fbpx 27 sykepleierutdanninger har null i poengkrav Hopp til hovedinnhold

27 sykepleierutdanninger har null i poengkrav

seks av rektorene som uttaler seg i saken

Dette mener lederne for utdanningene om nivåkravene i matematikk og norsk.

Bare 11 av de 38 ulike studiestedene som underviser i sykepleie, har poengkrav for å komme inn i år, viser Sykepleiens oversikt.

Fenomenet oppsto for første gang i fjor. Da hadde ti utdanninger ingen reelle karakterkrav, foruten krav om 3 i matematikk og norsk.

Totalt er det 27 studiesteder for sykepleie som ikke har poengkrav for å komme inn.

Søkertallene er så lave at alle kommer inn.

Ingen sto på venteliste

– Det finnes flere sykepleierstudier i år der det ikke var konkurranse om studieplassene, fordi alle søkerne som oppfylte opptakskravene til disse sykepleiestudiene, fikk tilbud om studieplass, skriver Dag Hovdhaugen, direktør i Samordna opptak i en e-post til Sykepleien.

16 nye studiesteder har ikke lenger poengkrav i 2023. 

I oversikten under vises disse med karakterkravet null. De nye er Alstahaug, Bodø, Bærum, Drammen, Elverum, Fredrikstad, Gjøvik, Horten, Kristiansund, Notodden, Oslo VID, Porsgrunn, Stord, Tynset, Ål og Ålesund.

Alle poengkravene som er brukt, er for den ordinære kvoten av studenter.

For de studiestedene som fortsatt har poengkrav, så er kravene redusert, som tabellen under viser.

Studiestedet med høyest karakterkrav i år er NTNU i Trondheim. I fjor var det Lovisenberg diakonale høgskole.

Stavanger faller mest

Rent tallmessig er fallet størst for sykepleierutdanningen i Stavanger, som gikk fra et krav på 43,6 til 39 poeng.

NTNU faller minst i oversikten fra Samordna opptak, med bare 0,3 poeng. Lovisenberg, som i fjor hadde det høyeste poengkravet, falt med 1,7 poeng.

Fakta
Inntak og karakterkrav

Der det er flere kvalifiserte søkere enn det gis tilbud om studieplasser, så rangeres søkerne ut ifra sin poengsum. Søkerne med høyest poengsum får tilbud om plass. Poenggrensen blir da poengsummen til søkeren med lavest poengsum som fikk tilbud.

Hvis alle kvalifiserte søkerne får tilbud om plass, så vil ikke studiet ha en poenggrense.

Kilde: Samordna opptak

Utvalget som i 2022 laget en offentlig utredning om nivåkrav til karakterer i norsk og matematikk, slo fast at karakterkravet til sykepleierutdanningen skal bestå.

Kravet til karakteren 3 i matematikk og norsk ble videreført etter innføringen i 2018/2019.

Spørsmålet er om kravene til disse karakterene gjør sin nytte når søkermassen skrumper inn, slik den har gjort de to siste årene.

Vil fjerne karakterkravet

Anne-Grethe Naustdal, prorektor ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), gikk i forrige uke ut og mente at karakterkravene for å komme inn på lærer- og sykepleierutdanningen bør fjernes helt.

– Vi kan miste mange flinke sykepleiere med de karakterkravene som nå gjelder. Vi som arbeider på høyskolen, er sikre på at vi skal klare å kvalifisere og lære studentene det de trenger for å være godt forberedt og gå ut i yrkene de utdanner seg til, sier Naustdal.

En spørrerunde blant Naustdals kolleger rundt om i landet viser at hun får både medhold og motstand.

UiT: – Vil vekk fra nivåkrav

UiT Norges arktiske universitet ga i sitt høringsinnspill tilslutning til at en går vekk fra nivåkrav.

– Jeg registrerer at noen er bekymret for at dette vil kunne medføre at kvalitetskravet blir senket for sykepleiere, men for å få autorisasjon som sykepleier er det ikke tilstrekkelig at en har fått en studieplass. Det kreves at en har gjennomgått grundige vurderinger og dokumentert kompetanse, ferdigheter og kunnskap i tråd med det som blir forventet av en sykepleier i løpet av studieforløpet, i tillegg til at en er vurdert som skikket til yrket. Sykepleierutdanningene ved UiT vil dermed kunne fortsette å levere høyt kvalifisert samfunnskritisk personell også om forslagene til utvalget går gjennom, skriver Astrid Gramstad ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT i en e-post til Sykepleien.

Oslomet: – Vil ikke fjerne karakterkravene

– Ved Oslomet ønsker vi ikke å fjerne karakterkravet på sykepleierutdanningen. Studiet er krevende, og studentene skal gjennom mange temaer som blant annet krever gode forkunnskaper i norsk og matematikk. Lavere karakterer vil nok gjøre det vanskeligere for studentene å gjennomføre på normert tid, skriver Marit Kirkevold, instituttleder ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid på Oslomet.

UiA: – Ikke diskutert dette

– Dette er ikke noe som har vært diskutert særskilt hos oss. Vi har uansett solid søkning til sykepleierutdanningene i Grimstad og Kristiansand, og poenggrensen er derfor over kravet, svarer dekan Anders Johan W. Andersen ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA.

HiØ: – Tåler ledige plasser

– Som utdanningsinstitusjoner må vi til enhver tid ha et tydelig fokus på pasientsikkerhet og helsetjenestekvalitet, og vi må ikke minst sikre at vi utdanner kandidater som er skikket for yrket de skal utøve. Om dette skulle bety at vi ikke klarer å fylle alle studieplasser, ja da vil mitt utgangspunkt være at vi må være svært forsiktig med å ty til tiltak som potensielt bryter med hensynet til kvalitet og sikkerhet, og heller tåle ledige plasser, mener Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, rektor, professor og sykepleier ved Høgskolen i Østfold.

– Jeg deler derfor ikke prorektor ved HVLs ønske om å fjerne karakterkravene i norsk og matematikk, og jeg mener at et slikt grep vil skape betydelige utfordringer for utdanningsinstitusjonene når det gjelder å sikre adekvat nivå i både matematikk og norsk før oppstart av studiet, skriver Jelsness-Jørgensen.

VID: – Et hinder for tilstrekkelig rekruttering

– Karakterkravet i norsk og matte er et viktige kvalitetskrav som vi nå ser er et hinder for tilstrekkelig rekruttering. Vår holdning er at en først og fremst bør se på andre tiltak for å øke rekrutteringen til sykepleierutdanningen, fremfor å reversere karakterkravet. Vi ser imidlertid positivt på en grundig vurdering rundt kravene, og da spesielt for realkompetansesøkere, svarer Anita Lyssand, instituttleder ved Institutt for sykepleie ved VID vitenskapelige høyskole.

USN: – Støtter fjerning

– Vi i USN-ledelsen støtter prinsipielt at karakterkrav kan fjernes. Det betyr selvsagt ikke at kvalitetskravene i utdanningen kan senkes, men at vi må jobbe for å løfte alle studentene faglig og opprettholde de faglige standardene, mener Ingvild Marheim Larsen, viserektor for utdanning ved Avdeling for utdanning og studiekvalitet ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Nord universitet: – Karakterkravene er et hinder

– Vi ser i likhet med HVL at vi har flere søkere som ikke er kvalifisert til utdanningen, og at karakterkravene er et hinder for at vi kan utdanne flere sykepleiere. Karakterkravene skulle bidra til å sikre et minste grunnlagsnivå for at studentene skulle være bedre rustet inn i utdanningen og videre inn i yrket, på linje med innføringen av karakter- og poengkrav til lærerutdanningene, skriver Anne Ringen Pedersen, studiedirektør ved Nord universitet, i en e-post.

Og fortsetter:

– Per i dag ser man en nedgang i antall søkere og fortsatt høy strykprosent på nasjonal deleksamen. Hvorvidt karakterkrav har bidratt til bedre gjennomstrømming, bedre karakterer gjennom utdanningen og bedre yrkesutøvere, må både analyseres og vurderes,

Pedersen legger til at norsk språk, både muntlig og skriftlig, er helt vesentlig for å utøve sykepleieryrket i Norge.

– Så et eller annet krav til norskkunnskap mener vi er viktig å ivareta. Om dette er karakterkrav, eller om det finnes andre måter å vurdere på, som også ivaretar eldre søkere, bør utredes.

Innlandet: – Kanskje vi må tåle færre sykepleiere i fremtiden

– Vi mener også at det er synd hvis vi mister flinke sykepleiere på grunn av karakterkravet i norsk, men vi har ikke tilgang til noe kunnskapsgrunnlag som kan bekrefte eller avkrefte om det er tilfellet hos oss, skriver Stine Grønvold, prorektor for utdanning ved Høgskolen i Innlandet.

– Hvis karakterkravet bortfaller, vil dette kunne gjøre at vi tiltrekker oss flere søkere, men et spørsmål da er hvor mange av disse som vil falle fra gjennom studiet.

– Det er ikke åpenbart at løsningen på sykepleiermangelen vil være å fjerne karakterkravet. Kanskje må vi tåle færre sykepleiere i fremtiden, men da må det samtidig gjøres vurderinger av oppgavedeling der er ser på hvilke oppgaver sykepleiere skal gjøre og hvilke oppgaver andre yrkesgrupper kan ivareta, mener Grønvold.

UiS: – Ikke veien å gå

– Å fjerne karakterkravet mener jeg ikke er veien å gå for å få flere søkere til sykepleierutdanningen. Tvert imot kan fjerningen av et slik krav bidra til en oppfatning av at sykepleierstudiet er lett å komme inn på og lett å gjennomføre. Å studere sykepleie er krevende, og det signaliserer vi ved å opprettholde karakterkravet, skriver Bjørg Oftedal, prorektor for utdanning ved Universitetet i Stavanger.

– Som utdanningsinstitusjon er det vårt ansvar å gjøre utdanningen attraktiv og ha høy utdanningskvalitet, men det hjelper lite dersom arbeidssituasjonen i helsetjenesten ikke er like attraktiv, legger Oftedal til.

Lovisenberg diakonale høgskole har ingen kommentar til saken, ifølge en e-post fra rektor Hulda Gunnlaugsdottir.

8 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Håkon Jensen-Tveit

Sykepleier.
10 months 2 weeks siden

Hvor mange av disse studentene faller fra, allerede tidlig i utdanningen? Skal man undervise og sende ut på allerede overflylte prakissteder, studenter som etter all sannsynlighet kommer til å slutte/stryke?
Skal det bli pinlig å presentere seg som sykepleier? "Du skjønner, jeg hadde så elendige karakterer at sykepleie var det eneste jeg kom inn på."

Alva

Sykepleier
8 months 3 weeks siden

Jeg søkte sykepleien fordi det var det eneste jeg hadde karakterer til å gjøre uten å ta opp fag og som jeg visste garanterte meg jobb ved endt utdannelse noe jeg trengte som alenemor. Jeg hadde 2 i matte, karakterkravet var ikke enda et faktum, men det stoppet ikke meg i å bestå medisinregning på første forsøk. Jeg er en dyktig sykepleier, jeg vet jeg har reddet mange liv, og jeg har holdt mange hender ved livets slutt. Ingen ting i verden kan overbevise meg om at Helse-Norge hadde vært bedre uten meg fordi jeg ga litt faen i skolen på vgs, fordi livet skjer og ting var vanskelig, og folk døde og diagnoser ble satt. Karakterkravet føles mer som et krampaktig forsøk på å grafse til seg litt økt status. Men resultatet er at hundrevis av folk som meg mister muligheten til å bidra som gode sykepleierkollegaer fordi man av en eller annen grunn fikk dårlige karakterer på vgs i norsk og matte. Det er på ingen måte der skoen trykker…

Athithan Kumarasamy

Avdelingssykepleier
10 months 2 weeks siden

Det er helt forferdelig at man fjerner kravet. De folka der dumper hele yrkets stolthet i søpla. Kast dem ut av lederskapet. Dette er idioti

natcha seljestokken

10 months 2 weeks siden

Det er ikke vist heller å komme inn på studium og deretter falt ut av utdanning pga. at student klarte ikke å bestå medikaments regning. Da har både skolen/student økonomi tapt samt kastet bort de verdige tider et år uten noe særlig grunn. Om det skal mange sykepleier i fremtiden så kan vi frakte noe fra utlandet og det er bedre enn pasient døde pga. overdose!!

Anne

Spesialsykepleier
10 months 2 weeks siden

Nei til å senke karakterer! Å ha tre i Norsk og Engelsk bør være en minimum for å komme inn på studie. Å senke/fjerne karakterer vil være å senke kvaliteten og dette vil i lengden bare ha negativ dominoeffekt. En sykepleier bør kunne norsk med det ansvaret enn sitter med. En sykepleier bør kunne matematikk for å regne på medikamenter.

Ellen

Sykepleier
10 months 2 weeks siden

Om du får karakter 2 eller 3 i matte og norsk på videregående skole har lite å si for om du blir en flink sykepleier. Medikamentregning lærer du på sykepleiestudiet og det er noe helt annet en mattematikken på videregående. Du har et konkret mål for å lære det, for å kunne gi pasienter medisiner. Det er stor forskjell fra når du går videregående og ikke vet hva du vil bli, og bare må komme deg gjennom alle fagene så godt du klarer, enn når du har valgt et studie og har et mål. Du trenger ikke å kunne skrive en god novelle for å kunne skrive en bra rapport som sykepleier. Hvordan du skal dokumentere og rapportere lærer du i praksis som sykepleierstudent og utvikles videre med erfaring som sykepleier. Det er ikke alle som vet hva de skal utdanne seg til som 17-18-19-åring, og mange venter et år eller to før de begynner å studere. Mange er mye mer voksen/moden når de begynner å studere på universitetet/høyskole, enn de var når de gikk videregående. Vi kan gå glipp av mange som hadde blitt dyktige sykepleiere, som virkelig trengs, hvis karakterkravet blir værende.

Anna Enger

Sykepleier
10 months siden

Å senke karakterkrav for å komme inn på sykepleierutdanningen fører ikke til annet enn at status til yrket senkes. Med senket status blir det vanskeligere å kreve høyere lønn. Det er helt utrolig at noen kan komme på en slik ide. Så lenge utallige sykepleiere slutter i yrket grunnet dårlig lønn og dårlige arbeidsforhold, må det viktigste være å sette inn arbeid for å bedre dette! Å senke status til sykepleieryrket er ikke veien å gå, det er å vise at man ikke er særlig verdt! Man bør heller heve status, slik at lønn står i forhold til dette viktige yrket!

Eva

helsefagarbeider
5 months 2 weeks siden

Det som er underelig og trist er at det kun er karakterer fra videregående som er gjeldene. Jeg har mattematikk, og en bachelor og master i realfag fra norsk universitet, men de karakterene overlapper ikke norsk eller matte karakteren fra videregående ?

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse