fbpx Kommunikasjon om barnevaksinasjon Hopp til hovedinnhold

Kommunikasjon om barnevaksinasjon

<< Mapping, exploring and understanding communication interventions for childhood vaccination >>

Ames har studert kommunikasjonstiltak som benyttes for barnevaksinasjon i Kamerun, gjennom å snakke med foreldre, helsepersonell og andre aktører, og å observere vaksinering av barn. Hun har også sett på hvordan foreldre og andre involverte opplevde informasjonen de fikk og hvordan denne ble formidlet.

  • Doktorand: Heather Melanie Ames
  • Disputas: 22. september 2017
  • Utgått fra: Universitetet i Oslo

3 spørsmål til Ames

  1. Hva tilfører denne forskningen av ny innsikt? Studien fra Kamerun viste at vaksinekommunikasjonstiltak oftest dreiet seg om å informere og utdanne foreldre, samt minne dem om neste avtale. Tiltakene fokuserte i mindre grad på å fremme kommunikasjon, støtte beslutninger, gi ferdigheter, eller mobilisering av lokalsamfunn. De fleste tiltakene hadde som mål å informere om vaksinasjonskampanjer og var rettet mot lokalsamfunnet. Kommunikasjon rettet mot foreldrene og informasjon om rutinevaksinasjon ble mindre vektlagt. Den systematiske oversikten av kvalitativ forskning viste at de fleste foreldre ønsket seg mer informasjon enn de fikk. For noen medførte mangelen på informasjon bekymring, og at de i ettertid angret på beslutningen de hadde tatt. Generelt sett hadde foreldre problemer med å vite hvilke kilder de kunne stole på.
  2. Hvilke metoder har du brukt og hvorfor? Jeg gjennomførte en kvalitativ case-studie om vaksinekommunikasjon i to regioner i Kamerun. Jeg brukte semistrukturerte intervjuer, observasjon, dokumentanalyse, og en spørreskjemaundersøkelse. I tillegg utarbeidet jeg en Cochrane systematisk oversikt av kvalitativ forskning fra hele verden om foreldre og deres syn på og erfaringer med kommunikasjon om barnevaksinasjon.
  3. Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis? I utformingen av kommunikasjonstiltak om barnevaksinasjon er det viktig å bygge på forskningsbasert kunnskap. En bør også tenke gjennom hvem målgruppen er og hva slags oppfatninger de har om vaksinasjoner. For å unngå duplisering og å lære av tidligere feil, er det viktig å kartlegge hvilke kommunikasjonsstrategier som allerede er i bruk.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse