fbpx Mestringstro hos pasienter med leddgikt Hopp til hovedinnhold

Forskningsnytt: Mestringstro hos pasienter med leddgikt

To sporty voksne kvinner på skogstur
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Sykepleiere bør vektlegge trivsel og aktivisering i møte med denne pasientgruppen.

Pasienter med leddgikt må håndtere og leve med plagsomme symptomer som leddstivhet, smerte, fysiske begrensninger og kronisk utmattelse. Mestringstro (self-efficacy) handler om pasientens tro på og evne til å håndtere symptomene på og konsekvensene av leddgikt. Tidligere studier har vist at sykepleiere er i en unik posisjon til å øke pasientenes mestringstro ved hjelp av tilrettelagt undervisning. Pasientenes mestringstro kan hindre fremtidig utvikling av psykiske problemer, og det er behov for å utforske samspillet mellom mestringstro og andre faktorer som påvirker denne evnen hos pasienter med leddgikt. 
Grønning med kollegaer ønsket å undersøke hvilke faktorer som kan forutsi grad av mestringstro hos pasienter med leddgikt: 1. demografiske (kjønn, alder, utdanning og sysselsetting status), 2. sykdomsrelaterte (diagnose, sykdomsvarighet, sykdomsaktivitet, smerte, tretthet, fysisk aktivitet, medisinsk behandling, komorbiditet) og 3. psykologiske (trivsel, angst, depresjon og pasientaktivisering). De gjorde en sekundæranalyse av data innhentet i en tidligere randomisert kontrollert studie som inkluderte 132 voksne pasienter med leddgikt. Statistiske analyser ble utført med bivariat og multivariat lineær regresjon. 
Studien fant at faktorene høy grad av pasientaktivisering og det å være kvinne forutsa høyere mestringstro for symptomer på leddgikt utenom smerte. Kombinasjonen trivsel og kvinne forutsa mestringstro på å håndtere smerte. Sykepleiere bør derfor fokusere på pasientenes trivsel og aktivisering i møte med denne pasientgruppen, og være klar over mulige kjønnsforskjeller når det gjelder pasientenes mestringstro.


Referanse:

Grønning K, Bratås O, Steinsbekk A. Which Factors Influence Self-Efficacy in Patients with Chronic Inflammatory Polyarthritis? Musculoskelet. Care 2015 DOI: 10.1002/msc.1114.

 

Kommentar:

I denne studien fant Grønning et al. at det å være kvinne forutsier at du har høyere grad av mestringstro på å håndtere ubehagelige symptomer på leddgikt. Forskningen er i tråd med andre studier som viser at sykepleiere må bli mer kjønnsspesifikke når de informerer og underviser pasienter. Kanskje menn med leddgikt har andre behov som de trenger støtte til for å oppnå samme grad av mestringstro som kvinner?

Skriv ny kommentar

Kommenter artikkel
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.