fbpx Helsefremming for personer med kols Hopp til hovedinnhold

Helsefremming for personer med kols

Illustrasjonen viser en oppslått bok med ulike grafer som kommer ut. Over svever en klode med symboler rundt. Et diplom ligger over kloden. Nederst til høyre står teksten "Doktorgrad".

Intensivsykepleier Heidi Breistrand Bringsvor har forsket på helsefremmende kompetanse, livskvalitet og mestring av symptomer hos personer med kols.

«Self-management in people living with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)»

Les mer om avhandlingen her.

Bringsvor, som er utdannet intensivsykepleier, har i sitt doktorgradsarbeid foretatt en randomisert, kontrollert studie der 225 personer med kols fra 11 kommuner deltok. Blant annet fant hun sammenheng mellom hvordan personer med kols skårer på self-management-relaterte områder og deres opplevde symptombyrde.

  • Doktorand: Heidi Breistrand Bringsvor
  • Disputas: 3. april 2019
  • Utgått fra: Universitetet i Stavanger

3 svar fra Bringsvor

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Forskningen gir ny innsikt i sammenhenger mellom ulike self-management-områder og symptombyrde, samt sammenhenger mellom ulike self-management-områder og livskvalitet hos personer som lever med kols. I tillegg viser studien at self-management-programmet «Bedre liv med kols» er gjennomførbart i kommunehelsetjenesten, og studien gir innsikt i kortsiktige effekter av «Bedre liv med kols» på ulike self-management relaterte områder.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? I studien er det primært brukt kvantitativ metode. Valg av metode er gjort med utgangspunkt i studiens målsetting, som blant annet omhandlet evaluering av effekter av «Bedre liv med kols». Studien er derfor utformet som en randomisert, kontrollert studie, men der data også brukes i et tverrsnittsdesign.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Når det gjelder direkte overføring til klinisk praksis, er kunnskapen studien genererer om self-management-programmet «Bedre liv med kols», den delen som nok har størst direkte klinisk relevans. Dette gjelder spesielt for klinisk praksis rettet mot personer med kols i kommunehelsetjenesten.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse