fbpx Unio-enighet i statsoppgjøret: – Det er en kjøpekraftforbedring Hopp til hovedinnhold

Unio-enighet i statsoppgjøret: – Det er en kjøpekraftforbedring

Kai Øivind Brenden, andre  nestlleder NSF

– Men vi skulle gjerne ha sett at staten strekte seg lenger, sier Kai Øivind Brenden. Fordelingen av rammen skal forhandles om lokalt.

Så kom også Unio til enighet med staten i lønnsoppgjøret, dagen etter at LO, YS og Akademikerne sa ja takk til arbeidsgivers tilbud.

Resultatet innebærer en ramme på 5,2 prosent lønnsvekst. Fordelingen av rammen skal forhandles om lokalt.

Fristen for bli enige var natt til 1. mai. Årets lønnsoppgjør, som er et mellomoppgjør, handler bare om penger.

Unio argumenterte med at en stor gruppe høyt utdannede i staten over lang tid har falt etter lønnsmessig.

Kai Øivind Brenden, som er 2. nestleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), er NSFs representant i forhandlingsutvalget i Unio stat.

– Så det ble bare 5,2?

– Ja.

– Fornøyd?

– Det er det samme som de tre andre sammenslutningene fikk. Det er en kjøpekraftforbedring. Men vi skulle gjerne ha sett at staten strekte seg lenger. Vi har store utfordringer med høyskole- og universitetssektoren, hvor det viser seg veldig tydelig at ansatte med høyere utdanning blir dårligere lønnet enn i øvrige deler av arbeidslivet.

Håper de tillitsvalgte tar ut tilstrekkelig

Den økonomiske rammen på 5,2 prosent er på linje med det frontfaget fikk. Potten skal fordeles gjennom lokale forhandlinger på hver enkelt virksomhet.

– Så nå håper vi at våre dyktige tillitsvalgte ute i virksomhetene, som skal forhandle lokalt, klarer å hente ut tilstrekkelige midler til å kunne rekruttere og beholde lærere, for vår del til sykepleierutdanningen, sier Kai Øivind Brenden.

– Det er en krevende oppgave. Her må vi stå sammen og støtte hverandre.

– Noe mer konkret å si om sykepleierne?

– Selvfølgelig er det også flere sykepleiere i staten som har høyere utdanning som nå bør oppleve at de blir tilgodesett.

– Satt det langt inne å si ja?

– Vi trengte litt tid til å vurdere om tilbudet var godt. Derfor ble vi enige først i dag. Det har ikke vært en enkel oppgave, sier Kai Øivind Brenden.

Sykepleielærere går av med pensjon

Lærere som utdanner sykepleiere, har altså staten som arbeidsgiver.

Det behov for mange flere sykepleielærere fremover, sa Brenden før forhandlingen startet.

Han kalte situasjonen dramatisk: Mange lærere går av med pensjon, samtidig som det må utdannes flere sykepleiere.

Sykepleiere ansatt i staten jobber også i departementer, forvaltning generelt, i Forsvaret og i Nav.

– Våre tillitsvalgte er sikret et handlingsrom

Det er Guro Lind som er forhandlingsleder i Unio stat.

– Vi er fornøyde med at potten i årets oppgjør er stor, og over forventet prisvekst. Det betyr at våre tillitsvalgte er sikret et handlingsrom for å gjøre gode lokale prioriteringer, sier hun på Unios nettside.

Lind er til vanlig leder i Forskerforbundet.

Dette sa Lind på Unios nettside da forhandlingene startet:

– Bakgrunnen for årets oppgjør er flere år med svak lønnsutvikling for utdanningsgruppene i staten. De har tapt på flere fronter. Både mot grupper i staten med kortere utdanning, og mot utdanningsgruppene i privat sektor. Faren er at staten ikke klarer å rekruttere og beholde viktig kompetanse.

Fornøyd statsråd

Det er første gang siden 2017 at det har blitt enighet i lønnsoppgjøret i staten uten at oppgjøret har gått til mekling. Også kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) er fornøyd.

– Jeg er glad for at vi nå har kommet til en forhandlingsløsning med Unio, og at det dermed er enighet om hele lønnsoppgjøret i staten innenfor frontfagsrammen på 5,2 prosent, sier han i en pressemelding.

Oppdatert om forhandlingsstart

Forhandlingsstart for tariffområder som involverer sykepleiere i 2023-oppgjøret er nå slik:

  • Spekter (A-del): 24. april
  • KS-områder (kommunene): 27. april
  • Oslo kommune: 27. april
  • Staten: 27. april
  • Virke: 19. og 20. juni
  • NHO: Avtales senere
  • Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA): 15. juni

Fristen for å bli enige i kommunene er fortsatt natt til 1. mai. Blir ikke partene enige, blir det mekling. Blir de ikke enige i meklingen, blir det streik. I så fall fra 25. mai.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse