fbpx – Barn dør av vaksineskepsis Hopp til hovedinnhold

– Barn dør av vaksineskepsis

Kristin Waldum-Grevbo, leder for helsesøstrenes faggruppe

– Mener Thore K. Aalberg at det er dårlig hygiene, skittent vann og mangelfullt kosthold som er årsaken til meslingepidemien vi ser Europa om dagen, spør helsesøster Kristin Waldum-Grevbo.

I et innlegg i Sykepleien 10. mai spør Thore K. Aalberg om det har falt Landsgruppen av helsesøstre inn at vi kan være feilinformert når vi støtter opp om vaksinasjonsprogrammet. Før jeg kommenterer dette vil jeg gi Aaberg rett i en ting: Bedre hygiene, rent vann og et bedre kosthold en svært viktig årsak til bedre folkehelse de siste 100 årene. – Så vil jeg legge til: God oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet.

Alvorlig sykdom

Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet for barn og ungdom i Norge om­fatter vaksiner mot 12 forskjellige sykdommer. Alle disse sykdommene kan være livstruende eller gi alvorlige følgetilstander, det er det lett å glemme når sykdommene ikke lenger er vanlige å se i befolkningen.

Når de aller fleste i befolkningen er vaksinert mot en sykdom, er forekomsten av smitte liten. Dette fører til at de få som ikke er vaksinert heller ikke er så utsatt for smitte (flokkimmunitet). En annen viktig årsak til at vi ønsker en høy vaksinasjonsdekning, er for å beskytte de få som ikke oppnår immunitet selv gjennom vaksine, jamfør Kusma-eksempelet fra Trondheim. Så lenge vaksinasjonsdekningen er høy og sykdomsgraden er liten vil begge disse gruppene være beskyttet gjennom såkalt flokkimmunitet. Ved hjelp av vaksinasjoner det mulig å utrydde enkelte sykdommer fullstendig i hele verden. Dette er hittil opp­nådd for virussykdommen kopper.

Skremmende oppblomstring

Ved å lese kirkebøker fra forrige århundre finner vi at meslinger var en vanlig dødsårsak hos barn. Når vi ser en skremmende oppblomstring av denne sykdommen i Europa, skyldes det en opphopning av uvaksinerte i enkelte områder, ikke manglende bruk av homøopati, eller dårlig hygiene.

En viktig grunn til at vaksinasjonsdekningen er blitt urovekkende lav i store deler av Europa er en studie, som viste seg å være kjøpt og betalt av vaksinemotstandere. Den konkluderte med en sammenheng mellom MMR- vaksinen og autisme. Resultatene ble tatt på alvor og senere grundig tilbakevist som forskningsfusk. Flere barn betaler i dag prisen for iscenesatt skepsis.

Hvor er forskningen?

Så lenge jeg ikke har sett forskning som viser at bivirkningsfri homøopatisk vaksine, eller god hygiene alene kan forebygge sykdommer som difteri, stivkram­pe, kikhoste, poliomyelitt, meslinger, kusma og røde hunder anbefaler jeg velprøvde vaksiner til barnets og samfunnets beste og fordi jeg synes det er det rette å gjøre.

Les også: Meslingene fortsetter å spre seg i Europa

   – Ta meslinger på alvor!

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse