fbpx Kjøreruter, skjulte tjenester og tidspress i hjemmetjenesten Hopp til hovedinnhold

Doktorgrad Kjøreruter, skjulte tjenester og tidspress i hjemmetjenesten

Dette er presentasjon av en doktoravhandling. Kontakt doktoranden for mer informasjon.

<< Knapt med tid i hjemmetjenesten – om kjøreruter, skjulte tjenester og tidspress. En dokumentanalyse av enkeltvedtak og ukeprogram >>

Gjennom dokumentanalyser har Holm sett på ulike aspekter ved hjemmetjenesten virkelighet; henholdsvis den kulturelle, den strukturelle og den interaksjonelle dimensjonen. Studien indikerer behov for forbedringer, både med hensyn til rutiner og kultur for hva som anses som akseptabelt.

  • Doktorand: Solrun Gjertine Holm
  • Disputas: 15. november 2017
  • Utgått fra: Nord universitet

3 spørsmål til Holm

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Studien viser ulike sider ved hjemmetjenestens virkelighet. Deriblant synliggjør den en kultur som ikke alltid forholder seg til vedtak. Men også at planlegging av besøksrutene ikke alltid tar hensyn til de geografiske avstandene, noe som medfører at de ansatte ikke får nok tid hos brukerne.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? I denne studien er det brukt dokumentanalyse. Geografiske informasjonssystem (GIS) er benyttet for å analysere planene til hjemmetjenesten, og kvantitativ innholdsanalyse av vedtak.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? Avhandlingen bidrar med kunnskap som kan være nyttig for sykepleiere for å få forståelse for hvorfor logistikk er viktig i hjemmetjenesten. At en faktisk bruker tid på å transportere seg selv fra pasient til pasient og fra kontor til pasient og så videre. Og dette er tid en egentlig ikke regner med når en planlegger.
Les også:

Skriv ny kommentar

Kommenter artikkel
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.