fbpx De blogger om sykepleie i nord Hopp til hovedinnhold

De blogger om sykepleie i nord

Skjermbilde av Sykepleie i Nord

Sykepleielærerne Anne Kristine Sørstrøm og Maria Strandås vil skrive med snert for å smitte sykepleiestudentene med faglig engasjement. De lover tips og triks i sin nye blogg.

«Vil dere skrive om den nyoppstartete bloggen vår?»

Spørsmålet kommer fra Anne Kristine Sørstrøm i en e-post til Sykepleien. Hun er sykepleier og for tiden doktorgradsstudent. Det samme er Maria Strandås.

Det er de to som i august startet bloggen de kaller Sykepleie i Nord.

– Hvorfor vil dere blogge?

– Vi jobber som lærere på sykepleierutdanningen ved Nord universitet i Bodø. Vi fikk lyst til å nå studentene på en annen måte, også utenfor skolen. Vi håper på å smitte dem med engasjement og interesse. Og så vil vi bidra til økt rekruttering til utdanningen, forteller Sørstrøm.

Vil stimulere til mer utdanning

Sørstrøm påpeker at bachelorutdanningen i Bodø riktignok har gode studenttall.

– Men vi ønsker de beste studenten til vår utdanning, og vi vil også å stimulere til at sykepleiere utdanner seg videre; både på master- og videreutdanninger og på doktorgradsstudiet.

Det er de to som skal skrive innleggene.

– I tillegg til å publisere faginnlegg vil vi intervjue sykepleiere som har alternative eller spennende stillinger for å vise bredden i yrket. Sykepleiere jobber jo ikke bare på sykehus og sykehjem, men også i Norad, som redningsmenn og hos pasientombudet, sier Sørstrøm.

Lover tips og triks

– Skal dere konkurrere med oss i Sykepleien?

– Nei da, vi er bare to. Og det handler kun om faglig interesse. Det er ikke profitt vi er ute etter, men vi vil spre kunnskap og engasjement for faget.

De lover også tips og triks som kan gjøre tilværelsen som sykepleiestudent enklere.

Vil ikke bare formane på forelesning

På nettsiden er det bilde av de to bloggerne.

– Dere ser ikke veldig gamle ut?

– Jeg blir 32 år i dag (23. oktober, red.anm.). Maria er også 32. Det er fordi vi fremdeles er såpass unge at vi vil nå ut i et annet forum. Vi vil ikke bare komme med formaninger på forelesningene.

De har også en instagramprofil: @SykepleieINord

Bør lære å være kritisk til forskning

– I det siste innlegget skriver Strandås om å være kritisk til forskning. Det høres ut som et godt råd?

– Ja, det er det. Sykepleiestudenter bør lære seg å være kritiske til det de leser. Vi skriver også om sepsis, og det kommer innlegg om blant annet transplantasjon, førstehjelp og mors, forteller Sørstrøm.

– Vi har jo fått Forskningens ABC som Sykepleien har laget. Den er super! Den viser vi også til på bloggen. På denne måten kan vi få skrevet om alt vi ønsker at studenter skal kunne få en lett tilgang på. Vi satser på faglig innhold, men med en snert.

De to ferske bloggerne tenker seg cirka et innlegg hver annen uke i gjennomsnitt.

Ønsker mer leservennlige fagbøker

I fjor gikk debatten om jåleriet i sykepleierutdanningen på Sykepleiens nettside og facebookprofil. Debatten var initiert av litteraturkritikeren og sykepleierstudenten Cathrine Krøger. Hun kritiserte blant annet språket i fagbøkene.

– Hva syns du om kritikken?

– Krøger har gode poenger. Språket i mange fagbøker er unødvendig utydelig og kan absolutt gjøres mer leservennlig og konkret, sier Sørstrøm.

Bruker eksempler fra praksis

Hun påpeker at Krøger også kritiserer utdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus for å være teoritung og praksisfjern.

– Vårt viktigste ankepunkt er at det vi lærer bort til studenter må være praksisnært, realistisk og forberede dem på det de skal møte i praksis. Det innebærer en kombinasjon av realfag som anatomi og fysiologi, fag som etikk og kommunikasjon og praktiske studier.

– Vi bruker mange eksempler fra praksis i våre undervisninger, for å illustrere hvilke utfordringer sykepleiere står i hver eneste dag.

Skriver om hjemmesykepleie og hjemmedød

– Hva skriver dere om i doktoravhandlingene?

– Maria skriver om New Public Management i hjemmesykepleien og hvordan det påvirker relasjonen mellom sykepleier og pasient.

– Og du?

– Jeg skal utforske hvordan sykepleiere tilrettelegger for hjemmedød til pasienter som ønsker å dø hjemme.

Har ferske historier fra helsevesenet

– Er studentene engasjerte nok, syns du?

– Ja. Som regel imponerer de meg. De er flinke, pliktoppfyllende og interesserte. De lar seg lett rive med og begeistre siden vi kan komme med ferske og aktuelle historier fra helsevesenet. Og det er en fryd å høre om hva de opplever når de har praksisperioder, sier Sørstrøm.

– Vi som lærere og utdanningsinstitusjoner må ta en del av ansvaret for å lage engasjement. Vi må vise hvor spennende og givende det er å være sykepleier. Spesielt som en motvekt til lav lønn, underbemanning og høyt tempo. Dette håper vi å få til med bloggen.

Har vakter på sykehuset

Begge to jobber fremdeles på Nordlandssykehuset.

– Ikke fordi vi må, men fordi vi vil ha kontakt med praksisfeltet.

Strandås har vakter på nyfødtintensiven, mens Sørstrøm er på ortopeden.

Når de etter hvert har fått sine doktorgrader i boks, skal de tilbake for fullt i læreryrket. Men å ha praksis ved siden av skal de fortsette med.

– Utviklingen går så fort i faget, du blir fort utdatert, sier Anne Kristine Sørstrøm.

Hun elsker å undervise og liker tanken på at hun kan påvirke framtidens sykepleiere.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse