fbpx Langvakter: Forhandler om lengre pauser og kortere arbeidsuke Hopp til hovedinnhold

Langvakter: Forhandler om lengre pauser og kortere arbeidsuke

Tom Frost, foretakstillitsvalgt Vestre Viken HF

– Når du jobber flere halve døgn på rad, og så har flere dager fri, kan det sammenliknes med skiftarbeid, mener foretakstillitsvalgt Tom Frost.

Langvaktturnus er for tiden et forhandlingstema i Vestre Viken helseforetak.

Sykepleier og foretakstillitsvalgt Tom Frost er i dialog med arbeidsgiver om hvordan langvakter kan reguleres.

– Men vi er langt fra hverandre, konstaterer han.

Frost har likevel is i magen. For skal arbeidsgiver få de ansatte til å jobbe vakter på 12,5 timer, må det godkjennes av de tillitsvalgte. Fordi så mange timer på jobb krever dispensasjon fra arbeidsmiljøloven.

Uenige om pausetiden

I denne saken kan du lese om:

 • hva forhandlingene i Vestre Viken handler om
 • hva de lærte av å ha langvakter sist sommer
 • hvorfor Tom Frost er så opptatt av frivillighet

Først om forhandlingene, som allerede har startet:

– Siden de aller fleste i Vestre Viken har kalenderplaner, er turnusplanen frem til sommeren allerede lagt, forteller Tom Frost.

Han antar at arbeidsgiveren sikter seg inn på at en turnus med langvakter kan brukes i sommer.

– Forhåpentlig kan vi komme frem til en løsning der våre medlemmer blir ivaretatt, sier Frost.

– Hva er uenigheten?

– Pausetid og total arbeidstid er våre hovedpunkter.

– Hva betyr det konkret?

– Vi vil ha 90 minutter pause på langvakten. Og en arbeidstid på 33,6 timer uken. Tilsvarende skiftarbeid.

– Kan sammenliknes med skiftarbeid

En normal arbeidsuke er 40 timer. Sykepleiere i turnus har 35,5 timers arbeidsuke. Skiftarbeidere har 33,6 timers uke.

– Når du jobber flere halve døgn på rad, og så har flere dager fri, kan det sammenliknes med skiftarbeid, mener Frost.

Mens turnusarbeid domineres av kvinner, er skiftarbeidere oftest menn.

Kompenseres for ubekvem arbeidstid

Ved å bruke såkalt omregnet tid, skal det kompenseres for ulempene med langvakter på sykehusene.

Fakta
Omregnet tid

Hva den blir, avhenger av mengden ubekvem arbeidstid i turnusen din.

Arbeidstiden for de i tredelt turnus omregnes slik:

 • 1 time arbeid om natten regnes som 1 time og 15 minutter
 • 1 time arbeid på søndager og helgedager regnes som 1 time og 10 minutter.

Denne omregningen vil gi de i tredelt turnus en ukentlig arbeidstid på mellom 35,5 og 33,6 timer.

Kilde: Norsk Sykepleierforbund

Tom Frost forklarer nærmere:

– Jo mer ubekvemt arbeid det er i en turnusstilling, jo mer har man krav på omregnet tid. Da reduseres arbeidstiden. Hvor mye den reduseres, avhenger av hvor mye kvelds- og ettermiddagsvakter du har.

Han legger til:

– Dessverre fungerer det ikke helt etter hensikten.

Kan bli færre oppmøter

Sommeren 2023 testet flere avdelinger i Vestre Viken ut langvakter. Etter omregnet tid var noen nede i 33,9 timers arbeidsuke.

– Da er det ikke langt igjen, men vi kom ikke helt ned på skiftarbeidertid.

Som altså er 33,6 timer.

– Det mener jeg at sykepleiere skal. Det er jo arbeidsgiver som ber ansatte å jobbe tilsvarende skiftarbeid, sier Frost.

– Hvordan merker de ansatte den lille forskjellen?

– Samlet over et helt år så vil de få redusert arbeidstid. Ett eller to færre oppmøter.

Testet langvakter på tre sengeposter

12, 5 timer er maksgrensen for det den tillitsvalgte på arbeidsplassen kan dispensere for, ifølge arbeidsmiljøloven.

– Vil arbeidsgiver «dispe» fullt ut, fordrer det at vi er enige, sier hovedtillitsvalgt Frost.

– Er det langvakter i helgene dere diskuterer?

– Nei, det er det mange som har. Her er det snakk om turnus med kun langvakter.

– Hvor?

– Akkurat nå ingen steder.

Da langvaktturnusen ble testet ut i sommer, skjedde det på følgende sengeposter:

 • medisinsk intensiv i Drammen
 • medisinsk sengepost i Kongsberg
 • kirurgisk ortopedisk på Ringerike

– Langvakter er kostnadsbesparende

– Det er på bakgrunn av disse erfaringene vi ønsker å få på plass en avtale som kan brukes i hele Vestre Viken. Jeg er ennå ikke fornøyd med vilkårene for våre medlemmer som eventuelt vil jobbe slik, sier Tom Frost.

– Hva er lærdommen etter testingen?

– At nok pauser er veldig viktig. Og at hvis det skal være bærekraftig, må arbeidstiden være tilsvarende skiftarbeid, sier Frost.

– Har arbeidsgiver uttrykt ønske om å bruke langvakter?

– Ja, veldig.

– Hvorfor?

– De bruker mindre penger på å dekke vakten. Det er kostnadsbesparende.

– Frivillighet skal alltid ligge til grunn

Neste uke blir det nytt møte med arbeidsgiver.

– Ballen ligger nå hos arbeidsgiver, sier den tillitsvalgte.

– Hvis dere blir enige, syns du da det er ok med langvakter?

– Frivillighet skal alltid ligge til grunn, fastslår Frost.

– Det skal heller ikke være et krav om å gå langvakt for å få full stilling. Eller et krav om å jobbe sånn hele tiden. Langvaktturnus kan passe en sommer eller i en avgrenset fase i livet. Det må være fleksibelt.

Nyttige prinsipper for tillitsvalgte

Det er bare noen uker siden Frost sørget for å få frivillighetspoenget inn i NSFs prinsipprogram. Fra landsmøtets talerstol overbeviste han delegatene og fikk flertall.

Han viste også til NSFs prinsipp om at sykepleiere ikke skal jobbe oftere enn hver tredje helg.

– Likevel gjør mange enkeltpersoner det, men det er fordi de ønsker det.

– NSF har alltid sagt at langvakter skal være frivillige. Vi har bare ikke hatt det i programmet vårt, sier han.

– Det er nyttig i din rolle å vise til at «det står i programmet»?

– Ja, for tillitsvalgte er det veldig all right, sier Tom Frost.

Prioritert: Langvakter, helgearbeid og likestilling av skift og turnus

Nå står altså dette i NSFs prinsipprogram:

 • langvakter ut over 10 timer skal være frivillig

Og fra før står det:

 • medlemmenes turnusplaner skal inneholde arbeid maksimalt hver tredje helg.

Tom Frost er også godt fornøyd med at landsmøtet vedtok følgende for de neste fire årene:

 • NSF arbeider for likestilling av skift og turnus slik at de som etter dagens avtaleverk kvalifiserer for 35,5/uke vil kvalifisere for 33,6 t/uke

1 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Bjørn Inge Hindenes

Fagutviklingssykepleier
2 måneder 3 uker siden

Dette har vært utrolig fint for sykepleiere hos oss i hjemmesykepleien i trondheim.
Dette var et intensiv fra sykepleierne selv. Gunstig i forbindelse med oppsamling av fritid og må gjøres med omhu når man først implementerer sånt ved enhet.

Hos oss har vi grundig vurdert dette underveis og hatt små justeringer, mtp pause og arbeidsintensitet.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse