fbpx Her er det vanskeligst å komme inn på sykepleiestudiet Hopp til hovedinnhold

Her er det vanskeligst å komme inn på sykepleiestudiet

Havna i Tromsø
TRANGT I TROMSØ: 59 konkurransepoeng kreves i år for å komme inn på ordinær kvote på sykepleiestudiet i Tromsø. I fjor var kravet 56,6. Foto: Kai Jensen/NTB

Opptakskravene for å komme inn på sykepleiestudiet i år er høyest i Tromsø. Instituttlederen peker på det gode studentmiljøet som en viktig årsak.

Ifølge tall fra Samordna opptak kreves det i år 59 konkurransepoeng for å komme inn på ordinær kvote på sykepleiestudiet ved Universitetet i Tromsø. Dette er høyest i landet og enda høyere enn i fjor da kravet ved studiestedet var 56,6.

(Artikkelen fortsetter nedenfor tabellen.)

– En attraktiv plass å studere

Kari Birkelund Olsen er assisterende instituttleder for sykepleier helse- og omsorgsfag ved Universitetet i Tromsø. Hun svarer slik på Sykepleiens spørsmål om hvorfor det er så vanskelig å komme inn der:

– Tromsø har et veldig flott studiemiljø, og universitetet er generelt en attraktiv plass å studere. Kun NTNU, UiO, Oslo Met og UiB har flere førstevalgssøkere enn UiT, sier Olsen.

Olsen hevder at selv om kullet er forholdsvis stort, får hver enkelt student god oppfølging. 

– Vi har et nært samarbeide med praksisfeltet som sikrer god oppfølging gjennom praksisperiodene i utdanningen. Vi har tillegg høy gjennomføringsgrad som også er positivt, sier Olsen.

Hun legger til at UiT dessuten et særskilt ansvar for utdanning til landsdelen med en stor andel studieplasser tilknyttet nordnorsk kvote.

– Dette er med på å lage stor rift om de øvrige plassene.

Les også: Samordna opptak: Nesten 40 000 vil bli sykepleier

Overbooking

Kandidatmåltallet er 131 ved campus Tromsø. Dette er fordelt mellom fulltid og deltid Tromsø. I år har 159 fått tilbud om studieplass, altså 28 flere enn det er planlagt for.

– Det gjør vi fordi vi erfaringsvis vet at noen ikke tar imot plassen de blir tilbudt, sier hun.

– Hvor mange av disse regner dere med å uteksaminere i 2024?

 – Vi regner vi med cirka 120 uteksaminerte i 2024. I 2018 tok vi opp 120 studenter, og vi uteksaminerte i vår 108 sykepleiere, sier Olsen.

Det har vært en økning i poenggrensen for å komme inn på sykepleierstudiet ved UiT fra i fjor.

– Hva er grunnen tror du?

– Jeg tror flere vil til Tromsø for å studere sykepleie. Antall studieplasser er økt, så det er gledelig at ikke poenggrensen har gått ned.

– Sykepleie er et allsidig yrke

– Gjør dere noe ekstra bra?

– Jeg vil tro det har sterk sammenheng med hvordan vi har gjennomført studiet i pandemisituasjonen. Til tross for store utfordringer med smittevern, har vi klart å gjennomføre ferdighetstrening og praksisstudier som normalt, sier hun.

Om det er koronapandemien eller andre årsaker som gjør at sykepleie er så populært, har ikke Olsen fasiten på.

– Sykepleie er et fint, allsidig og attraktivt yrke. Du er sikret jobb, og du får mulighet til å bidra positivt i samfunnet på en veldig konkret måte.

– Sykepleierutdanningen er underfinansiert

NSFs forbundsleder, Lill Sverresdatter Larsen, sier i en pressemelding at hun er glad for at så mange har kommet inn på sykepleierutdanningen.

– Det er et yrke hvor du får jobb hvor som helst i Norge, men også internasjonalt. Å være sykepleiere er både spennende og tøft, med uendelig mange muligheter, sier Larsen.

Hun er imidlertid bekymret for at økt tilgang på søkere kan påvirke kvaliteten.

– Praksisstudier er allerede et område som er presset – dette krever nye løsninger. I dag er sykepleierutdanningen underfinansiert. Med et så stort antall studenter må finansieringen styrkes, hvis ikke går kvaliteten ned og frafallet fra utdanningen kan øke, mener Larsen.

Fakta om sykepleierutdanningen ved UiT

UiT har som måltall å ta opp 282 studenter hvert år. 131 av disse er ved campus Tromsø, resten er ved campus i Hammerfest, Narvik og Harstad. 

UiT har totalt fire campus fordelt på 10 studiesteder: Tromsø, Hammerfest, Harstad, Narvik og Alta, Kirkenes, Storslett, Finnsnes, Bardufoss og Kautokeino (i samarbeid med Samisk høgskole).

Ifølge UiT har alle stdiestedene felles studieplan og alle emner er stort sett samkjørte, men med en liten «tvist» i et fordypningsemne hvor de ulike campus skal ha hvert sitt fokusområde. 

Les også:

Samordna opptak: Nesten 40 000 vil bli sykepleier

Bildet viser en gruppe studenter som sitter i en forelesningssal
KJØNN: Andelen mannlige søkere til sykepleierutdanningen er fremdeles lav. 84,2 prosent av årets søkermasse er kvinner. Illustrasjonsfoto: Matej Kastelic / Mostphotos Illustrasjonsfoto: Matej Kastelic / Mostphotos

Totalt er det 5151 planlagte studieplasser ved sykepleierutdanningene. 8000 har fått tilbud om studieplass. I Sykepleiens oversikt over utdanningsstedene kan du sjekke hvor mange som har kommet inn, og hva årets poenggrenser er.

På Oslomet i dag la Samordna opptak frem tallene for hovedopptaket til norske høyskoler og universiteter. 152 730 personer har søkt om studieplass i år. Det er en økning på litt over to prosent fra 2020, som også var et rekordår.

Medisin mest populært

Høgskolene og universitetene kan skilte med litt over 61 000 studieplasser. Så langt har 110 000 fått tilbud om plass. Det betyr en overbooking på nesten 50 000.

Til det sier direktør for utdanningstjenester (Unit) Terje Mørland at dette er hovedopptaket. 

– Mange vil si nei takk til tilbudet de har fått, og det vil bli gjort flere suppleringsopptak. Det er derfor viktig å være klar over at dette ikke er endelige tall. De har vi ikke før til høsten, sa Mørland på dagens pressekonferanse.

Det er fremdeles medisinstudiene som er vanskeligst å komme inn på.

– Det er som normalt, sier Mørland.

8000 har fått tilbud

Men også sykepleie er populært.

Sykepleierutdanningene hadde nesten 40 000 søkere. 8000 har så langt fått tilbud om plass til de planlagte 5151 studieplassene.

– Det er gitt tilbud om studieplass til 1100 flere søkere ved sykepleierutdanningene i år enn i fjor, sier Mørland.

Utdanningsminister Henrik Asheim sier årets søkertall er gode nyheter.

– Ikke minst at søkningen til utdanningene i helse- og sosialfag fortsetter å øke. Koronapandemien har vist oss at vi trenger en god beredskap, sier han.

Ønsket velkommen til normalt studieår

Oslomet, Nord universitet, Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Stavanger var alle representert og ga et kort innblikk i sine søkertall. Alle opplevde en økning i søkertallene og benyttet anledningen til å ønske nye studenter velkommen til et mer normalt studieår.

Prorektor for utdanning ved Oslomet, Nina Waaler, sa at poenggrensen (se oversikt i bunnen av saken) for å komme inn på sykepleierutdanningen økte også i år, mens rektor for Høgskolen i Innlandet, Peer Jacob Svenkerud, kunne fortelle at de har 1200 søkere på venteliste til sykepleierutdanningen.

– Positivt at så mange vil bli sykepleiere

Sigrid Husøy Larsen er nestleder i NSF Student. Hennes første reaksjon på årets opptakstall er at det er positivt at så mange har søkt seg til utdanningen, og at så mange ønsker å bli sykepleiere.

– Vi ser en jevn økning i antallet søkere, og de som kommer inn, er godt kvalifiserte til utdanningen. Samtidig er hele 84,2 prosent av søkerne kvinner. Dette betyr at andelen menn er lav, og fra NSF Student sin side er det ønskelig at denne andelen økes, sier Larsen.

– Risikabelt

– Hva tenker du om overbookingen?

– I år har 8000 personer fått tilbud om plass på sykepleierstudiet, mot 5151 studieplasser. Vi vet at mange takker nei til plassen, eller ikke møter opp til studiestart, sier hun og legger til:

– Samtidig er en så stor overbooking risikabelt. Per nå er det mangler på praksisplasser, og for at studentene skal få gode og relevante praksisplasser, må antallet studenter være i tråd med antallet praksisplasser.

– Sykepleie er populært. Er det en koronaeffekt?

– Vi har lenge sett at sykepleierstudiet har vært populært. Gjennom koronapandemien har mange fått opp øynene for sykepleieryrket og hva yrket innebærer. Om den store økningen har med koronapandemien å gjøre, er vanskelig å si, sier Larsen.

– Gled dere

Studentnestlederen vil gratulere alle nye sykepleierstudenter med å ha kommet inn på det hun mener er et fantastisk studie og yrke.

– Dere står nå med uendelig mange muligheter for fremtiden, gled dere masse til den nye studiehverdagen, sier hun.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.