fbpx Karakterkrav vil gi flere og bedre sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Karakterkrav vil gi flere og bedre sykepleiere

Student som står foran en tavle med matematiske formler

Regjeringen har offentliggjort at det skal innføres karakterkrav 3 i norsk og matte for å komme inn på sykepleieutdanningen fra 2019. Å innføre alternative opptakskrav vil derimot føre til at vi går baklengs inn i fremtiden, skriver Christian Strømnes.

Det er et godt etablert faktum at karakterkrav øker gjennomstrømningen på sykepleierutdanningen. Det er også en sammenheng mellom karaktersnitt fra videregående og karaktersnitt på fullført sykepleierutdanning. De fleste strykvurderinger på sykepleierutdanningen oppstår i teoretiske fag. Derfor er det viktig at studentene har en robust studiekompetanse på fag som er relevant for utøvelsen av sykepleie. Paradoksalt nok mener noen at vi vil få færre utdannete sykepleiere med karakterkrav, når evidensen sier det motsatte. Karakterkrav vil bli innført i 2019, og elevene vet nå hva som forventes av dem dersom de ønsker å ta sykepleierutdanningen.

LES OGSÅ: Er gode karakterer lik god sykepleier?

Sykepleie er ikke lenger et «kall»

Integreringen mellom teori og praksis er essensielt i utøvelsen av sykepleie. Kritikken mot karakterkrav knyttet til at sykepleie i tillegg har en praktisk del er forståelig. Vurdering av skikkethet og egnethet har blitt foreslått, men vi må ikke vurdere skikkethet før de er studenter. Sykepleierutdanningen er en dannelsesreise. Begynner vi å sjekke om elevene er «egnet» gir det et signal om at du må ha unike holdninger og forutsetninger for å bli sykepleier. Denne tankegangen minner mye om den gangen man så på sykepleie som et «kall». Det er feil vei å gå. Man er ikke født som sykepleier, man blir sykepleier.

Veien videre?

Karakterkrav har NSFs studentmedlemmer vært enige om er en viktig kamp i flere år. Det har blitt vedtatt på NSF Students årsmøte hvert år de siste årene. Nå er kampen vunnet, men vi må stadig se fremover. Snittet blant elevene som søker på sykepleierutdanningen har blitt betydelig høyere siden det første gang ble vedtatt å kreve karakteren 3. Årsmøtet i juni 2018 kan vurdere om det ikke er behov for å øke kravene ytterligere for å sikre en enda bedre gjennomstrømning. Hva er poenget med krav om 3 når nesten samtlige har 4 i norsk?

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse