fbpx  – Langvakter egner seg ikke på alle akuttavdelinger Hopp til hovedinnhold

 – Langvakter egner seg ikke på alle akuttavdelinger

Professor og sykepleier Anette Harris, Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen
VINN-VINN: – Færre skift i døgnet kan gi rom for flere typer aktivitet. Hvis pleierne samtidig får færre arbeidshelger, er det mulighet for vinn-vinn, sier Anette Harris, sykepleier og professor. Foto: Marit Fonn

Lange skift kan passe for anestesisykepleiere, i psykiatrien og i omsorgsboliger, mener sykepleier og professor Anette Harris.

I psykiatrien og i omsorgsboliger kan vaktskifte skape uro for pasientene, påpeker Harris.

For pasientene kan det derfor være bedre at sykepleiere har to skift i døgnet enn tre, mener hun.

Harris er sykepleier og professor ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen.

Har spurt sykepleiere om langvakter

I Helse Bergen ville forskere finne ut hvordan langvakter påvirker sykefraværet. De fleste som har svart på spørreskjema, er sykepleiere. (Se faktaboks nederst i saken.)

Anette Harris er prosjektleder for studien.

Undersøkelsen viser at langvakter minsker risikoen for sykefravær – så lenge vaktene er frivillige.

Det er denne undersøkelsen som er utgangspunkt for hennes kommentarer.

– Risikoen for sykefravær sank med antallet lange vakter, sier psykolog og postdoktor Øystein Vedaa om resultatene i studien.

LES om undersøkelsen her: – Langvakter minsker risikoen for sykefravær. Så lenge de er frivillige.

Jobber langvakter og færre helger

Noen av deltakerne i denne studien er anestesisykepleiere på Haukeland sykehus som har valgt å ha vakter på 12 timer i helgene, for å kunne jobbe færre helger, forteller Harris.

– Mange av dem er fornøyde med denne ordningen. De har lenger fri – jobber kanskje bare hver femte helg.

Om vakten er 8 eller 12 timer betyr ikke så mye når de først er på jobb i helgen. Det er ett av argumentene hun har fått fra sykepleierne som er positive til lange skift.

– Helgen er arbeidshelg uansett, sier Anette Harris.

– Må absolutt ikke tvinges

Også Harris understreker at det er viktig at å jobbe langvakt er et frivillig valg.

– De ansatte må absolutt ikke tvinges. Hadde det vært pålagt, hadde vi sannsynligvis fått helt andre resultater. Det er avgjørende å bli hørt og tatt på alvor når turnus lages, sier professoren.

Noen typer avdelinger peker seg ut i studien, der 1538 har svart på spørreskjema.

– Anestesisykepleiere – som kan ha en travel arbeidshverdag, men som ofte fokuserer på bare én pasient om gangen – er blant dem som jobber langvakter i helgene.

– Kan løse turnusutfordringer

Også sykepleiere i omsorgsbolig og i psykiatrien, pluss ambulansepersonell, har langvakter i Helse Bergen.

– De er alle ganske fornøyde med det, viser spørreskjemadata fra studien, sier Harris.

– Så lenge langvaktene er frivillige, kan slike vakter løse turnusutfordringer. Det er sykepleiermangel, men å jobbe annenhver helg er ikke bra. Det handler om arbeids- og familiebalansen. De som sjøl ønsker lange vakter, har ikke økt risiko for sykefravær.

Passer ikke på de travleste postene

Men så var det faren for ulykker:

– Jeg tenker at lange vakter ikke egner seg på alle akuttavdelinger, for eksempel akuttmottak eller travle kirurgiske poster. Det skjer for mye der, sykepleierne skal ha oversikt over mange ting samtidig.

Harris mener det passer bedre for anestesisykepleiere, som gjerne forholder seg til én pasient.

– Og i omsorgsboliger og i psykiatrien kan vaktskifte skape uro for pasientene. Det kan forstyrre den daglige rytmen til pasienten, påpeker hun.

– Da er det bedre med to skift i døgnet enn tre. Færre skift i døgnet kan dessuten gi rom for flere typer aktivitet. Hvis pleierne samtidig får færre arbeidshelger, er det mulighet for vinn-vinn, sier Anette Harris.

Forsket om sein-tidlig-vakter

Bakgrunnen hennes som sykepleier er nyttig når Anette Harris forsker om skift, sykefravær og søvn.

Hun er kilden til artikkelen Sein-tidlig-vakter er verre enn nattskift, som er blant de mest leste og kommenterte sakene på sykepleien.no.

– Det er gøy å se at praksisfeltet kan bruke forskningen vår, sier Harris.

Om langvakt-undersøkelsen:
  • 1538 svarte på spørreskjema.
  • Nesten 90 prosent av dem som har svart, er sykepleiere, resten er hjelpepleiere. De er ansatt i Helse Bergen i stillinger på 50 prosent eller mer.
  • 90 prosent er kvinner.
  • De har samtykket til at svarene kobles til deres arbeidsturnus og sykefravær.
  • Data om lange vakter og sykefravær er samlet inn i løpet av fire år.
Les også: