fbpx Her er det vanskeligst å komme inn på sykepleiestudiet Hopp til hovedinnhold

Her er det vanskeligst å komme inn på sykepleiestudiet

Havna i Tromsø

Opptakskravene for å komme inn på sykepleiestudiet i år er høyest i Tromsø. Instituttlederen peker på det gode studentmiljøet som en viktig årsak.

Ifølge tall fra Samordna opptak kreves det i år 59 konkurransepoeng for å komme inn på ordinær kvote på sykepleiestudiet ved Universitetet i Tromsø. Dette er høyest i landet og enda høyere enn i fjor da kravet ved studiestedet var 56,6.

(Artikkelen fortsetter nedenfor tabellen.)

  – En attraktiv plass å studere

  Kari Birkelund Olsen er assisterende instituttleder for sykepleier helse- og omsorgsfag ved Universitetet i Tromsø. Hun svarer slik på Sykepleiens spørsmål om hvorfor det er så vanskelig å komme inn der:

  – Tromsø har et veldig flott studiemiljø, og universitetet er generelt en attraktiv plass å studere. Kun NTNU, UiO, Oslo Met og UiB har flere førstevalgssøkere enn UiT, sier Olsen.

  Olsen hevder at selv om kullet er forholdsvis stort, får hver enkelt student god oppfølging. 

  – Vi har et nært samarbeide med praksisfeltet som sikrer god oppfølging gjennom praksisperiodene i utdanningen. Vi har tillegg høy gjennomføringsgrad som også er positivt, sier Olsen.

  Hun legger til at UiT dessuten et særskilt ansvar for utdanning til landsdelen med en stor andel studieplasser tilknyttet nordnorsk kvote.

  – Dette er med på å lage stor rift om de øvrige plassene.

  Les også: Samordna opptak: Nesten 40 000 vil bli sykepleier

  Overbooking

  Kandidatmåltallet er 131 ved campus Tromsø. Dette er fordelt mellom fulltid og deltid Tromsø. I år har 159 fått tilbud om studieplass, altså 28 flere enn det er planlagt for.

  – Det gjør vi fordi vi erfaringsvis vet at noen ikke tar imot plassen de blir tilbudt, sier hun.

  – Hvor mange av disse regner dere med å uteksaminere i 2024?

   – Vi regner vi med cirka 120 uteksaminerte i 2024. I 2018 tok vi opp 120 studenter, og vi uteksaminerte i vår 108 sykepleiere, sier Olsen.

  Det har vært en økning i poenggrensen for å komme inn på sykepleierstudiet ved UiT fra i fjor.

  – Hva er grunnen tror du?

  – Jeg tror flere vil til Tromsø for å studere sykepleie. Antall studieplasser er økt, så det er gledelig at ikke poenggrensen har gått ned.

  – Sykepleie er et allsidig yrke

  – Gjør dere noe ekstra bra?

  – Jeg vil tro det har sterk sammenheng med hvordan vi har gjennomført studiet i pandemisituasjonen. Til tross for store utfordringer med smittevern, har vi klart å gjennomføre ferdighetstrening og praksisstudier som normalt, sier hun.

  Om det er koronapandemien eller andre årsaker som gjør at sykepleie er så populært, har ikke Olsen fasiten på.

  – Sykepleie er et fint, allsidig og attraktivt yrke. Du er sikret jobb, og du får mulighet til å bidra positivt i samfunnet på en veldig konkret måte.

  – Sykepleierutdanningen er underfinansiert

  NSFs forbundsleder, Lill Sverresdatter Larsen, sier i en pressemelding at hun er glad for at så mange har kommet inn på sykepleierutdanningen.

  – Det er et yrke hvor du får jobb hvor som helst i Norge, men også internasjonalt. Å være sykepleiere er både spennende og tøft, med uendelig mange muligheter, sier Larsen.

  Hun er imidlertid bekymret for at økt tilgang på søkere kan påvirke kvaliteten.

  – Praksisstudier er allerede et område som er presset – dette krever nye løsninger. I dag er sykepleierutdanningen underfinansiert. Med et så stort antall studenter må finansieringen styrkes, hvis ikke går kvaliteten ned og frafallet fra utdanningen kan øke, mener Larsen.

  Fakta
  Fakta om sykepleierutdanningen ved UiT

  UiT har som måltall å ta opp 282 studenter hvert år. 131 av disse er ved campus Tromsø, resten er ved campus i Hammerfest, Narvik og Harstad. 

  UiT har totalt fire campus fordelt på 10 studiesteder: Tromsø, Hammerfest, Harstad, Narvik og Alta, Kirkenes, Storslett, Finnsnes, Bardufoss og Kautokeino (i samarbeid med Samisk høgskole).

  Ifølge UiT har alle stdiestedene felles studieplan og alle emner er stort sett samkjørte, men med en liten «tvist» i et fordypningsemne hvor de ulike campus skal ha hvert sitt fokusområde. 

  0 Kommentarer