fbpx Relasjoner mellom hjemmesykepleier og pasient i en NPM-tid Hopp til hovedinnhold

Relasjoner mellom hjemmesykepleier og pasient i en NPM-tid

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

En ny doktoravhandling viser hvordan sykepleier-pasient relasjoner kan bli utfordret av ulike organisatoriske forhold og hva som gjøres for å kompensere.

« Sykepleier-pasient relasjoner som profesjonell praksis – En etnografisk studie om sykepleier-pasient relasjoner i hjemmesykepleie, i en tid av New Public Management »

Sykepleier Maria Strandås har i sin doktorgradsavhandling blant annet sett på hva som påvirker betingelsene for å utvikle omsorgsfulle relasjoner mellom pasient og sykepleier i hjemmesykepleien. Avhandlingen ønsker å synliggjøre hvordan det kan kompenseres for sviktende organisering for å leve opp til idealer og verdiprioriteringer i en tid med New Public Management.

  • Doktorand: Maria Strandås
  • Disputas: 18. juni 2019
  • Utgått fra: Nord universitet, Bodø

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse