Doktorgrad Helsefremming for personer med kols

Illustrasjon for nye doktorgrader

Intensivsykepleier Heidi Breistrand Bringsvor har blant annet sett på telemedisinsk oppfølging av personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).

«Self-management in people living with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)»

Les mer om avhandlingen her.

Bringsvor, som er utdannet intensivsykepleier, har i sitt doktorgradsarbeid foretatt en randomisert, kontrollert studie der 225 personer med kols fra 11 kommuner deltok. Blant annet fant hun sammenheng mellom hvordan personer med kols scorer på self-management relaterte områder og deres opplevde symptombyrde.

  • Doktorand: Heidi Breistrand Bringsvor
  • Disputas: 3. april 2019
  • Utgått fra: Universitetet i Stavanger

 

Les også:
Last ned artikkel (pdf, 46.77 KB)

Skriv ny kommentar