger?

Som alle andre, må vi også tenke over de valgene vi tar ut ifra den situasjonen vi befinner oss i.

Et eksempel å følge

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen viste oss ett godt eksempel på hvordan vi kan gå foran med et med et godt eksempel da hun i mai rettet oppmerksomheten mot riktig bruk av munnbind. Nå som folk oppfordres til å bruke munnbind på offentlig transport, er dette enda mer aktuelt. 

Å veiled andre i god helseatferd er en viktig del av vår jobb som sykepleier. Vi skal ikke dømme dem som gjør noen feil, men vi skal veilede og gi råd som sørger for at færrest mulig blir alvorlig syke. De fleste vil gjøre det som er til det beste for dem selv og andre, forutsatt at de har kunnskap om hva det er.

Vi sitter alle i samme båt og må ta hensyn til hverandre. Hvis en person reiser seg opp og rugger båten, kan vi alle risikere å havne i vannet. Gjør alle det de kan for å holde smittespredningen nede, kan vi slippe inngripende tiltak.

Ta vare på hverandre.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse