Doktorgrad Frisklivssentraler og varig endring av helsevaner

Illustrasjon for nye doktorgrader
Last ned artikkel (pdf, 46.79 KB)
Kommenter artikkel

Trening, slanking og røykeslutt – det er ikke så lett å få det til, selv når det virkelig trengs. Gro Beate Samdal har studert hva som virker når helsevaner skal endres.

«Endring av helsevaner i primærhelsetjenesten»

Les mer om avhandlingen her.

Sykepleier og høyskolelærer Gro Beate Samdal har i sin avhandling sett på effekten av ulike aktivitets- og kostholdsintervensjoner på kort og lang sikt. Hun har spesielt evaluert frisklivssentralers tilbud for fysisk aktivitet og sammenlignet aktivitetsnivået over tid for grupper som fikk et slik tilbud og andre.

  • Doktorand: Gro Beate Samdal
  • Disputas: 12. mars 2019
  • Utgått fra: Universitetet i Bergen

 

Les også:
Last ned artikkel (pdf, 46.79 KB)

Skriv ny kommentar

Nye doktorgrader

Illustrasjon for nye doktorgrader

Sykepleiefagets kunnskapsgrunnlag berikes med stadig flere doktorgradsavhandlinger. Her er noen av de nyeste, for deg som ønsker å holde deg oppdatert:

Har vi gått glipp av noe? Tips oss gjerne om sykepleiere som skal disputere eller nylig har disputert!

 

Nyeste disputaser

10. mai 2019: Erfaringer med forebyggende hjemmebesøk for eldre, M. Tøien, UIO

8. april 2019: Profesjonelle grenser innen psykisk helsevern, J.V. Unhjem, UIO

3. april 2019: Helsefremming for personer med kols, H.B. Bringsvor, UIS

2. april 2019: Bruk av velferdsteknologi for å forebygge sykehusinnleggelser, M.T. Gjestsen, UIS

28. mars 2019: Livskvalitet for personer med demens på sykehjem, I.M. Røen, UIO

12. mars 2019: ...

Les også: