fbpx Helsefremming for personer med kols Hopp til hovedinnhold

Helsefremming for personer med kols

Illustrasjon for nye doktorgrader
Illustrasjon: Mostphotos / Hilde Rebård Evensen Illustrasjon: Mostphotos / Hilde Rebård Evensen

Intensivsykepleier Heidi Breistrand Bringsvor har forsket på helsefremmende kompetanse, livskvalitet og mestring av symptomer hos personer med kols.

«Self-management in people living with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)»

Les mer om avhandlingen her.

Bringsvor, som er utdannet intensivsykepleier, har i sitt doktorgradsarbeid foretatt en randomisert, kontrollert studie der 225 personer med kols fra 11 kommuner deltok. Blant annet fant hun sammenheng mellom hvordan personer med kols skårer på self-management-relaterte områder og deres opplevde symptombyrde.

  • Doktorand: Heidi Breistrand Bringsvor
  • Disputas: 3. april 2019
  • Utgått fra: Universitetet i Stavanger

3 svar fra Bringsvor

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Forskningen gir ny innsikt i sammenhenger mellom ulike self-management-områder og symptombyrde, samt sammenhenger mellom ulike self-management-områder og livskvalitet hos personer som lever med kols. I tillegg viser studien at self-management-programmet «Bedre liv med kols» er gjennomførbart i kommunehelsetjenesten, og studien gir innsikt i kortsiktige effekter av «Bedre liv med kols» på ulike self-management relaterte områder.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? I studien er det primært brukt kvantitativ metode. Valg av metode er gjort med utgangspunkt i studiens målsetting, som blant annet omhandlet evaluering av effekter av «Bedre liv med kols». Studien er derfor utformet som en randomisert, kontrollert studie, men der data også brukes i et tverrsnittsdesign.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Når det gjelder direkte overføring til klinisk praksis, er kunnskapen studien genererer om self-management-programmet «Bedre liv med kols», den delen som nok har størst direkte klinisk relevans. Dette gjelder spesielt for klinisk praksis rettet mot personer med kols i kommunehelsetjenesten.
Les også:

Skriv ny kommentar