fbpx Her gjør sykepleierne nesten bare sykepleieoppgaver Hopp til hovedinnhold

Her gjør sykepleierne nesten bare sykepleieoppgaver

Paradis i en skolegård.

Type arbeidssted påvirker i stor grad hvor relevant sykepleiere opplever jobben sin, og ansatte i skolehelsetjenesten kommer aller best ut.

– Det skal noe til at jeg blir satt til å moppe over gulvet, for å si det sånn.

Det sier Daniel Kendrick, helsesykepleier i skolehelsetjenesten og på helsestasjon for ungdom i Oslo.

Han tilhører den gruppen av sykepleiere som i minst grad opplever at de gjør ting andre heller kunne gjort.

Det skal noe til at jeg blir satt til å moppe over gulvet.
Daniel Kendrick, helsesykepleier

For mens 7 av 10 av sykepleiere på sykehjem oppgir at de daglig utfører oppgaver de ikke vil definere som sykepleieroppgaver, sier kun 3 av 10 ansatt i skolehelsetjenesten og på helsestasjoner det samme.

Det fremgår av Sykepleiens spørreundersøkelse blant over 3000 sykepleiere og spesialsykepleiere.

Gruppen sykepleiere som i størst grad opplever at de utfører andres arbeidsoppgaver, er dem som er ansatt på sykehjem.

[Artikkelen fortsetter under diagrammet.]Daniel Kendrick tror resultatene fra undersøkelsen kan ha noe med at sammensetningen av ansatte på de ulike arbeidsstedene.

– På helseinstitusjoner utgjør gjerne sykepleiere den største gruppen av ansatte, men på en skole er det som regel kun én helsesykepleier. Vi er heller ikke direkte ansatt av skolen, påpeker han.

– Når bemanningen i ulike funksjoner strippes ned på sykehjem og sykehus, tilfaller nok gjerne forefallende oppgaver sykepleierne som er igjen på jobb, kanskje spesielt på kvelds- og nattetid.

Portrett av Daniel Kendrick

Kan lettere takke nei

– Vi helsesykepleiere kan i stor grad legge opp dagene våre selv, sier Camlilla Rørtveit, helsesykepleier ved Ullern videregående skole og styremedlem i NSFs landsgruppe for helsesykepleiere.

Vi jobber mye forebyggende, og ting haster ikke så mye som det kan gjøre på sykehus og sykehjem.
Camilla Rørtveit, helsesykepleier

– Har andre sykepleiere noe å lære av dere i skolehelsetjenesten når det gjelder å definere og begrense sine arbeidsfelt?

– Jeg tror vi alle har noe å lære av hverandre, men det er kanskje lettere i utgangspunktet for oss å begrense hva vi skal og ikke skal gjøre. Vi kommer ikke inn i noens hjem og rom.

– Vi jobber mye forebyggende og helsefremmende. Ting haster som regel ikke så mye som det kan gjøre på sykehus og sykehjem.

Les også: 6 av 10 sykepleiere bruker daglig tid på oppgaver de mener andre burde utføre

Men hvem skal gjøre det, da?

Spørreundersøkelsen til Sykepleien viser også at det er stor variasjon i hvem sykepleierne mener bør utføre oppgaver de selv ikke anser som sykepleieoppgaver.

Mens for eksempel ansatte på sykehus oftest gjør oppgaver de synes renholdspersonell heller kunne tatt seg av, peker ansatte i skolehelsetjenesten oftest mot administrativ personell.

Sykepleiere innen psykisk helsevern, oppgir på sin side at de oftest utfører arbeidsoppgaver pasienten eller brukeren selv heller kunne gjort.

– Det hender ikke daglig, men når jeg gjør oppgaver som ikke er sykepleierelevant, er det gjerne administrative ting, sier Kendrick.

Han viser til oppgaver som å sende ut innkallinger, administrere innbetalinger for vaksinasjon og så videre.

Camilla Rørtveit merker også at det kan bli noen administrative oppgaver innimellom.

– Vi må jo jobbe veldig helhetlig og selvstendig og har for eksempel ikke merkantilt personell å støtte oss på.

Bildet viser Camilla Rørtveit.

Spesialsykepleiere

De aller fleste sykepleiere ansatt i skolehelsetjenesten og på helsestasjoner, har videreutdanning som helsesykepleier, eventuelt som jordmor.

Dette påvirker resultatet til en viss grad, siden spesialsykepleiere i mindre grad enn ordinære sykepleiere oppgir at de gjør ting de ikke synes er sykepleieoppgaver.

Likevel: Også blant spesialsykepleierne utmerker de ansatte ved skolehelsetjeneste og på helsestasjoner seg tydelig, slik diagrammet nedenfor viser.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse