fbpx Langvakter i to år: – Jeg elsker dette her Hopp til hovedinnhold

Langvakter i to år: – Jeg elsker dette her

Bildet viser avdelingsleder Synnøve Hjelseth Wiig og sykepleier Line Strømsvik ved Skarbøvik sjukeheim

Etter at Skarbøvik sjukeheim gjorde om turnusen, får sykepleierne mer fri. – Jeg ser også stor gevinst for pasienter og pårørende, sier sykepleier Line Strømsvik.

Våren 2021 sto Skarbøvik sjukeheim i Ålesund overfor et stort problem. Sykehjemmet med 58 langtidsplasser manglet sykepleiere til sommeren. De hadde forsøkt å lyse ut stillinger lenge, men fikk ikke søkere. Vikarer fra byråene var også vanskelig å få tak i. Da satte ledelsen seg ned med sykepleierne og endevendte turnusen. Sunnmørsposten omtalte saken først.

– Drømmeturnus

Løsningen ble å ta ut sykepleierne av ordinær turnus og organisere dem som en egen enhet, med cirka 30 prosent av stillingen i avdeling og 70 prosent i stab. Sykepleierne går på topp når de er i stab, der bemanningen er to sykepleiere på dag, to på aften og en på natt. Turnusen er satt sammen av ordinære vakter i avdeling og vakter i stab. Stabsvakter i helger og enkelte vakter i uken er lange vakter på tolv timer.

Langvaktene gjør at sykepleierne kan prioritere sykepleiefaglige oppgaver og medisinsk oppfølging, for eksempel knyttet til smertebehandling og terminalpleie.

– Jeg elsker dette her. Hvis du kan gå langvakter, så vil jeg påstå at dette er en drømmeturnus, sier sykepleier Line Strømsvik til Sykepleien.

Langvakt hver fjerde helg

Kun én av 15 sykepleiere har bedt om å slippe langvaktene på tolv timer.

– Vi må ta med i betraktningen at ikke alle kan gå langvakter, og det er så langt frivillig, sier Strømsvik.

Turnusen på tolv uker innebærer at sykepleierne jobber langvakter hver fjerde helg.

– For å få til det er vi avhengig av at minst åtte går langvakter begge helgedagene, forteller avdelingsleder Synnøve Hjelseth Wiig.

– Forskjellen er så stor at det er helt ubeskrivelig

Hvis sykepleierne jobber to langvakter i uka og en helg, utløser det to fridager.

– Fri på fredag og mandag føles som en gevinst, og denne turnusen er godt tilrettelagt for å ha friperioder på fire-fem dager. Jeg jobbet hver tredje helg lenge, og den gangen føltes det som at du ikke var ferdig med en arbeidshelg før du gikk på en ny. Forskjellen er så stor at det er helt ubeskrivelig, sier sykepleier Strømsvik.

– Så kan man heller jobbe godt når man er i jobb-bobla, legger hun til.

Bedre tid til pårørende

At to sykepleiere alltid er tatt ut av avdeling, har mye å si for tryggheten på jobb.

– Det betyr at jeg har en annen sykepleier å samarbeide med til enhver tid, sier Strømsvik og fortsetter:

– Jeg ser også stor gevinst for pasienter og pårørende. Det gir trygghet, spesielt i helgene når pårørende er her mest for å stille spørsmål. De uttrykker også stor tilfredshet med at de samme to sykepleierne er her fra fredag klokka 14 til søndag kveld klokka 22.

– Brukes kun til sykepleieoppgaver

Avdelingsleder Synnøve Hjelseth Wiig peker på enda en fordel med turnusen:

– Jeg hadde i mange år ledige sykepleierstillinger som jeg ikke fikk besatt. Nå får jeg søkere, pluss at jeg ikke trenger så mange stillinger for å ha god dekning. Og sykepleierne brukes kun til sykepleieoppgaver.

NSF positiv

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er positiv til prosjektet ved Skarbøvik sjukeheim. Martha Trones, som er hovedtillitsvalgt for NSF i Ålesund, sier NSF har fått forsikringer om at det er forsvarlig drift ved sykehjemmet, skriver Sunnmørsposten.

– Det er også bra for helsefagarbeiderne, som får mer ansvar. Vi har også mangel på dem, sier Trones til avisen.

1 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Gunn Næss

Geriatrisk Sykepleier
8 måneder 3 uker siden

Hvordan løses det de 2 timene enn skal ha fri i løpet av 12 timers vakta

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse