fbpx Kjøreruter, skjulte tjenester og tidspress i hjemmetjenesten Hopp til hovedinnhold

Kjøreruter, skjulte tjenester og tidspress i hjemmetjenesten

<< Knapt med tid i hjemmetjenesten – om kjøreruter, skjulte tjenester og tidspress. En dokumentanalyse av enkeltvedtak og ukeprogram >>

Gjennom dokumentanalyser har Holm sett på ulike aspekter ved hjemmetjenesten virkelighet; henholdsvis den kulturelle, den strukturelle og den interaksjonelle dimensjonen. Studien indikerer behov for forbedringer, både med hensyn til rutiner og kultur for hva som anses som akseptabelt.

  • Doktorand: Solrun Gjertine Holm
  • Disputas: 15. november 2017
  • Utgått fra: Nord universitet

3 spørsmål til Holm

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Studien viser ulike sider ved hjemmetjenestens virkelighet. Deriblant synliggjør den en kultur som ikke alltid forholder seg til vedtak. Men også at planlegging av besøksrutene ikke alltid tar hensyn til de geografiske avstandene, noe som medfører at de ansatte ikke får nok tid hos brukerne.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? I denne studien er det brukt dokumentanalyse. Geografiske informasjonssystem (GIS) er benyttet for å analysere planene til hjemmetjenesten, og kvantitativ innholdsanalyse av vedtak.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Avhandlingen bidrar med kunnskap som kan være nyttig for sykepleiere for å få forståelse for hvorfor logistikk er viktig i hjemmetjenesten. At en faktisk bruker tid på å transportere seg selv fra pasient til pasient og fra kontor til pasient og så videre. Og dette er tid en egentlig ikke regner med når en planlegger.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse