fbpx Vil ha mer enn 5,2 prosent i sykehusoppgjøret Hopp til hovedinnhold

Vil ha mer enn 5,2 prosent i sykehusoppgjøret

– Privat sektor skal jo fortsette med lokale forhandlinger, og det betyr at lokale tillegg kan ende med at rammen blir høyere enn 5,2 til sammen, sier NSF-leder Lill Sverresdatter. Hun er forhandlingsleder i Unio Spekter.

I dag, 24. april, startet forhandlingene mellom Unio og Spekter.

Storstreiken i privat sektor utsatte forhandlingsstarten med en knapp uke. Streiken varte fra 17. til 20. april. 

Spekter forhandler også med YS og LO.

– Men Unio er først, fordi vi er den største fagforeningen i Spekter Helse-området, sier Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Larsen er forhandlingsleder for Unio Spekter.

Unio er NSFs hovedorganisasjon.

Unio Spekter har nå 53 000 medlemmer og har dermed gått forbi LO i størrelse.

– Vi forventer en høyere ramme

– Utsettelsen har ikke så stor betydning. Vi forhandler nå om frister for de ulike områdene i Helse Spekter. Det vil si sykehusene, sier Larsen.

– Rammen i LO-oppgjøret ble 5,2. Dere vil kreve det samme?

– Vi forventer en høyere ramme, sier Larsen.

– Hvorfor det?

– Fordi vi forhandler for de yrkesgruppene det er størst mangel på. Både sykepleiere og annet helsepersonell, sier Lill Sverresdatter Larsen.

– Rammen i privat sektor kan bli høyere til sammen

– Det sentrale tillegget ble større enn vanlig i LO denne gangen. Hvordan vil det være for dere i Unio?

– Jeg er veldig spent. Privat sektor skal jo fortsette med lokale forhandlinger, og det betyr at lokale tillegg kan ende opp med at rammen blir høyere enn 5,2 til sammen, slik resultatet har vist tidligere år. 

– Så det må legges inn i kravene til Unio?

– Vi skal presentere kravene til arbeidsgiver først, og forventer en konstruktiv arbeidsgiver som både kjenner til etterslep fra tidligere års lavere lønn. Og vi forventer et lønnsnivå som sikrer arbeidsgiverne evne til å rekruttere og beholde livsviktig helsekompetanse, sier Unio Spekters forhandlingsleder.

Vil ha høyere lønnsnivå

– Vil også Unio kreve et stort sentralt tillegg i år?

– Vi krever nivåheving på våre medlemmer. Lønnsnivået er for lavt. Det er tydelig når vi ser nedgangen på søkertallet til sykepleierutdanningene, og ikke minst antallet som slutter i yrket, fordi lønna er for lav og belastningen er for stor.

– Så vi krever sentrale tillegg og forhandler videre med arbeidsgiver om og når eventuelle lokale forhandlinger skal være, sier Larsen.

– Ansvar handler om mer enn norsk økonomi

– Vi forventer at arbeidsgiver er ansvarlig og lønner ut fra det befolkningen trenger. Ansvarlig både når det gjelder kvalitet på tjenesten, beredskap og muligheten for å bosette seg i hele landet. Det er her ansvarligheten må ligge hos arbeidsgiver.

– Dette har du sagt før?

– Ja, og jeg gjentok det i de innledende forhandlingene med Spekter i dag, sier Lill Sverresdatter Larsen.

– Arbeidsgiver snakker om ansvar for norsk økonomi. Men ansvar handler om mer enn det. Det handler også om å beholde livsviktige yrkesgrupper.

Skal undersøke vilkår for hjemmekontor

Spekter og Unio er for øvrig blitt enige om at partene skal undersøke omfang, vilkår og mulige konsekvenser knyttet til bruk av hjemmekontor i virksomhetene.

Snart kommunenes tur

KS og Oslo kommune, som skulle starte forhandlingene 20. april, utsatte også oppstarten. 27. april er ny dato.

Oppdatert oversikt

Forhandlingsstart for tariffområder som involverer sykepleiere i 2023-oppgjøret er nå slik:

  • Spekter (A-del): Mandag 24. april
  • KS-områder (kommunene): Torsdag 27. april
  • Oslo kommune: Torsdag 27. april
  • Staten: Torsdag 27. april
  • Virke: 19. og 20. juni
  • NHO: Avtales senere
  • Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA): 15. juni

Fristen for å bli enige i kommuner og stat er natt til 1. mai. Blir ikke partene enige, blir det mekling. Blir de ikke enige i meklingen, blir det streik. I så fall er sannsynlig streikestart i slutten av mai.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse