fbpx – Kompetanse er viktig for pasientens verdighet Hopp til hovedinnhold

– Kompetanse er viktig for pasientens verdighet

Det er på høy tid at skjermede enheter på akuttpsykiatriske enheter anerkjennes som intensiv hjelp og avanserte tjenester. Og det bør være tydelige krav om behandling av høy kvalitet, med høy kompetanse og gode strukturelle betingelser, skriver Kai Øivind Brenden.

Hanna ble lagt inn til tvungen psykisk observasjon etter at hun ble «deprimert, manisk og alvorlig psykisk syk». Forløpet var blant annet preget av skitne og lite egnede lokaler, svært mange ulike helsearbeidere som hadde ansvaret for henne, en madrass på gulvet som fungerte som seng og betydelig medisinering.

Etter tolv dager ble Hanna funnet død på rommet. Angivelig av hjertesvikt. Statens undersøkelseskommisjon (UKOM) konkluderte med «antatt blandingsforgiftning av antipsykotika, litium og benzodiazepamer» som ga en «ikke ubetydelig risiko for fatale bivirkninger».

Det er nødvendig å styrke psykisk helsevern

Vi kunne lese den tragiske historien om Hanna i Aftenposten 9. august. Den gjorde et sterkt inntrykk på meg og sikkert flere andre som leste artikkelen. Det er ikke så interessant akkurat hvor dette skjedde, for det kunne ha skjedd mange steder.

Helseministeren har selv uttalt at pasienter som har vært innlagt med en psykiatrisk diagnose har 20 år kortere forventet levetid. NSF har lenge pekt på nødvendigheten av å styrke psykisk helsevern.

NSF har gitt konkrete innspill til UKOM i denne saken. Derfor er det bra at helseministeren i en kommentar til ovennevnte artikkel blant annet sier at somatisk kompetanse må være tilgjengelig i psykisk helsevern og at det trengs systemer for å sikre tverrfaglighet.

Da er det fortvilende at 23 prosent av årsverkene i akuttpsykiatrien utføres av personell uten helsefaglig kompetanse. For å hindre at liknende skjer igjen, må akuttpsykiatriske enheter styrkes med flere spesialsykepleiere, både i ledelsen og i pasientbehandlingen.

Sykepleiere har også betydelig kompetanse innen psykiatri.

Videre må utdanningen for spesialsykepleiere innen psykisk helse og rus styrkes også på det somatiske området. Sykepleierne representerer nemlig den somatiske kompetansen Høie etterlyser. Sykepleiere har også betydelig kompetanse innen psykiatri.

Gjennom den nye masterutdanningen for sykepleiere innen psykisk helse og rus, sikres langt på vei behovet for økt kompetanse i behandlingen av pasienter i psykisk helsevern. Utdanningen skal gi en grunnleggende klinisk sykepleiefaglig kompetanse innen psykisk helse og rusarbeid.

Det er behov for flere sykepleiere

Pasientene må også sikres tilstrekkelig kontinuitet i behandlingen. Senest i 2019 var leder for NSFs faggruppe, Espen Gade Rolland, tydelig på at pasienter og pårørende etterlyser sykepleiernes kompetanse.

I et innlegg i Sykepleien skrev Gade Rolland: Vi er der, 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, 365 dager i året. Det er vårt ansvar å sikre en sykepleiefaglig tilnærming i tjenestene. Vi bidrar med den kompetansen pasientene trenger, under hele oppholdet og i samhandlingen med kommunehelsetjenesten.

NSF mener det er på høy tid at skjermede enheter på akuttpsykiatriske enheter anerkjennes som intensiv hjelp og avanserte tjenester med tydelige krav om behandling av høy kvalitet, med høy kompetanse og gode strukturelle betingelser. Innen somatiske akutt og intensive tjenester ville alt annet vært uaktuelt og sett på som uforsvarlig.

Vi må ikke la Hannas historie bare bli enda en tragisk historie. For familien er saken naturligvis svært vanskelig. For helsetjenesten må saken bidra til å endre hvordan vi behandler mennesker med psykiske lidelser. En stor del av løsningen er å få flere sykepleiere inn i psykisk helsevern.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse