fbpx Sykepleiermangelen: – Vi ønsker å styrke rekrutteringen til distriktene Hopp til hovedinnhold

Sykepleiermangelen: – Vi ønsker å styrke rekrutteringen til distriktene

Nord universitet, studiested Bodø

– Som dekan ved Nord universitet deler jeg den underliggende bekymringen rundt sykepleiermangelen. Derfor prøver vi ut nye læringsmetoder for å utdanne flere sykepleiere, skriver Gøril Ursin.

I et innlegg i Sykepleien 22. februar, retter politiker Joar Olav Grøtting fra Namsos Høyre kritikk mot Nord universitet. Han oppgir at bakgrunnen er henvendelser han har mottatt fra sykepleiestudenter på desentraliserte utdanninger.

Som dekan på Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet, deler jeg den underliggende bekymringen hva gjelder sykepleiermangelen. Tall fra SSB sier at Norge vil mangle 28 000 sykepleiere innen 2035.

I innlegget til Grøtting er det noen påstander som tyder på manglende innsikt i universitetets arbeid med desentralisert sykepleierutdanning. Jeg ønsker derfor å rette opp i noen av de feilaktige fremstillingene og gi korrekt informasjon om vårt pågående arbeid med å tilby bachelor i sykepleie både som heltidsutdanning og deltidsutdanning.

I dag tilbyr Nord universitet sykepleierutdanning ved fem studiesteder: Namsos, Levanger, Mo i Rana, Bodø og Vesterålen. Hvert år utdanner vi 350–400 nye sykepleiere. Dette er ikke nok. Derfor har fakultetet, sammen med partnere i arbeidslivet og statsforvaltningen i Nordland og Trøndelag, etablert det femårige samarbeidsprosjektet «Sykepleier i Nord».

Praksis i nærområdet

Fra høsten 2021 tilbyr Nord universitet flere nye studieplasser på vår nye regionale nett- og samlingsbaserte sykepleierutdanning som går over fire år. Studieplassene er forbeholdt lokale søkere fra kommuner i nordre Trøndelag, Helgeland, Salten og Vesterålen.

Den teoretiske undervisningen er nettbasert, mens simulering og ferdighetstrening forgår på studentens nærmeste studiested. Praksis i studiet gjennomføres i studentens nærområde. 

Vil vi gjøre det vi kan for at studentene skal få praksis i sitt nærområde.

Sykepleierstudenter ved denne regionale nett- og samlingsbaserte utdanningen skal altså ikke utelukkende ha praksis i Nordland slik Grøtting hevder. Tvert imot. I samarbeid med kommunene vil vi gjøre det vi kan for at studentene skal få praksis i sitt nærområde og bo hjemme i studietiden. Slik skal vi unngå frafall.

Intensjonen er at denne utdanningen skal bidra til å styrke rekrutteringen til distriktene og være et tilbud til studenter som ikke har anledning å studere fulltid eller å flytte til et studiested.

Mangel på praksisplasser

En av flaskehalsene for å utdanne flere sykepleiere er tilgang på gode praksisplasser. Dette er en kjent regional og nasjonal utfordring.

Halvparten av sykepleiestudiet består av nettopp praksis, så her er universitetet avhengig av et samarbeid med kommunene og spesialisthelsetjenesten for å skaffe nok og gode praksisplasser til studentene på utdanningene våre. Tilgangen på praksisplasser må løses før vi ytterligere kan øke kapasiteten og ta opp enda flere studenter på sykepleierutdanningene.

Et av satsingsområdene i «Sykepleier i Nord»-prosjektet handler nettopp om å finne andre og innovative måter å gjennomføre praksis på. Vi prøver nå ut ulike praksismodeller for å finne nye måter å få flere praksisplasser på og for å ytterligere øke kvaliteten i praksisstudiene.

Som dekan opplever jeg at vi er i god dialog med praksisfeltet og arbeidslivet når vi nå utfordrer den tradisjonelle måten å veilede sykepleierstudenter på. Jeg har stor tro på vi skal finne nye måter å sikre gode praktiske studier for studentene.

Nye læringsmetoder mot fremtidens sykepleier

Å utdanne en sykepleier tar tid, i hvert fall 3–4 år. Noen studenter blir forsinket i studiene, mens andre faller fra. Noen blir gravide og tar ut permisjon, andre erkjenner at sykepleierutdanningen ikke passet for dem, og andre klarer seg ikke godt nok faglig og slutter. Likevel har vi god gjennomstrømming og får mange ferdig utdannede sykepleiere på heltidsutdanningene våre.

Dessverre er det også slik at vår tidligere desentraliserte sykepleierutdanning hadde betydelig frafall.

Dessverre er det også slik at vår tidligere desentraliserte sykepleierutdanning hadde betydelig frafall, noe som nok kan forklares på ulike måter. Det er nettopp disse erfaringene som er bakgrunnen for «Sykepleier i Nord»-prosjektet der vi bruker nye digitale læringsmetoder og mentorordninger for å bistå studentene i en ellers krevende bachelorutdanning.

Nord universet tar samfunnsansvar

Mange av mine kolleger arbeider hver dag med å skape undervisning av høy kvalitet, gi god veiledning og med å prøve ut nye læringsmetoder for å utdanne kunnskapsrike og kritiske sykepleiere.

I «Sykepleier i Nord»-prosjektet prøver vi nå ut en regional nett- og samlingsbasert utdanning, for å imøtekomme behovene i kommunene og på sykehus. Det nye utdanningstilbudet er på ingen måte annenrangs. Det skal være et fremtidsrettet studietilbud som nyttiggjør fremtidenes nettpedagogiske og teknologiske muligheter.

Jeg mener derfor at Nord universitet tar samfunnsansvar i arbeidet med å sikre fremtidig sykepleiekompetanse til regionene våre – både gjennom våre heltids- og deltids sykepleierutdanninger.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse