fbpx Kommuneoppgjøret i havn med en ramme på 5,4 prosent Hopp til hovedinnhold

Kommuneoppgjøret i havn med en ramme på 5,4 prosent

KS og de fire forhandlingssammenslutningene i LO, Unio, YS og Akademikerne ble lørdag kveld enige om en forhandlingsløsning for kommunesektoren. Rammen er over frontfagets resultat på 5,2 prosent.

– Vi krevde reallønnsvekst, at oppgjøret skulle ligge over frontfaget og en prioritering av de med lengst utdanning og lang ansiennitet. Alle disse tre kravene har vi fått gjennomslag for, sier Unios forhandlingsleder, Steffen Handal, i en pressemelding.

– Dette er et tilfredsstillende resultat for våre medlemsgrupper. Vi har fått en ramme på 5,4 prosent, som er over frontfaget og vil gi reallønnsvekst, sier Handal.

Konstruktive forhandlinger

Handal mener KS var konstruktive i forhandlingene.

– Det har vært et godt klima i årets mellomoppgjør, og det gjorde det enklere å komme frem til en løsning, påpeker Handal.

Årets oppgjør har en klar lavtlønnsprofil, hvor de største, relative tilleggene har kommet til de uten høyere utdanning («gruppe 1» i lønnstabellen).

– Vi lever i en dyrtid, og det er stor forståelse i samfunnet for at de som tjener minst må få et godt oppgjør. Også Unio har støttet dette, sier Handal.

Partene hadde frist natt til 1. mai for å bli enige.

KS fornøyd

– KS er fornøyd med at vi sammen har klart å bli enige om en god, samlet løsning i lønnsoppgjøret, med en ramme på 5,4 prosent. Den gir et løft til både lavtlønte og høyt utdannede, og alle får reallønnsvekst, sier Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv i KS, i en pressemelding.

YS kommune er tilfreds og mener det er et godt oppgjør.

– Det vil gi økt kjøpekraft for medlemmene. Lønnsramma ligger over resultatet i frontfaget og er et skritt i riktig retning, sier leder for YS Kommune, Trond Ellefsen.

– Våre medlemmer merker dyrtida på kroppen og på lommeboka. Med dette oppgjøret får medlemmene våre mer å rutte med, sier han.

Oslo er et eget tariffområde og forhandler for seg selv. De omfattes dermed ikke av denne enigheten.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse