fbpx Oppstart i kommuner og stat: – Vi vil se reallønnsvekst gjennom sentrale lønnstillegg Hopp til hovedinnhold

Oppstart i kommuner og stat: – Vi vil se reallønnsvekst gjennom sentrale lønnstillegg

Bildet viser NSFs nestleder Silje Naustvik

– Vi forventer reallønnsvekst, at medlemmene faktisk får noe igjen etter at det er tatt hensyn til prisveksten, sier Silje Naustvik, nestleder i NSF.

Tre tariffområder starter lønnsforhandlinger torsdag 27. april.

  • Oslo kommune starter klokken 10.
  • Staten starter også klokken 10.
  • KS-området (kommunene utenom Oslo) starter klokken 12.

– Vi forventer et tilbud som er med på å rekruttere og ikke minst beholde sykepleiere ute i kommunene, sier Silje Naustvik, nestleder i Norsk Sykepleierforbund.

Hun er også nestleder i forhandlingsutvalget i Unio kommune.

Unio er NSFs hovedorganisasjon.

– Noen kommuner har store utfordringer med særlig å rekruttere spesialsykepleiere og jordmødre. Det er all grunn for arbeidsgiver å gi ut over frontfagsrammen, sier Naustvik.

Kan bli streik fra 25. mai

Etter fire dager med streik i industrien, ble LO og YS enig med motparten NHO om en lønnsramme på 5,2 prosent.

Det er industrien, det såkalte frontfaget, som forhandler først, og resultatet der legger føringer for lønnsoppgjørene i det offentlige.

Både lønnsoppgjørene i KS-området, Oslo kommune og i staten har frist natt til 1. mai for å bli enige.

Blir de ikke enige, går oppgjøret til mekling. Blir de heller ikke enige i mekling, blir det streik fra 25. mai.

– Vi vil se reallønnsvekst

Årets lønnsoppgjør, som er et mellomoppgjør, handler bare om penger.

– Hva krever Unio av KS?

– Vi har lagt inn krav om en høyere økonomisk ramme enn for frontfaget, sier Silje Naustvik.

– Og vi vil se reallønnsvekst gjennom sentrale lønnstillegg, sier hun.

– Vi forventer reallønnsvekst, at medlemmene faktisk får noe igjen etter at det er tatt hensyn til prisveksten. Noen kommuner har store problemer med å tak i spesialsykepleiere og andre Unio-grupper.

– Viktig i denne dyrtida

– Arbeidsgiver bør ivareta de gruppene Unio har i helse- og omsorgstjenesten og i barnehager og så videre. Det er viktig i denne dyrtida, sier Naustvik.

Hun legger til:

– De kommunalt ansatte har kommet dårligere ut enn de i industrien, det såkalte frontfaget, de siste årene. Det kan ikke fortsette sånn. Vi må komme bedre ut enn frontfaget.

– Det er viktig for kommuneledelsene også, de skal både klare å rekruttere fagfolk, og – ikke minst – ikke miste dem de har.

Oslo: – Unio-gruppene har hatt en dårligere lønnsutvikling

Bård Eirik Ruud er fylkesleder for NSF i Oslo. Han er nestleder i forhandlingsutvalget i Unio Oslo.

– Oslo kommune har hatt en klar lavlønnsprofil de siste årene, sier Bård Eirik Ruud, sier han.

– Arbeidsgiver har lagt inn mest penger i potten til ansatte med lavere eller ingen formell kompetanse. Det har ført til at vi og de andre Unio-gruppene har hatt en dårligere lønnsutvikling enn dem.

– Hvilken lønnsramme ser du for deg?

– Vi må over frontfaget. Vi har ikke tallfestet noe så langt, sier Bård Eirik Ruud.

Staten: – Vi forventer å komme godt over frontfaget

Kai Øivind Brenden, som er 2. nestleder i NSF, er NSFs representant i forhandlingsutvalget i Unio stat.

– Hva forventer dere?

– Det er jo bare lønn vi forhandler om i år, og vi har et frontfag der rammen er anslått til 5,2 prosent. Vi forventer å komme godt over det.

– Har du et tall?

– Ikke foreløpig. Men det handler om at vi har en stor gruppe høyt utdannede i staten som over lang tid har falt etter lønnsmessig.

– For lærerne er det ganske dramatisk

– For oss gjelder dette lærere, som blant annet utdanner sykepleiere. De har et for lavt lønnsnivå til at det er attraktivt å ta de stillingene. Samtidig er det behov for mange flere sykepleielærere fremover, sier Brenden.

Han legger til at mange lærere snart går av med pensjon, og det må også utdannes flere sykepleiere.

– Så har vi også medlemmer i departementer og forvaltning generelt, i Forsvaret og i Nav. Disse har også behov for et løft, det er det ikke tvil om. Men for lærerne er det ganske dramatisk, sier Brenden.

Forhandlingsstart for tariffområder som involverer sykepleiere i 2023-oppgjøret er nå slik:

  • Spekter (A-del): Startet mandag 24. april
  • KS-området (kommunene): Torsdag 27. april
  • Oslo kommune: Torsdag 27. april
  • Staten: Torsdag 27. april
  • Virke: 19. og 20. juni
  • NHO: Avtales senere
  • Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA): 15. juni

Fristen for å bli enige i kommuner og stat er natt til 1. mai. Blir ikke partene enige, blir det mekling. Blir de ikke enige i meklingen, blir det streik. I så fall fra 25. mai.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse