Søvn hos sykehjemspasienter med demens

Illustrasjon for nye doktorgrader

Smerte, søvn og depresjon henger ofte sammen, og personer med demens er en utsatt gruppe. En ny doktoravhandling ser nærmere på hva som kan hjelpe.

«Sleep in Nursing Home Patients: Clinical Assessments and the Effects of Pain Treatment on Sleep»

Forskning har påvist sammenhenger mellom søvnforstyrrelser, depresjon og smerter. Personer med demens er en utsatt gruppe i denne sammenheng og kan samtidig ha utfordringer med å formidle symptomer utad. I sin avhandling har sykepleier Kjersti Marie Blytt blant annet sett på påliteligheten til de kliniske kartleggingsverktøyene Cornell Scala for Depression in Dementia (CSDD) og Neuropsychiatric Inventory – Nursing Home Version (NPI-NH). Hun har også sett på hvilke effekter smertebehandling kan ha på søvn hos sykehjemspasienter med demens og depresjon.

  • Doktorand: Kjersti Marie Blytt
  • Disputas: 18. juni 2019
  • Utgått fra: Universitetet i Bergen
Last ned artikkel (pdf, 48.88 KB)

Skriv ny kommentar

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Nye doktorgrader

Illustrasjon for nye doktorgrader

Sykepleiefagets kunnskapsgrunnlag berikes med stadig flere doktorgradsavhandlinger. Her er noen av de nyeste, for deg som ønsker å holde deg oppdatert:

Har vi gått glipp av noe? Tips oss gjerne om sykepleiere som skal disputere eller nylig har disputert!

 

Nyeste disputaser

9. september 2019: Måling av sykepleieres praksis og prioriteringer på sykehjem, R.M. Norman, UIO

18. juni 2019: Søvn hos sykehjemspasienter med demens, K.M. Blytt, UIB

18. juni 2019: Relasjoner mellom hjemmesykepleier og pasient i en NPM-tid, M. Strandås, NU

13. juni 2019: Skolehelsetjenestens fremming av mental helse hos ungdom, H.N. Bjørnsen, NTNU

11. juni 2019: Kunnskapsbasert praksis i bachelorutdanning, A.K. Snibsøer, UIB

11. juni 2019:

Les også: