fbpx Helsefremming for personer med kols Hopp til hovedinnhold

Helsefremming for personer med kols

Illustrasjon for nye doktorgrader
Illustrasjon: Mostphotos / Hilde Rebård Evensen Illustrasjon: Mostphotos / Hilde Rebård Evensen

Dette er presentasjon av en doktoravhandling. Kontakt doktoranden for mer informasjon.

Intensivsykepleier Heidi Breistrand Bringsvor har forsket på helsefremmende kompetanse, livskvalitet og mestring av symptomer hos personer med kols.

«Self-management in people living with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)»

Les mer om avhandlingen her.

Bringsvor, som er utdannet intensivsykepleier, har i sitt doktorgradsarbeid foretatt en randomisert, kontrollert studie der 225 personer med kols fra 11 kommuner deltok. Blant annet fant hun sammenheng mellom hvordan personer med kols skårer på self-management-relaterte områder og deres opplevde symptombyrde.

  • Doktorand: Heidi Breistrand Bringsvor
  • Disputas: 3. april 2019
  • Utgått fra: Universitetet i Stavanger

3 svar fra Bringsvor

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Forskningen gir ny innsikt i sammenhenger mellom ulike self-management-områder og symptombyrde, samt sammenhenger mellom ulike self-management-områder og livskvalitet hos personer som lever med kols. I tillegg viser studien at self-management-programmet «Bedre liv med kols» er gjennomførbart i kommunehelsetjenesten, og studien gir innsikt i kortsiktige effekter av «Bedre liv med kols» på ulike self-management relaterte områder.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? I studien er det primært brukt kvantitativ metode. Valg av metode er gjort med utgangspunkt i studiens målsetting, som blant annet omhandlet evaluering av effekter av «Bedre liv med kols». Studien er derfor utformet som en randomisert, kontrollert studie, men der data også brukes i et tverrsnittsdesign.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Når det gjelder direkte overføring til klinisk praksis, er kunnskapen studien genererer om self-management-programmet «Bedre liv med kols», den delen som nok har størst direkte klinisk relevans. Dette gjelder spesielt for klinisk praksis rettet mot personer med kols i kommunehelsetjenesten.
Les også:

Skriv ny kommentar

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.