fbpx Ekspertutvalg tror prisene stiger litt mer enn ventet i år Hopp til hovedinnhold

Ekspertutvalg tror prisene stiger litt mer enn ventet i år

Bildet viser norske pengesedler.

Prisveksten kommer til å bli 4,9 prosent i år, anslår Teknisk beregningsutvalg etter å ha gjort nye vurderinger. Det er en oppjustering fra forrige anslag.

Særlig har svekkelse av kronekursen og februartallet for KPI hatt betydning for justeringen av anslaget, opplyser Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Usikkert anslag

Det understrekes at anslaget er usikkert, særlig er det stor usikkerhet knyttet til hvilken effekt utviklingen i verdensøkonomien har på energipriser, matvarepriser og kronekursen.

Teknisk beregningsutvalg (TBU) anslo i sin foreløpige rapport for en snau måned siden at prisveksten ville ende på 4,8 prosent i år. Utvalget understreket imidlertid at det var heftet betydelig usikkerhet ved anslaget, spesielt knyttet til krigen i Ukraina og effektene dette har på energipriser og kronekursen.

TBU sørger for at partene har likt tallgrunnlag og en mest mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi når de skal forhandle om årets lønnsoppgjør.

Varsler om lønnskrav

LO har vedtatt krav om økt kjøpekraft i år, noe som betyr at lønnsveksten må bli høyere enn prisveksten. Siden den gang har flere organisasjoner kastet seg på med varsler om lønnskrav vi må et par tiår tilbake i tid for å se makne til.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør, noe som betyr at det kun skal forhandles om lønn.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse