fbpx Er du forsker eller vil skrive for oss? | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

SYKEPLEIEN FORSKNING er et norsk, fagfellevurdert vitenskapelig nivå-1-tidsskrift som skal fremheve og formidle kunnskap som er relevant for alle aspektene av sykepleieutøvelsen.

Tidsskriftets mål er å publisere kunnskap som kan bidra til å styrke kunnskapsbasen for og kvaliteten på sykepleieutøvelsen, sykepleierutdanningen og den sykepleievitenskapelige metodeutviklingen. Sykepleien Forskning publiserer vitenskapelige artikler som samsvarer med dette målet.

Sykepleien Forskning henvender seg til utøvende helsepersonell, studenter på alle nivåer og forskere for å bidra til at den publiserte kunnskapen leses og benyttes i fagutvikling samt teoretisk og empirisk forskning. Sykepleien Forskning er indeksert i CINAHL.

Redaktør:
Edith Roth Gjevjon

Assisterende redaktører:
Ann Kristin Bjørnnes og Hanne Marie Rostad

Manusredaktør:
Signe Marie Flåt

ISSN:1890-2936
E-ISSN: 1891-2710

Leder Sykepleien Forskning

Vi styrker Sykepleien Forsknings vitenskapelige kvalitet

Høyere krav gir bedre kvalitet på publiserte artikler. Det øker sjansen for at artiklene blir sitert, og forfatternes bidrag anerkjent og anvendt.