Nord universitet beskyldes for å jukse med tall for sykepleierutdanningen

Bildet viser Nord universitet studiested Sandnessjøen
30–40 PROSENT FÆRRE: Nedleggelsen av Sandnessjøen studiested skaffer Helgeland 30–40 prosent færre sykepleiere, hevder blant andre sykepleier og tidligere student ved den nedlagte deltidsutdanningen til Nord universitet, Joar Lillevik.

Nord universitet hevder at økningen i antallet studenter i Mo i Rana kompenserer for at det ikke lenger tilbys en deltidsutdanning i sykepleie i Sandnessjøen. – Bløff, hevder ulike kritikere.

Joar og Raymond Lillevik skrev et leserinnlegg i Universitetsavisa hvor de beskylder Nord universitet for å bløffe med tallene om sykepleierstudieplassene.

Joar er sykepleier og tidligere student ved Høgskolen i Nesna, Sandnessjøen 2008–2012. Raymond er lektor ved Kristen videregående skole i Nordland.

– Rektor Hanne Solheim og dekan for Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Trine Karlsen, påstår i mediene at «I år har vi tatt opp 70 nye sykepleierstudenter i Mo. Vi mer enn kompenserer for bortfallet ved at utdanningen i Sandnessjøen er avviklet».

Det mener begge blad Lillevik er feil.

– Villedende markedsføring

– Sannheten er at i årene før fusjonen ble det tatt opp flere sykepleiestudenter på Helgeland enn hva som er tilfelle i tiden etter fusjonen i 2016, da Nesna gikk inn i Nord. Som kjent avsluttet Nord opptak av nye studenter i Sandnessjøen det året, skriver de i innlegget og fortsetter:

– Rektor og dekan driver altså med villedende markedsføring. Nedleggelsen av Sandnessjøen skaffer Helgeland 30–40 prosent færre sykepleiere. Dette gjør Nord til en bremsekloss for utviklingen av helsetilbudet på Helgeland.

Bildet viser Gjertrud Krokaa
ENIG: NSFs fylkesleder i Nordland, Gjertrud Krokaa, er enig med dem som hevder at Nord universitet jukser med tallene.

NSF er enig

– Jeg er enig med innleggsforfatterne, sier NSFs fylkesleder i Nordland, Gjertrud Krokaa.

– Det er i beste fall misvisende når rektor ved Nord universitet og dekan ved sykepleiestudiet gjentatte ganger hevder at kapasiteten og antallet studieplasser er økt etter nedleggelsen av Nesna/Sandnessjøen.

Også Krokaa hevder at hvis man tar med tall før fusjonen i 2016, viser de reelle tallene at det er en nedgang i antallet studieplasser totalt.

– 45 studieplasser har forsvunnet

– Studentrepresentantene i fylkesstyret i Nordland har påpekt dette flere ganger etter fusjonen, uten at noen har satt spørsmålstegn ved det, sier Krokaa og påpeker at tallene fra database for høyere utdanning viser at i alt 45 studieplasser totalt forsvant i årene etter 2015 parallelt med at det ikke ble gjort opptak ved Nesna/Sandnessjøen.

– Det totale antallet studieplasser på Helgeland har dermed gått ned fra 2015. At Universitetet velger å ikke ta disse tallene med i sine opplysninger, må jo være at det ikke ansees for vesentlig i deres fremlegg av virkeligheten, sier fylkeslederen.

Faktafeil fra innleggsforfatterne

Til slutt legger de to forfatterne av leserinnlegget til en setning om at det ikke er rart at Helgelandssykehuset ikke lenger vil samarbeide med Nord universitet.

– Det stemmer ikke, sier kommunikasjonssjef for Helgelandssykehuset, Tore Bratt, og utdyper:

– Helgelandssykehuset skal fortsatt samarbeide med Nord universitet, men også med VID vitenskapelige høyskole, om desentralisert sykepleierutdanning. Nord universitet har sykepleierutdanning på heltid i Mo i Rana som de bygger opp videre, og for oss er det viktig å legge til rette for begge deler. Vi kommer altså til å stille opp med blant annet praksisplasser til de aktørene som tilbyr sykepleierutdanning på Helgeland.

Rektor svarer

Rektor Hanne Solheim Hansen svarer dette på beskyldningene om å bløffe med tallene:

– For Nord universitet og lokalsamfunnet er det mest sentrale momentet hvor mange sykepleierstudenter som fullfører sin utdanning. Vårt fokus er på å utdanne nye kompetente sykepleiere til regionen Helgeland.

– Nord universitet legger til grunn at modellen med heltidsutdanningen med flere studieplasser i Mo i Rana på sikt skal gi flere ferdig utdannede sykepleiekandidater til Helgeland enn den tidligere modellen med heltidsutdanning i Mo i Rana og deltidsutdanning i Sandnessjøen.

– Over de tre siste årene har Nord universitet økt antall studieplasser på heltidsutdanningen i sykepleie i Mo i Rana med 30 studenter. Det er dette vi viser til når vi sier at årets opptak i Mo i Rana kompenserer for frafallet av deltidsutdanningen i Sandnessjøen. Erfaringene viser at det er høyere gjennomføring på heltidsutdanningene i sykepleie, sammenliknet med gjennomføring på deltidsutdanningene.

Les også:

Nord universitet skjærer ned – vil fjerne studiesteder for sykepleie

bildet viser Nord universitet
FRYKTER FOR DISTRIKTENE: Omstruktureringsplanene til Nord universitet får NSFs fylkesleder i Nordland til å frykte for rekrutteringen av sykepleiere til distriktene.

Nord universitet forslår å gjøre sju studiesteder i sykepleie om til tre i en ny rapport om fremtidig studiestruktur som rektor la frem i dag. – Kjempebeklagelig, sier NSFs fylkesleder i Nordland.

Nord universitet må både spare inn på kronene og samtidig styrke forskningsvirksomheten sin. Det får store konsekvenser for de ansatte, og litt mindre for studieplassene, blant annet innen sykepleie.

I dag er det sykepleierutdanning i Vesterålen, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Namsos og Levanger. I tillegg har universitetet et fagmiljø i Lofoten.

Forslag

– Vi foreslår å samle fagmiljøene på tre steder: Bodø, Mo i Rana og Levanger, sier rektor Hanne Solheim Hansen.

Aktiviteten ved Sandnessjøen og Nesna er forslått nedlagt, og universitetet vil trappe kraftig ned ved Namsos og Vesterålen. Her åpnes det for desentraliserte studietilbud der søkergrunnlaget er til stede.

– Dette er kjempebeklagelig, når vi vet at Nordland mangler over 600 sykepleiere. Hvis vi ønsker at distriktene skal kunne opprettholde faglige forsvarlige helsetjenester, kreves det kompetanse. Hvordan det skal la seg gjennomføre med allerede kritisk mangel på sykepleiere, er en stor bekymring, sier Gjertrud Krokaa, Nordlands fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

– Legger ikke ned studieplasser

– Vi legger ikke ned antallet studieplasser. Vi samler fagmiljøene,

Les også: