Relasjoner mellom hjemmesykepleier og pasient i en NPM-tid

Illustrasjon for nye doktorgrader
Last ned artikkel (pdf, 46.84 KB)
Kommenter artikkel

En ny doktoravhandling viser hvordan sykepleier-pasient relasjoner kan bli utfordret av ulike organisatoriske forhold og hva som gjøres for å kompensere.

«Sykepleier-pasient relasjoner som profesjonell praksis – En etnografisk studie om sykepleier-pasient relasjoner i hjemmesykepleie, i en tid av New Public Management»

Sykepleier Maria Strandås har i sin doktorgradsavhandling blant annet sett på hva som påvirker betingelsene for å utvikle omsorgsfulle relasjoner mellom pasient og sykepleier i hjemmesykepleien. Avhandlingen ønsker å synliggjøre hvordan det kan kompenseres for sviktende organisering for å leve opp til idealer og verdiprioriteringer i en tid med New Public Management.

  • Doktorand: Maria Strandås
  • Disputas: 18. juni 2019
  • Utgått fra: Nord universitet, Bodø
Les også:
Last ned artikkel (pdf, 46.84 KB)

Skriv ny kommentar

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Nye doktorgrader

Illustrasjon for nye doktorgrader

Sykepleiefagets kunnskapsgrunnlag berikes med stadig flere doktorgradsavhandlinger. Her er noen av de nyeste, for deg som ønsker å holde deg oppdatert:

Har vi gått glipp av noe? Tips oss gjerne om sykepleiere som skal disputere eller nylig har disputert!

 

Nyeste disputaser

9. september 2019: Måling av sykepleieres praksis og prioriteringer på sykehjem, R.M. Norman, UIO

18. juni 2019: Søvn hos sykehjemspasienter med demens, K.M. Blytt, UIB

18. juni 2019: Relasjoner mellom hjemmesykepleier og pasient i en NPM-tid, M. Strandås, NU

13. juni 2019: Skolehelsetjenestens fremming av mental helse hos ungdom, H.N. Bjørnsen, NTNU

11. juni 2019: Kunnskapsbasert praksis i bachelorutdanning, A.K. Snibsøer, UIB

11. juni 2019:

Les også: