fbpx Diabetespasienter med fotsår får like god oppfølging med telemedisin Hopp til hovedinnhold

Diabetespasienter med fotsår får like god oppfølging med telemedisin

Diabetessykepleier Tilla Landbakk behandler og pasient Brita Korshavn, Sykehuset Innlandet, Gjøvik.

For personer som har diabetesfotsår, er telemedisinsk oppfølging i primærhelsetjenesten like god som den som tilbys poliklinisk i spesialisthelsetjenesten.

Fotsår er en vanlig komplikasjon hos pasienter med diabetes. Behandlingen tar lang tid og krever ekspertise fra spesialisthelsetjenesten.

Smith-Strøm og medarbeidere ville finne ut hvorvidt telemedisinsk oppfølging av pasienter med diabetesfotsår i primærhelsetjenesten var likeverdig med tradisjonell oppfølging i spesialisthelsetjenesten. De ønsket primært å undersøke effekten den hadde på sårtilheling. Andre resultatmål var antall amputasjoner, antall døde og pasienttilfredshet med behandlingene. Studien inkluderte pasienter fra 2012 til 2016.

Studien hadde et eksperimentelt design med klyngerandomisering. I studien sammenliknet de 88 pasienter som fikk tradisjonell oppfølging på poliklinikker i spesialisthelsetjenesten (standardgruppen), med 94 pasienter som ble fulgt opp ved å bruke telemedisin i primærhelsetjenesten.

Det telemedisinske tilbudet var altså et samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Hjemmesykepleieren tok bilder av fotsåret ved å bruke smarttelefon. Deretter sendte vedkommende bildet sammen med en vurdering av såret til et ekspertteam på sykehuset. Ekspertene vurderte materialet og kom deretter med anbefaling om videre oppfølging av hjemmesykepleien.

Den typiske deltakeren i studien var mann på 66 år som hadde hatt diabetes type 2 i 21 år, og med sår lokalisert på tåen. Resultatene viste at det ikke var noen forskjell mellom gruppene når det gjaldt andelen som fikk såret helet, eller tiden det tok å hele såret. Andelen som i løpet av oppfølgingstiden fikk tilhelet sår, var på 80 prosent i den telemedisinske gruppen og 76 prosent i standardgruppen.

Tiden det tok til såret var helet, var i gjennomsnitt 3,4 til 3,8 måneder i begge gruppene. Det var ingen forskjell mellom gruppene i antall døde før sårtilheling, men det var færre amputasjoner i gruppen som fikk telemedisinsk oppfølging: 6,4 prosent i telemedisingruppen og 14,8 prosent i standardgruppen.

Pasientene i begge behandlingsgruppene rapporterte at de var svært tilfredse med behandlingen de hadde mottatt, og graden av tilfredshet var lik i begge gruppene.

Forfatterne konkluderer med at telemedisinsk oppfølging av pasienter med diabetesfotsår er likeverdig med standardoppfølging. Telemedisin kan være et godt oppfølgingsalternativ, spesielt for pasienter som har lang reisetid til sykehus eller spesialisthelsetjenesten.

Referanse

Smith-Strøm H, Igland J, Østbye T, Tell GS, Hausken MF, Graue M, Skeie S, et al. The effect of telemedicine follow-up care on diabetes-related foot ulcers: A cluster randomized controlled noninferiority trial. Diabetes Care. 2018;41(1):96–103. DOI: 10.2337/dc17-1025

Kommentar

Studien utgår fra Diabetes forskergruppe for beste praksis– DiaBEST. Denne forskergruppen har i flere år vært ledet av professor og sykepleier Marit Graue ved Høgskulen på Vestlandet. Gruppen har gjennomført flere store forskningsprosjekter. Det overordnete målet har vært å bidra med ny kunnskap om utvikling, implementering og evaluering av effekten av tiltak for å forebygge sykdom og fremme helse, gode levevaner og høy livskvalitet hos personer med diabetes. 

Denne studien er et eksempel på hvordan en kompleks intervensjon ble prøvd ut og evaluert, der både kvalitative og kvantitative metoder ble benyttet i kunnskapsutviklingen. Studien er også et godt eksempel på samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, der pasientene følges opp i hjemmene sine av eksperter samtidig som de slipper å reise til sykehus. I Norge, som preges av lange avstander, kan studien være et eksempel til etterfølgelse også for andre pasientgrupper.

Les hele studien her:  The effect of telemedicine follow-up care on diabetes-related foot ulcers: a cluster-randomized controlled noninferiority trial

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse