fbpx – Vi kan miste mange flinke sykepleiere på grunn av karakterkravene Hopp til hovedinnhold

– Vi kan miste mange flinke sykepleiere på grunn av karakterkravene

Prorektor ved HVL, Anne-Grethe Naustdal

Prorektor ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) vil fjerne karakterkravene på sykepleierutdanningene.

Anne-Grethe Naustdal ved HVL sier i en pressemelding at karakterkravene for å komme inn på lærer- og sykepleierutdanningen bør fjernes helt.

– Vi kan miste mange flinke sykepleiere med de karakterkravene som nå gjelder. Vi som arbeider på høyskolen er sikre på at vi skal klare å kvalifisere og lære studentene det de trenger for å være godt forberedt og gå ut i yrkene de utdanner seg til, sier hun.

Satt i Helsepersonellkommisjonen

Naustdal satt i Helsepersonellkommisjonen og mener at det haster å gjøre noe med karakterkravene for å utdanne flere sykepleiere.

– Vi har ventelister på for eksempel vernepleierutdanningen, sier hun til Sykepleien.

Hun mener det særlig rammer de eldre søkerne til sykepleieutdanningen, som mangler noen karakterpoeng i norsk fra tidligere utdanninger.

– Vi er i en alvorlig situasjon, noe må gjøres. Å fjerne karakterkravet vil hjelpe på sykepleiemangelen, mener Naustdal.

Opptaksutvalgets utredning

Hun peker på at det å fjerne opptakskravet var et forslag til Opptaksutvalget som leverte en offentlig utredning i 2022.

– Det skal bli spennende å se hvordan arbeidet vil ta form fremover. Vi på HVL skal bidra med vårt i denne saken, sier Naustdal.

HVL har ellers god søkning til flere av master- og videreutdanningene i helse- og sosialfag. Særlig til helsesykepleie og jordmor, skriver de i pressemeldingen.

NSF skriver i en pressemelding at det finnes lyspunkter i årets søkermasse.

Bedre kvalifiserte søkere

– Siden 2019 har søkerne vært bedre kvalifisert. Gjennomsnittlig antall karakterpoeng økte med innføringen av karakterkrav, fra 38,7 i 2018 til 43 i 2022, kommenterer forbundsleder i NSF Lill Sverresdatter Larsen.

– Å studere sykepleie er krevende, og vi ser en sammenheng mellom karakterer fra videregående skole, gjennomføringsevne og frafall på sykepleierutdanningen.

– Karakterkrav ble innført i 2019, og sier noe om hva som forventes av dem som ønsker å studere sykepleie, sier Sverresdatter Larsen.

10 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Bente Lorentzen

Mastergrad, videreutdanninger, helsesykepleier.
10 months 3 weeks siden

Er mer enn nok lei av alle som vil fortsette å holde oss sykepleiere nede, både når det gjeler lønn og status. Den ene nærpensjonisten, høgskolelektoren og tidligere helse og sosialsjefen har alle fått lov til å uttale seg om karakterkrav og nivå på utdanningen. Hvor er alle oppegående forskerne og praktiserende sykepleiere. Vi ønsker alle i dag karakterkrav, status, og lønn. Er vel bare lærerutdanningen i tillegg til sykepleien som stiller spørsmålstegn, og begge har pt dårlig søkertall.Har ikke lest en artikkel om ingeniører, eller med bachelor eller master som frykter karakterkrav.

Marianne

Pensjonert sykepleier
10 months 3 weeks siden

Det første gang jeg skriver en kommentar, men til dette innlegget med forslaget fra HVL var jeg nødt.
Å fjerne eller redusere karakterkrav på sykepleierutdanningen er absolutt ikke løsningen på sykepleiermangelen, det mener jeg heller har motsatt effekt. Karakterkravet i norsk og matte er i dag ,etter det jeg forstår, 3 eller høyere. Å senke eller fjerne dette vil undergrave sykepleierprofesjonen med dens kunnskap, forståelse av sykdom, observasjoner, sammenhenger og ikke minst nøyaktighet ( i medikamentregning f.eks) Jeg er stolt av yrket mitt gjennom 40 år, stolt av å inneha all den kunnskapen jeg har gjennom først og fremst faglig forankring, men også lang og bred erfaring. Ved å senke kravene vil yrket etter min mening miste både tyngde og status .

Ingvild

10 months 2 weeks siden

Det er også min første gang til å kommentere noe her. Men denne uttalelsen din syns jeg henger lite sammen med karakterkravet.
Om en er god sykepleier eller ei kan ikke defineres av matte karakteren fra vgs mener nå jeg. Jeg er selv nyutdannet og kom inn til tross for kravene, men matten på studiet er noe helt annet en for eksempel geogebra som vi har i mattetimen på vgs. Du vett kanskje ikke hva det er en gang? Nei, det kan nok skyldes at matte nå er noe helt annet enn matten som var for 40 år siden.
For også å kommentere uttalelsen din angående om en er god sykepleier med kunnskap, forståelse av sykdom og observasjoner, så kommer vell ikke dette an på mattekarakteren?
Jeg kjenner mange som kunne blitt så enormt gode sykepleiere, som har masse erfaring fra ulike avdelinger innen helse og har masse videreutdanning innen fagfeltet. Disse personene får ikke muligheten til å kunne bli sykepleier basert på det karakterkravet.
Det kan være personer som også har lese og skrivevansker, som gjør det svært utfordrende å skive bra på en eksamen, men er enormt dyktig praktisk. Det er jo ikke til å legge skjul på at det er de praktiske egenskapene som spiller en viktigere rolle, en om det er noen ord feil i en rapport.
Du skal selvsagt få ha ditt tunellsyn på hvordan det skal være, men jeg heier vertfall på å få bort den teite karaktergrensen! Å heie frem at de flinke folka som for eksempel er helsefagarbeidere med knall god erfaring skal få muligheten til å gå videre å bli sykepleier. For Norge trenger flere flinke sykepleiere med masse omsorg og god praktisk kunnskap omhandlet fagfeltet.

Tirill Thomassen

7 months 3 weeks siden

Så enig med deg her, Ingvild! Karakterkravet MÅ bort. Det er så stor mangel på sykepleiere, å mange får aldri sjansen til å bevise for en god og dyktig, engasjert og flink sykepleier de kan bli, fordi at de plages med likninger, Geogebra, Areal, OSV OSV!

Ewa Fidelus

Sykepleier, Jordmor, videreutdanninger
10 months 3 weeks siden

Forslaget er fullstendig hårreisende! Dette er en så dum idé at jeg ikke engang vet hvor jeg skal begynne å kommentere. Men ta det helt fra begynnelsen...at noen i det hele tatt kan ha en slik idé i hodet? Ja, definitivt, noe må gjøres så fort som mulig for å lære opp flere sykepleiere. Men la oss gjøre det slik at vi fokuserer på kvalitet, ikke kvantitet. Vi ønsker å bli mer verdsatt og mer status!

Ingvild

Sykepleier
6 months siden

Er det ikke på selve sykepleie studiet man skal lære seg innholdet i faget?
Jeg ser ikke hvorfor så mange mister det helt å mener det er så galt!? Hva i alle dager har karakterer fra vgs å gjøre for hvor god sykepleier en er? Absolutt ingenting spør du meg. Det er svært lite av det en har på vgs som får betydning inn i sykepleie faget.
Du kan vri og vende så mye du vil på det, men legger du bort det med statuen du mener det er å være sykepleier så bør du også se at det er et stort tull og har null relevanse de karakterene fra vgs.
Å bare et spørsmål, er du virkelig sååå status å være sykepleier? Den verdigheten og statusen er dessverre litt begravd med tiden viss du tenker lønnsmessig, og hvordan politikere lover og lyger. Hadde vi som sykepleiere hatt bedre arbeidsvilkår, fleire sykepleiere (!!!), hatt mer å si og bedre lønn, så kan vi snakke status igjen.

Aina

Fagsykepleier
10 months 2 weeks siden

Kjempebra forslag av Anne-Grethe Naustdal ved HVL! Er helt enig i at vi går glipp av mange gode sykepleiere med karakterkravet i matte og norsk. Det er jo ikke snakk om å "senke standarden", antall poeng for å komme inn på sykepleiestudiet skal ikke senkes, man konkurrerer jo likevel med alle søkere i Samordna Opptak, og poengrrensene har steget flere ganger. Det at noen ikke skal kunne være "kvalifiserte nok" til å bli sykepleier når de har mer enn nok poeng, men fordi de kanskje har en 2`er i matte fra videregående, typ førseåret på VGS da man var ca 16 år gammel, det er helt IDIOTISK. Jeg kjenner flere som gikk sykepleien før karakterkravet kom, som er meget faglig sterke, kompetente sykepleiere med videreutdanninger også, i tillegg til å ha stor omsorgsevne slik en sykepleier burde ha. De kom seg helt fint gjennom selve sykepleierutdanningen, inkludert meg selv. Jeg har mer enn nok poeng, men har en 2 i matte. Jeg hadde faktisk ikke kommet inn på studiet om jeg søkte i dag. Det er ikke karakteren 3 i matematikk og norsk som hever sandard, lønn og statust i sykepleieprofesjonen.
Som det også bemerkes, er det akutt mangel på sykepleiere, vi trenger alle vi kan få, og utdanningsinstitusjonene vil sørge for at alle som blir sykepleiere med autorisasjon er kompetente! Det er hårreisende at det lages slike regler som gjør at studieplasser står tomme, mens helsevesenet står i knnestående på grunn av mangel på arbeidskraft.
Heia Anne-Grethe Naustdal og HVL! Håper at dere får mange flere med på laget, slik at dette tullete kravet kan skrotes ;)

Ingevald

Sykepleier
10 months 2 weeks siden

Da jeg utdannet meg til sykepleier var det ikke noe behov for å gjennomføre disse kravene for å bli sykepleier, Men Jeg synes for å beholde sykepleier status burde kravet være minst 4 både i norsk og matte, rett og slett.

Ingvild

Sykepleie
6 months siden

Nå tar du helt av! Kjenner jeg blir så provosert at jeg må le av denne kommentaren din!
For det første lurer jeg på hva i alle dager du tenker, hvordan det skal bli nok sykepleiere om snitte skal øke ytterligere? Det er jo ikke nok søkere (eller nok som kommer inn på studiet) med karakterkravet som er nå!
For det andre lurer jeg på hvor travelt du liker å ha det på jobb? For øker snittet vil det bli dette sykepleiere, mer trykk på de som allerede er sykepleiere, høyere sykefravær, underbemanning og fleire som sier opp. Aka, kommer til å gå dårligere enn noen gang, selv om befolkningen lever lenger og trenger mer hjelp.

Heidi

HR konsulent
10 months 2 weeks siden

HEIA Anne-Grethe og HVL!!
Jeg har et stort ønske om å gå sykepleien og jeg vet at jeg hadde passet utmerket i et slikt omsorgsyrket, men karakterkravet fra vgs setter stopper. Jeg har tre barn, fullført bachelor med 180 studiepoeng og jobber innen HR, men 2 i matematikk og norsk muntlig fra videregående som 16/17 åring gjør at jeg ikke kommer inn. Ta vekk kravene og jeg blir en av mange som søker - en av mange som kan gjøre en god god jobb for helse Norge!

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse