fbpx Reallønnsnedgangen i 2022 er størst i kommunene Hopp til hovedinnhold
Teknisk beregningsutvalg (TBU):

Reallønnsnedgangen i 2022 er størst i kommunene

Lønnsveksten i kommunene i 2022 er anslått til å være 3,7 prosent. Mens prisveksten var 5,8 prosent. – Prisveksten er et viktig bakteppe når partene skal forhandle, sier Geir Axelsen, leder i TBU.

Samlet årslønnsvekst fra 2021 til 2022 er foreløpig beregnet til 4,1 prosent.

Samtidig var prisveksten 5,8 prosent.

For ansatte i kommunene er årslønnsvekten anslått å være 3,7 prosent, altså godt under snitt.

Dette kom frem da Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) i dag, 20. januar, la frem sin foreløpige rapport.

Utvalget legger hvert år frem tall i forkant av lønnsoppgjøret, slik at partene har et felles grunnlag når de skal forhandle. 

Beregnet årslønn for 2022 

For de største forhandlingsområdene samlet har altså utvalget foreløpig beregnet årslønnsveksten fra 2021 til 2022 til 4,1 prosent.

I industrien i NHO-området er den anslått til å være 4 prosent, mens frontfagsrammen ble anslått til 3,7 prosent før hovedoppgjøret i 2022.

Årslønnsveksten for følgende er foreløpig beregnet slik for 2022:

 • 3,5 prosent for industriarbeidere
 • 5 prosent for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter.
 • 3,7 prosent Industrioverenskomsten – Verksted
 • 3,7 prosent i Virke-bedrifter i varehandelen
 • 5 prosent i finanstjenester
 • 4 prosent i Spekter-bedrifter utenom helseforetakene
 • 4,5 prosent i helseforetakene
 • 4,4 prosent for ansatte i staten
 • 3,7 prosent for ansatte i kommunene

Les rapporten fra TBU her.

– Høyeste prisvekst siden 1988

– Prisveksten i 2022 er den høyeste vi har sett siden 1988, sa Geir Axelsen, leder i TBU, på pressekonferanse der han la frem den foreløpige rapporten.

Til daglig er Axelsen direktør i Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Reallønnsnedgangen har vært størst i kommunene?

– Det har vært en reallønnsnedgang for de fleste grupper, og det ser ut til at den er størst for kommunene, men også for industriarbeiderne innenfor NHO-bedriftene, sier Geir Axelsen til Sykepleien.

Økt andel legeårsverk i helseforetakene gir høyere snitt

I helseforetakene er anslått samlet årslønnsvekst 4,5 prosent. Men to faktorer trekker opp dette tallet, opplyser Axelsen:

– Det ene er at deler av oppgjøret for 2021 ble utbetalt i 2022. Det andre er at en økt andel legeårsverk har bidratt til den økte gjennomsnittlige lønnsveksten.

– Prisvekstprognosen for 2023 er viktig

– Hva ville du vært opptatt av i tallene fra TBU hvis du var sykepleier?

– Det er klart at prisvekstprognosen for 2023 er viktig, selv om det er usikkert hva den ender på.

Anslaget er 4,8 prosent.

– Det er et viktig tall for de ulike foreningene. Prisveksten er et viktig bakteppe når partene skal forhandle. Men virkeligheten vil alltid bli annerledes enn anslaget, enten høyere eller lavere. Det er jo et dilemma for dem som skal forhandle, sier Geir Axelsen.

Blir stort overheng i helseforetakene

– Noe annet å trekke frem?

– Det blir et stort overheng i helseforetakene, på hele 2,2 prosent, anslår vi, sier Geir Axelsen.

– Så det blir mindre å forhandle om?

– Ja, men dette kan ses på flere måter. TBU har ikke noe syn på dette.

3,3 prosent lønnsvekst for lærerne

For kommuneansatte er overhenget anslått til å bli 1,3 prosent.

– Mer normalt?

– Ja, jeg tror gjennomsnittlig overheng for alle de store forhandlingsområdene er 1,4 prosent, sier Axelsen.

Kommuneansatte er delt inn i undervisningspersonell, altså lærere, og øvrige ansatte, der sykepleierne er med. Sykepleierne er altså ikke en egen gruppe.

Anslått lønnsvekst for øvrige ansatte er 3,9 prosent.

For lærerne er den 3,3. Dette skyldes at lærerne har et senere virkningstidspunkt for lønnsoppgjøret etter streik og tvungen lønnsnemnd. Dette utgjør 0,8 prosent.

Offshorearbeidere i oljeindustrien har hatt høyere lønnsvekst enn prisvekst.

– Det er de eneste jeg kommer på nå som har reallønnsvekst, sier TBU-lederen.

Ikke mer likelønn

Fra 2021 til 2022 ble lønnsforskjellene mellom kvinner og menn – målt etter utdanningslengde – spesielt større for dem med høyere utdanning til og med fire år og for fagutdannede, ifølge rapporten.

Ser man på utviklingen fra 2012, går det rett og slett gal vei. Se tallene under.

– Dette er ikke mye å rope hurra for?

– Disse tallene viser at kvinner med høyere utdanning i gjennomsnitt ikke har nærmet seg gjennomsnittlig lønn blant menn med høyere utdanning i løpet av de siste ti årene, sier TBU-leder Geir Axelsen.

Kvinners gjennomsnittslønn i forhold til menns er slik:

Høyere utdanning til og med fire år:

2012: 80,5 prosent

2022: 80,1 prosent

Høyere utdanning over fire år:

2012: 81,5 prosent

2022: 81,4 prosent

Er med i utvalget

Unio, som er Norsk Sykepleierforbunds hovedorganisasjon, er representert i utvalget ved sjeføkonom Erik Orskaug.

Fakta
Disse er representert i utvalget:
 • Akademikerne
 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Finansdepartementet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • KS
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Statistisk sentralbyrå
 • Unio
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Unio: – Kommer dårlig ut for tredje år på rad

Unios nettside sier Unio-leder Ragnhild Lied dette:

– TBU-tallene viser at frontfaget kun gjelder for noen, ikke for alle. For tredje år på rad kommer offentlig sektor dårlig ut samtidig som det er kritisk mangel på kvalifisert arbeidskraft i stat og kommune.

Lied sier videre:

– Tallene fra teknisk beregningsutvalg (TBU) som kom i dag, bekrefter nok en gang behovet for en høyere ramme for offentlig sektor.

Når blir det lønnsforhandlinger?

Forhandlingsstart for tariffområder som involverer sykepleiere 2023:

 • Spekter (A-del): 18. april
 • KS-områder (kommunene): 20. april
 • Oslo kommune: 20. april (sannsynligvis)
 • Staten: Torsdag 27. april
 • Virke: 19. og 20. juni
 • NHO: Avtales senere.
 • Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA): 15. juni

Fristen for å bli enige i kommuner og stat er natt til 1. mai. Blir ikke partene enige, blir det mekling. Blir de ikke enige i meklingen, blir det streik. I så fall sannsynligvis i slutten av mai.

Fakta
Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TB
 • TBU legger til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene har en best mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi.
 • Utvalget lager vanligvis to rapporter i året. En rapport blir laga før lønnsoppgjørene. Denne rapporten kommer i to utgaver: En foreløpig utgave i slutten av februar og en endelig utgave i mars-april. Rapporten gir oversikt over lønns- og inntektsutviklingen, prisutviklingen (inkludert prisprognose for inneværende år) og utviklingen i konkurranseevna. Den gir også oversikt over utviklingen i både internasjonal og norsk økonomi.
 • Den andre rapporten kommer i juni. Den oppsummerer lønnsoppgjørene i inneværende år.

Kilde: Regjeringen

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse