fbpx Dette skjer på Sykepleierforbundets landsmøte Hopp til hovedinnhold

Dette skjer på Sykepleierforbundets landsmøte

Landsmøte NSF 2019, Gardermoen, avstemning

Fullverdig arbeidsantrekk. Kjønnsuttrykk. Fylkeskontor. Dette er bare en brøkdel av temaene delegatene skal innom på Sykepleierforbundets landsmøte.

I fire dager skal oppunder 200 delegater stemme over hva Norsk Sykepleierforbund (NSF) skal drive med fremover. Og de skal velge hvilke personer som skal besette de 45 vervene i forbundet.

Fakta
Om landsmøtet

Landsmøtet er øverste organ i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Landsmøtet møtes hvert fjerde år, med delegater valgt av fylkesmøtene.

Landsmøtet velger politisk ledelse, vedtar innsatsområder, organisasjonsstruktur og øvrige styrende dokumenter.

Landsmøtet 2023 på Gardermoen åpner 6. november med en helsepolitisk dag. Det varer til 10. november.

Kilde: NSF

Kjerkol, Støre og «Norsken, svensken og dansken»

Den helsepolitiske dagen starter 6. november klokken 12.00. Temaet er nordisk velferdsmodell under press.

Helseminister Ingvild Kjerkol kommer for blant annet å diskutere mangel på helsepersonell med NSF-lederen.

Gjengen bak podkasten «Norsken, svensken og dansken», som sendes på NRK Radio, kommer også. De vil haste et skråblikk på helse på tvers av landegrensene.

Helsepolitisk dag kan streames her.

Landsmøtet åpnes offisielt klokken 16 samme dag. Da vil også statsminister Jonas Gahr Støre dukke opp. Han skal ytre seg, slik han også gjorde under forrige landsmøte.

Selve forhandlingene på landsmøtet starter 7. november klokken 8.30.

Hva skal skje med fylkene?

Sak nummer 4 er spådd å kunne bidra til livlig disputt. Da skal nemlig fylkesleddets fremtid under lupen.

Forbundsstyret anbefaler at landsmøtet vedtar dette:

1. Fylkesleddet i NSF skal bestå av 15 styrer og 15 administrative kontorer.

2. Organisering av NSF skal ikke være avhengig av nasjonal fylkesstruktur.

Forbundsstyret anbefaler også å gjennomføre en total revisjon av NSFs vedtekter og foreslår et ekstraordinært landsmøte i 2024 for å behandle dette.

Innsats for fullverdig arbeidsantrekk?

Beholde, mobilisere og rekruttere sykepleierkompetanse er et evig aktuelt tema for sykepleiere. Saken har fått tall nummer 14.

Her mener NSF at «partssamarbeid og medbestemmelse er en forutsetning for et velfungerende arbeidsliv og velferdstjenester av høy kvalitet». Det er neppe kontroversielt for delegatene.

Men listen over innsatsområder pleier å ese ut. Og hvor forpliktende er de? Her gjelder prioriteringens kunst.

Her er noen av forslagene til hva NSF skal jobbe ekstra for de kommende år:

  • at sykepleiere får fullverdig arbeidsantrekk.
  • helsefremmende turnuser der hovedregelen er minimum 11 timer hvile mellom vaktene.
  • nedskrivning av studielån for sykepleiere.
  • at sykepleiere med særskilt ansvar, roller og oppgaver gis særlige lønnstillegg utenom lønnsoppgjørene.

Kjønnsuttrykk og livssyn

Også sak nummer 15 har potensial i seg for at delegatene kan bli ekstra taletrengte.

Tittelen er følgende: Mangfold, inkludering og hindre trakassering og diskriminering.

Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å vedta en endring i prinsipprogrammet ved å legge til ordene som er uthevet:

NSF mener at:

• ansatte og pasienter skal vernes mot alle former for diskriminering og trakassering på grunn av alder, kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse eller andre vesentlige forhold ved en person.

Vil ha inkludering og vern mot diskriminering

Forbundsstyret anbefaler også følgende som et av innsatsområdene de neste fire årene:

NSF skal arbeide for:

• å utvikle en strategi som skal styrke mangfold, inkludering og vern mot diskriminering i alle deler av organisasjonen, arbeidslivet og helse- og omsorgstjenesten

Se oversikten over alle landsmøtesakene her.

1 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Olav Wildeng

Spes spl
5 måneder 2 uker siden

Hvorfor er ikke pensjonsrettighetene en hoved- og kampsak?
85 års regelen ble nettop tatt fra oss og særaldersgrensen er i faresonen. Sykepleierstudenter blir forespeilet å jobbe til de er 70.
Argumentet er at befolkningen blir eldre? I 2022 sank levealderen for både kvinner og menn.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse